Trafikbullerdagarna 2018

Succékonferensen Trafikbullerdagarna är tillbaka!

 

Hur kan din kommun jobba smartare med buller?

 

Vilket ansvar har kommunen för buller i samband med planläggning och vad är det som gäller för äldre detaljplaner och för befintliga miljöer? Konferensen Trafikbullerdagarna 2018 hanterar flera utmaningar som du stöter på i ditt arbete. Ta chansen att lära dig mer om juridiska frågor och hur du gör när beräkningsmodellen inte visar ett korrekt resultat. Du får också ta del av nya forskningsprojekt samt höra hur andra kommuner framgångsrikt hanterar utmaningarna kring trafikbuller.


Lär dig mer om:

 • Vad som gäller för äldre detaljplaner och befintliga miljöer
 • Utformningen av bostadshusen enligt de nya reglerna
 • Goda samarbeten internt och externt och hur du skapar engagemang för buller
 • Vilken kunskap du behöver när du inte kan utgå från beräkningsmodellen

 


Varmt välkommen!

Sandra Rosenlind
Projektledare

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
Moderator Saga Hävermark
 

Saga är trafikplanerare i Uppsala kommun och ansvarar bland annat för kommunens åtgärdsprogram mot omgivningsbuller och den kommunövergripande bullerkartläggningen. Saga representerade Uppsala kommun i riksdagen vid den offentliga utfrågningen om trafikbullerförordningen och har tidigare talat på både Trafikbullerdagarna 2017 och Planhandläggardagarna 2017. Att säga att Saga är intresserad av buller är ingen underdrift; när hon inte arbetar för att minska eller förebygga samhällsbuller spelar hon trummor i en rad olika band.

  Saga 
 
Speciellt inbjuden
Hur kan du arbeta med ljuddämpande metoder utifrån de nya högre riktvärdena?
 • Vilka kunskaper behöver du för att sluta dimensionera undermåliga bullerskyddsskärmar?
 • Hur kan en låg skärm göra stor skillnad? – alternativet både kommuner och arkitekter missar
 • När du inte kan utgå efter beräkningsmodellen – användbara verktyg

Åsa Stenman Norlander, civilingenjör, Structor Akustik
Åsa arbetar inom maskinteknik med specialistinriktning på ljud och vibrationer och har arbetat som akustiker sedan år 2000. Hennes specialistområde är samhällsbullerfrågor och stora bullerkartläggningar. Utöver detta har hon lång erfarenhet och internationella kontakter genom forskningsprojekt och nära
samarbeten med akustiker i Norden och i Europa.

Åsa
 
 
Framgångsfaktorer & utmaningar för byggnader nära bullerutsatta vägar
 • Så skyddar du de viktigaste rummen i bostäderna från buller med väl genomtänka planlösningar
 • Hur bygger och planerar du vägmiljöer som främjar ett lugnare tempo på huvudgator?
 • Det nya testprojektet med tyst och hållbar vägbeläggning i stadsmiljö – vilka slutsatser kan vi dra?
 • Vårt arbete kring gynnsamma bullerskyddsbidrag till fastighetsägare – utmaningar och framtidsplaner

Jarmo Riihinen, trafikingenjör, Örebro kommun
Jarmo arbetar med alla typer av bullerfrågor i Örebro kommun. Han har över 15 års erfarenhet av buller i olika roller, där bland inom väghållarens egenkontroll, vid fysisk planering och vid tillsyn enligt Miljöbalken.

 
 
 
Juridik – lär dig mer om reglerna kring trafikbuller & annat omgivningsbuller
 • Vilket ansvar har kommunen för buller i samband med planläggning i det korta och det långa perspektivet?
 • Vad gäller för äldre detaljplaner och befintliga miljöer?
 • CASE: Förtätning av innerstadsområde som är omgivna av vägar och industrier – miljötillstånd och bullervillkor

Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist, Malmö Stad
Andrea arbetar sedan drygt 10 år tillbaka som stadsjurist i Malmö stad och hennes specialitet är miljörätt. Hon började sin bana som miljöinspektör i Helsingborg stad men efter sin juridikexamen arbetade hon med miljöjuridiska frågor på bland annat Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, miljödomstolen i Stockholm. Även om hennes huvuduppgift är lagtillämpning för att skydda miljö och människors hälsa, har hon också ett stort intresse för stadsutveckling.

 
 
Direkt från verkligheten!
Praktisk bullerberäkning & uppskattning av trafiksiffror
 • Vilka är de rätta verktygen för goda uppskattningar av buller?
 • Så skapar du förutsättningarna för ett noggrant för- och efterarbete vid lyckade bullerutredningar
 • Hur använder du beräkningar och mätningar som komplement till varandra?
 • Goda samarbeten internt och externt – så skapar du ett gemensamt engagemang för buller
Saga Hävermark, trafikplanerare, Uppsala kommun  
 
 
Buller i förtätning av stadsmiljöer
 • Så arbetar vi med samverkande samhällsplanering för minskat buller i staden
 • CASE 1: Den nya stadsdelen Bäckaslöv – så har vi hanterat intressekonflikter utifrån bullerskyddsperspektiven
 • CASE 2: När idrottsverksamheten i Arenastaden satte stopp för bostadsbygget – hur tänkte vi om?
 • Hur ser vi på framtiden och vilka är våra utmaningar kring förtätningen av Växjö?

Kristina Thorvaldsson, projektledare, Växjö kommun
Kristina är före detta planeringschef i Växjö kommun med 15 års erfarenhet av planering på olika nivåer. Numera arbetar hon med projektledning av större stadsutvecklingsprojekt och brinner för det komplexa och kreativa i stadsbyggnadsprocessen.

 
 
 
Forskning om hälsoeffekterna i bullrande miljöer
– ta del av senaste nytt
 • Så påverkas vår sömn och hälsa av transportbuller
 • Kan vi vänja oss vid trafikbuller och annat omgivningsbuller eller är det ett argument för att slippa ta tag i hälsofrågan?
 • De senaste resultaten från bullerforskningen – ur akustiskt och medicinskt perspektiv

Mikael Ögren, akustiker, Göteborgs Universitet
Mikael arbetar inom arbets- och miljömedicin med både bullerärenden inom VMC och forskning. Han har arbetat med många olika frågor i bullerområdet, allt från teoretiska beräkningsmodeller till ljudmätningar i meterdjup snö. Det
tystaste ljud han gjort mätningar på är tickandet från en jättestor digitalklocka (cirka 20 dB på en meters avstånd) och det mest högljudda han har undersökt var specialhögtalaren ”sfären” som uppnådde 120 dB innan den började brinna.

 
 
Missa inte!
Arbetssätt som möjliggör bra bostäder även i bullriga lägen
 • Vad bör du tänka på vid utformning av bostadshus enligt de nya reglerna?
 • Hur skapar du bra innemiljö i bostäder i lägen med mycket trafikbuller?
 • Så skapas ett tillfredsställande skydd mot buller utan att styra utformningen i övrigt på ett negativt sätt
 • Forskningsprojekt – så kan kravet på avskärmad sida ersättas eller kompletteras med andra funktionskrav

Christian Simmons, teknisk doktor i akustik, Simmons Akustik & Utveckling
Christian har arbetat i mer än 25 år med bullerskydd av bostäder och lokaler och driver sedan mer än 15 år tillbaka Simmons Akustik & Utveckling. Christian får ofta uppdrag att ge råd till produktutvecklare och entreprenörer, med stöd av både egen och andras forskning kring beräkningsmetoder, mätteknik och utformning av byggregler. I höstas gjorde Christian en långresa till Ryssland och Kina där han bland annat studerade trafiken och stadsbyggena.

 
 
 
Diskussionsforum – ett bullrande mingel

Åsikterna är många kring den nya förordningen gällande byggnation och under passet kommer ni i mindre grupper ha möjlighet att dela med er av varandras åsikter, synsätt, tips och råd kring de nya riktvärdena. Vad tycker andra kommuner och hur arbetar dom?

 

Under ledning av moderator Saga Hävermark  
 

Workshop

Planeringsförutsättningar som hjälper dig att uppnå en god ljudmiljö – vad är viktigt att tänka på i planeringsfasen?


Många handläggare efterfrågar en mall att kunna gå efter i sin planering men någon handbok om hur de nya riktvärdena skall tolkas och tillämpas finns ännu inte. Detta leder i sin tur till svårigheter att fatta rätt beslut. Beslut i liknande fall bör också vara desamma över hela landet. 

Under workshopen får du ta del av andras erfarenheter och lärdomar där vi kommer inleda med en kortare föreläsning för att fortsätta med gruppövningar och sedan avsluta med diskussioner. Du får med dig verktyg från verkligheten och inspiration till att använda dem direkt när du kommer hem. Allt för att du ska kunna arbeta smartare med din planering!

 


Du får lära dig:

 • De viktigaste kunskaperna kring akustik, riktvärden och hälsa
 • God planering och förutsättningarna för att skapa rätt åtgärder
 • Vilka verktyg du behöver för att fatta rätt beslut i din planering
 • Hur andra kommuner arbetar och hur dina branschkollegor tolkar olika frågeställningar


Under grupparbetet arbetar vi oss igenom olika frågeställningar som kommer bli användbara i din och dina kollegors planeringsfas. Vi avslutar med en kortare presentation med chans för ännu mer diskussion kring råd och tips.

 

Workshopen leds av: Andreas Novak, TeknDr, teknik & utvecklingschef, WSP Sverige

Andreas är akustikexpert med inriktning mot byggnadsakustik, samhällsbuller och vibrationer i mark och byggnader. Han har över 28 års erfarenhet av arbete med akustik och Andreas arbete omfattar såväl utredningar, mätningar, beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla typer av
byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader och skolor.

  Andreas 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
31 jan-1 feb 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


26 okt

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
E-post: sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65

Tid & plats

Konferens
31 jan-1 feb 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


26 okt

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
E-post: sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65