Utemiljö – fokus drift

Konferensen för dig som arbetar med utemiljö! 

 

Förbättra drifts- & förvaltningsarbetet av utemiljön

 

För att skapa och bibehålla en utemiljö som är både attraktiv och trivsam krävs det ett gediget drift och underhållsarbete kring bland annat budget, resursplanering och praktiska driftsfrågor. Konferensen ger dig en inblick i andra kommuners arbetsmetoder, kunskap om hur du kan arbeta utifrån en mindre budget och hur du smidigt effektiviserar drift- och underhållsarbetet. Du får också användbara verktyg för hur du kan arbeta med digitalisering av driften.


Ta chansen att få praktiska tips på hur du förbättrar drifts- och förvaltningsarbetet av utemiljön samtidigt som du nätverkar med kollegor i branschen!


Varmt välkommen!
Lovina Lövqvist
Projektledare

 

 

Läs här om vad vår projektledare har att säga om konferensen >
 

 

 

Mediapartner:

 
 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Torsdag 29 augusti

 

 

Digitalisering av underlag för drift & skötsel – erfarenheter & lärdomar
 • Så arbetar vi med digital driftsöversikt samt digitala skötselytor
 • Utmaningar under omställningsprocessen – detta lärde vi oss
 • Vinster och fördelar med de digitala verktygens påverkan på verksamheten

Jorma Seimilä, gatuchef, Eskilstuna kommun


Jorma har en lång bakgrund från fjärrvärme och VA-branschen. Han har tidigare arbetat som rörnätschef och är sedan år 2014 gatuchef med ansvar för de offentliga stadsmiljöerna. En stor utmaning Jorma har är systematisering av drift och underhåll, där digitalisering är en viktig del i arbetet.

jorma 
 
 
På vilket sätt bör du tillämpa ekosystemtjänster i din lokala planering?
 • Planeringsverktyg för ekosystemtjänster – hur använder du dem på bästa sätt?
 • Ekosystemtjänster i den redan byggda miljön – möjligheter och utmaningar i planeringen
 • Så arbetar du med ekosystemtjänster från planering och vidare mot både projekt och förvaltning
Carin Von Köhler, miljöplanerare, Upplands Väsby kommun  
 
 
Uppnå en underhållseffektiv utemiljö genom att rita rätt
 • Utmaningar och möjligheter för att uppnå effektiv skötsel av utemiljöer
 • Underhållsnyckeltal i praktiken
 • Praktiska exempel på hållbara och icke hållbara utemiljöer

Göran Anderson, certifierad besiktningsman & trädgårdsanläggare, Trädgårdsanläggarna

 
 
 
Så anpassar du driften för att gynna biologiskt mångfald
 • Hur identifierar och skyddar du rätt områden?
 • Konkreta tips på hur du på bästa sätt tar hänsyn till känsliga miljöer
 • Exempel på hur du kan gynna den biologiska mångfalden

Anders Stålhand, chefsträdgårdsmästare, Göteborgs botaniska trädgård


Anders är en landskapsingenjör med ett stort miljöengagemang, som tror att ny teknik kommer revolutionera hur vi sköter våra grönytor. Han bor vid Sveriges största naturvårdsprojekt Hornborgasjön, skriver regelbundet i Allt om trädgård och är ett känt ansikte efter flera år i TV.

Anders 
 
 
Invasiva arter – nya utmaningar & direktiv
 • Vad innebär EUs nya lista angående arter som inte får spridas?
 • Vilka är utmaningarna med en varmare och mer sammankopplad värld?

Anders Stålhand, chefsträdgårdsmästare, Göteborgs botaniska trädgård

 
 

 

 

Torsdag 30 augusti

 

 

Diskussionsforum

Hur säkerställer vi en hållbar drift in i framtiden?
 • Hur säkrar vi framtida kompetensförsörjning?
 • Kommer driften imorgon kräva andra kompetenser än idag?
 • På vilket sätt kan vi i branschen lära av varandra – vilka samverkansplattformar skulle vi ha nytta av att utveckla?
Caroline Alsterhed, produktionschef, Svensk markserivce  
 
 
Utifrån beställar- & utförarkonceptet – hur kan förvaltningen av utemiljön utvecklas & förbättras?
 • Vårt arbetssätt för samordning och kommunikation för att utveckla förvaltningen
 • Så arbetar vi med upphandling inom beställar- och utförarkonceptet
 • Kvalitet och arbetsmiljöfrågor – hur arbetar vi med dessa vid driftsupphandling?

Charlotte Dahlin, landskapsingenjör, Umeå kommun


Charlotte har lång erfarenhet inom branschen och tidigare
arbetat inom den privata sektorn på ett entreprenadföretag
inom anläggning och skötsel. Idag är hon landskapsingenjör och
driftssamordnare inom Gator och parker på Umeå Kommun

Charlotte 
 

Workshop

Effektivare & smidigare budget- & planeringsarbete – nyttja verksamhetens resurser på bästa sätt

 

 

Lär dig skapa en god & hållbar ekonomisk utveckling utan att äventyra verksamhetens kvalitet


Driften av det offentliga rummet och utemiljön kräver omfattande och välstrukturerade resurser. Förutsättningarna kan ändras fort vilket lägger stor vikt vid en väl genomtänkt och anpassningsbar budgetering och planering. Under workshopen får du verktyg för hur du skapar en effektiv ekonomistyrning. Du får även lära dig hur du kan skapa en hållbar ekonomisk utveckling med kvalitet och prestation i fokus. Under workshopen blandas föreläsningar med interaktiva övningar och gruppdiskussioner. Missa inte detta tillfälle att skaffa dig kontroll över de drivkrafter som ligger bakom resursbehovet i din verksamhet.

 


Lär dig mer om:

 • Hantering av volymförändringar och ändrade direktiv
 • Hur du får tillräcklig kvalitet för pengarna — helhetsperspektiv på verksamhetsstyrning som underlag för utveckling och planering
 • Osäkra och svårbedömda resultat från verksamheter — så styr du mot faktiska förbättringar av kvalitet och kostnadseffektivitet

 

 

Workshopen leds av Fredrik Karlsson, lektor på Institutionen för ekonomistyrning & logistik, Linneuniversitetet.


Fredrik forskar och utbildar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Linneuniversitetet. Han har tidigare varit chef för området ekonomistyrning och idag är han programansvarig för den internationella ekonomistyrningsutbildningen. Fredrik är en uppskattad talare med lång erfarenhet som föreläsare både inom privat och offentlig verksamhet.

 

Fredrik

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
29-30 augusti 2018
Workshop
30 augusti 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 maj

T.o.m.


20 juni

Fr.o.m.


21 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

llov@teknologiskinstitut.se

076-527 55 27

Tid & plats

Konferens
29-30 augusti 2018
Workshop
30 augusti 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 maj

T.o.m.


20 juni

Fr.o.m.


21 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

llov@teknologiskinstitut.se

076-527 55 27