Tillgänglig kommunikation 2017

Kommunikation på olika språk – urval, metod, framgångsfaktorer

 

Gör din kommunikation tillgänglig för alla!

 

Du som arbetar med kommunikation väntas alltid göra ditt bästa för att ta hänsyn till tillgänglighetsfrågan i det du skriver och publicerar – men är du uppdaterad på vad detta faktiskt innebär?

 

På denna konferens blandar vi praktikfall med ledande experter och ger dig konkreta verktyg för att utveckla ditt kommunikationsarbete.

 

Vi går igenom:

 • Lyckade arbetssätt som gör din organisations kommunikation mer tillgänglig
 • Få ett unikt användarperspektiv och lär av vanliga misstag
 • Effektivisera ditt språk och gör det mer tillgängligt
 • Så skapar du en webb som är tillgänglig för alla!

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Språkets roll i ett mångkulturellt samhälle
 • Vad ska översättas och till vem? Så gör du ett korrekt urval!
 • Konkreta verktyg för att få mottagarna att hitta till informationen
 • När informationen är brådskande – hur ska du prioritera?

Representant från Botkyrka kommun

 

 
 
Speciellt inbjuden
Låt en blind öppna dina ögon

Mirjana Krisanovic kommer under detta pass tala om kommunikation utifrån sina egna erfarenheter. Vad ska du tänka på för att fånga hennes uppmärksamhet och hur kan man utforma kommunikationen för att öka tillgängligheten? Mirjana lyfter vanliga misstag som hon upplevt i kommunikation, både digitalt och analogt, och hon kommer även tala om hur vi förändrar normer och skapar ökad medvetenhet och intresse för tillgänglighetsfrågor.

Mirjana Krisanovic, bloggare, bergsbestigare, skådespelerska & inspirationsföreläsare

 

 
 
Digital tillgänglighet – är du uppdaterad på de senaste lagarna & riktlinjerna?
 • Vad innebär webbdirektivet?
 • Enkel genomgång av WCAG 2.0 nivå AA
 • Några kom-igång-tips för digital tillgänglighet

Pär Lannerö, projektledare, Post- och telestyrelsen (PTS)

 

 
 
Så skapar & arbetar du med tillgänglighet inom rörlig bild
 • Konkreta verktyg för att lyckas med syn- och hörseltolkning inom rörlig bild
 • Vilka verktyg och metoder finns för att öka tillgängligheten i dina filmer?
 • Vem tittar och varför? Prioritera dina insatser och effektivisera ditt arbete

Peter Lilliecrona, ordförande, verksamhetsledare & syntolk, Syntolkning Nu

 

 
 
Färg som funktion – vad ska du tänka på gällande kontraster & färgsättning i visuell information?
 • Aktuell forskning – så tar hjärnan in information
 • Tydlighet – så kan du med färg, form och bild underlätta för mottagaren att snabbt kunna ta till sig information
 • Blir det skillnad analogt och digitalt?

Christel Copp, grafisk designer, illustratör & universitetsadjunkt, Göteborgs universitet

 

 
 
Aktuell forskning – kognitiva funktionsnedsättningar & kommunikation
 • Vilka krav finns på kognitiv tillgänglighet?
 • Metoder för tester, undersökningar och analyser – där de personer som deltar har olika kognitiva svårigheter
 • Konkreta verktyg som ökar din tillgänglighet

Stefan Johansson, forskare i kognitiv tillgänglighet KTH & ledare för Begripsam

 

 
 
Steg för steg mot en mer tillgänglig kommunikation

Med dagens skärpta lagkrav på tillgänglighet kommer ämnet allt mer i fokus. För att lyckas med tillgänglighet är det viktigt att få en kontinuitet i arbetet så att krav, kontroll och åtgärder blir en naturlig del av verksamheten. Genom tydliga rutiner och väl dokumenterade processer kan du säkerställa att både ledning och medarbetare förstår hur de olika delarna ska hanteras, vilken kompetens som behöver finnas internt och vad du kan välja att ta hjälp med utifrån. Funka berättar hur du bäst använder dina resurser för att nå så många besökare som möjligt.

Andreas Cederbom, kravspecialist & analysansvarig, Funka

 

 
 
Så skapar du en webb som är tillgänglig för alla!
 • Konkreta exempel på hur förbättringar av innehåll, funktion, interaktivitet och form kan förbättra tillgängligheten
 • Så förbättrar du din webbplats – exempel och erfarenheter från våra användartester
 • Tips - så testar du tillgängligheten på din egen webb

Stina Johansson och Erika Forssell, tillgänglighetskonsulter, ETU

 

 
 
Ett tillgängligt språk för effektiva budskap
 • Analysera dina mottagare – om anpassning av språket
 • Ge raka besked – om ansvar och tydlighet i språket
 • ”Du får” i stället för ”vi erbjuder” – om perspektiv i språket
 • Välj ord som läsaren kan ta till sig – om begriplighet i språket

Petra Vainionpää, examinerad språkkonsult, Petras Ordförråd AB

 

 
 
Moderator
Mirjana Krisanovic

Mirjana är äventyrare, skådespelerska, bloggare, inspirationsföreläsare, snart färdigutbildad studie- och yrkesvägledare och hon är också blind. Mirjana förbereder sig i skrivande stund för att bestiga Kilimanjaro, passa på att ställa dina frågor om det på plats!

Under konferensen är det Mirjana som med sitt unika perspektiv som leder oss mellan de olika talarpassen och håller i diskussionerna.

   
 

Workshop

Praktiska arbetssätt för att göra din information tillgänglig för fler

 

All kommunikation bör vara rationell och mottagaranpassad och fri från störningar. Det finns dessutom en språklag som säger att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Detta kallas klarspråk – men vad är det? Och hur gör du?

 

Det och mycket mer diskuterar vi under denna eftermiddag. Du får se många exempel på bra och mindre bra kommunikation och du får dessutom konkreta tips och metoder för att arbeta med ditt eget språk. Teori blandas med praktiska övningar – och vi lovar dig även ett och annat skratt!

 

Vi djupdyker i:

 • Klarspråk – vad är det?
 • Hur du alltid håller mottagaren i centrum
 • Hur kan du väcka intresse med din text?
 • Ordets makt och maktens ord
 • Från han till hen – vad gäller i språket i dag?

 

Workshopen leds av Petra Vainionpää, Petras Ordförråd AB.

 

 

 

Petra är examinerad språkkonsult i svenska sedan 20 år tillbaka och en flitigt anlitad och mycket uppskattad expert och föreläsare. Petra ingick bland annat i det klarspråksarbete som ledde till att Västra Götalandsregionen vann Språkrådets klarspråkskristall 2015.

 

Plats & Pris

Konferens
21-22 november 2017
Workshop
22 november 2017
Lokal
Elite Palace Hotel, Vasasalen
Sankt Eriksgatan 115, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 57

Tid & plats

Konferens
21-22 november 2017
Workshop
22 november 2017
Lokal
Elite Palace Hotel, Vasasalen
Sankt Eriksgatan 115, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 57