Utredarforum 2018

Succékonferensen är tillbaka för 16:e året i rad!

 

Utvecklas i rollen som utredare!

 

För 16:e året i rad går succékonferensen Utredarforum av stapeln. På årets konferens djupdyker vi i utredningsmetodiken och genom praktiska praktiska och evidensbaserade arbetssätt exemplifierar vi hur du som utredare kan lyckas effektivisera alla steg i utredningsprocessen.

 

Lär dig hur du konkretiserar frågeställningarna utifrån uppdragsgivaren, var och när olika metoder passar in och hur de kan komplettera varandra samt hur du kan uppnå effektivare avrapportering med nya skriftliga och verbala
kommunikationsstrategier.

 

Vi ger dig även framgångsrika analysverktyg och utvärderingsmetoder som hjälper dig att kvalitetssäkra resultatet. Oavsett om du jobbar med planering, genomförande, avrapportering eller bedömning av utredningar så har vi något nytt och spännande för dig.

 

MISSA INTE: TVÅ SPÅR!

Skräddarsy din konferens genom att välja ett av våra två spår: kommunala eller statliga utredningar, där du får chansen att fördjupa dig inom just din roll som kommunal respektive statlig utredare.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 25 april 2018

 
Prioritering av tiden – arbetssätt för att planera & effektivisera utredningsarbetet
 • Tidstjuvar och planering – proaktiva och långsiktiga arbetssätt för en lyckad planering av utredningsprocessen
 • Mål och milstolpar – metoder för att effektivisera arbetet
 • Flera utredningar samtidigt? – så prioriterar du ditt arbete

 Jan Winstedt, senior effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners

 

 

 
 
Utredningsmetodik – framgångsrika metoder & arbetssätt i det enskilda uppdraget
 • Vikten av en välformulerad problemfrågeställning
 • Hur ska du tänka vid valet av metod till uppdraget?
 • Kvalitativa ansatser och intervjumetodik – hur formulerar och ställer du frågor på rätt sätt?
 • Kvantitativa ansatser – så arbetar du för att skapa validitet i resultatet
 • Metoder för att lyckas med beskrivande och förklarade analyser och slutsatser

Mikael Gilljam, professor, Göteborgs universitet

 

 


 
Spår 1: Kommunala utredningar
Att leverera underlag vid korta deadlines – så lyckas du
 • Direktivets betydelse för att prioritera rätt
 • Hur kan du hantera efterfrågan av snabba underlag?
 • Praktiskt exempel: Remissprocessen i Sandvikens kommun

Anna Boman, utredare, Sandvikens kommun

 

 

 
 
Spår 2: Statliga utredningar
Rollfördelning mellan tjänstemän & uppdragsgivare – att utreda i enlighet med uppdraget
 • Vilket ansvar har tjänstemän respektive uppdragsgivare?
 • Hur kan arbetssättet i en utredning se ut i praktiken?

Kerstin Hultgren, särskild utredare, Skolmyndighetsutredningen

 

 

 
 

Spår 1: Kommunala utredningar

Utredning som grund för problemlösning i en samverkansprocess
 • När behöver man samverka med andra organisationer?
 • Analysmetoder som bidrar till en bättre styrning och samverkan
 • Vad krävs för att utredningsarbetet ska bli framgångsrikt?

Lars Niklasson, professor i statsvetenskap, Linköping universitet

 

 

 
 
Spår 2: Statliga utredningar
Effektivt samspel mellan tjänstemän, andra intressenter & uppdragsgivare – hur gör du?
 • Så skapas en öppen dialog baserad på förtroende och tillit i utredningsprocessen
 • Hur får du till en tydlig arbetsfördelning mellan dig, andra intressenter och uppdragsgivaren?
 • Praktiska exempel på hur du undviker de vanligaste fallgroparna i samarbeten

Daniel Lindvall, utredare & sekreterare, Regeringskansliet

 

 

 
 
Spår 1: Kommunala utredningar
Utmaningar & möjligheter med att vara ensam utredare
 • Så lyckas du som ensam utredare att planera och strukturera utredningsprocessen på bästa sätt
 • Hur vänder du dina utmaningar till fördelar i utredningsarbetet?
 • Arbetssätt för att identifiera vad som behövs

Björn Sundström, utredare, SKL

 

 

 
 
Spår 2: Statliga utrdningar
Ändrade förutsättningar i utredningsarbetet – så hanterar du dem
 • Praktiska exempel för hur du som utredare ska hantera nya otydliga direktiv och mål
 • Metoder för att arbeta effektivt vid tillkommande utredare eller intressenter i utredningsprocessen
 • Så tacklar du ändrade deadlines i din utredningsprocess

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

 

 

 
Kommunikationsstrategier i utredningsprocessen – hur kommunicerar du med uppdragsgivaren & andra intressenter?
 • Komplexa frågeställningar i din utredning – hur gör du för att förstå vad uppdragsgivaren efterfrågar?
 • Kommunicerad kunskap från experter och målgruppen – så tar du in informationen på rätt nivå
 • Så skapar du en välfungerande kommunikation i gruppen under utredningsarbetet
 • Metoder för att kommunicera utredningen och resultatet till mottagaren
 • Vikten av värdegrunden i kommunikationen i utredningsarbetet

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

 

 

 
 

Torsdag 26 april 2018

 

 

Praktiska exempel för att lyckas med utredningsprocessen i samarbete med interna & externa aktörer
 • Metoder för att samla in kvalitativa data – så kan du ta tillvara på målgruppernas kunskaper, erfarenheter och perspektiv
 • Så kan du engagera målgrupper och andra ”externa” aktörer i såväl insamling som analys av data
 • Framgångsrika arbetssätt för hur du kan planera och lägga upp insamlingen av data
 • Hur kan du engagera medarbetare och chefer i utredningsprocessen?

Ragnhild Mogren, utredare, Socialstyrelsen

 

 

 
 
Analysverktyg & utvärdering för yrkesverksamma & praktiker
 • Utvärdering – ett ord med många betydelser
 • Utvärdering för utveckling och för kontroll
 • Så hanterar du interventionsteorin som analysverktyg
 • Modeller som analysinstrument: Måluppfyllelse? Bieffekter? Intressenter? Brukare? SWOT?

Evert Vedung, professor, Uppsala universitet

 

 

 
 
Strategier för hur du lyckas med omvärldsanalyser i rollen som utredare
 • Omvärldsanalys i utredningsprocessen – så strukturerar du ditt arbete med att förstå vad som händer i omvärlden
 • Konkreta råd hur du skapar en effektiv omvärldsbevakning
 • Metoder för att analysera den information du samlat in – hur tänker du för att ta nästa steg?

Henrik Sköld, omvärldsanalytiker, Post- & telestyrelsen

 

 

 
 
Moderator
Björn Sundström

Björn har en lång och gedigen erfarenhet av både statliga och kommunala utredningar. Han har varit utredare på fler än 300 uppdrag i offentlig sektor och har även genomfört ett hundratal
analyser av enskilda kommuners ekonomi samt lett nästan alla kommundelningsutredningar sedan 1977. Idag arbetar Björn på SKL och är den som under konferensen guidar oss genom
talarpassen och leder diskussionerna.

 

 

   
 

Workshop

 

Metoder för att uppnå god kvalitet i de olika stegen av utredningsprocessen

 

Du som arbetar som utredare är utan tvivel medveten om hur viktigt det är med god kvalitet i alla steg i utredningsprocessen för att nå ett bra resultat. Men vad är egentligen god kvalitet?


Vad kännetecknar en utredning av god kvalitet? Hur kan du säkerställa att dina utredningar uppnår en så god kvalitet som möjligt? Och hur kan du som utredare förhålla dig till otydliga uppdrag, korta deadlines och ändrade förutsättningar – utan att kompromissa med kvaliteten?

 

Under denna interaktiva workshop få du ta del av erfarenhetsbaserade tips och case från verkligheten. Du får även chansen att diskutera detta område med branschkollegor från stora delar av landet för att hitta nya infallsvinklar på hur
du kan kvalitetssäkra din utredningsprocess.

 

Under workshopen går vi igenom:

 • Vad innebär god kvalitet i utredningar?
 • Hur uppnås god kvalitet i utredningsarbetet?
 • Praktiska exempel på arbetssätt som kvalitetssäkrar utredningsprocessens olika steg

 

Workshopen leds av Jenny Kallstenius, utredare, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)

 

 

Jenny är fil.dr. i sociologi och har lång erfarenhet som analytiker, utredare och utvärderare inom skola och utbildning på kommunal och statlig nivå. Jenny har forskat på valfrihet på skolområdet och segregationsprocesser och har arbetat på
Skolverket, Skolinspektionen och Stockholms stad samt varit en av utredningssekreterarna i Skolkommissionen. Idag arbetar hon på SKL med frågor rörande bland annat resursfördelning, statsbidrag, segregation och kompetensförsörjning.

 

 

 

Plats & Pris

Konferens
25-26 april 2018
Workshop
26 april 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


9 mars

T.o.m.


6 april

Fr.o.m.


7 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40

Tid & plats

Konferens
25-26 april 2018
Workshop
26 april 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


9 mars

T.o.m.


6 april

Fr.o.m.


7 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40