Strategisk lokalresursplanering

Hur kommer faktorer som ett åldrande fastighetsbestånd och en växande befolkning att påverka lokalresursplaneringen inför framtiden? Ta chansen att skaffa dig kunskap om vad du bör tänka på redan idag för att kunna skapa så bra förutsättningar för framtiden som möjligt.

 

Ta del av:
• Hur du tar fram långsiktiga strategier för ökad lokaleffektivitet
• Exempel från skolan och vården – vad kan du lära om nyckeltal?
• Samutnyttjande av lokaler – möjligheter eller svårigheter?
• Hur du kan planera för en strategisk lokalförsörjning

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Så tar du fram strategier för ökad lokaleffektivitet – aktuellt projekt i samarbete med SKL
 • Ett projekt om skollokaler – vad kan du lära av kapacitetsutredningar och vilka slutsatser har vi kunnat dra?
 • Försörjningskvot och nyttjande av samhällsservice – vad händer när varje sysselsatt person måste försörja fler
 • personer?
 • Hur kan du planera för framtidens lokalbestånd och den totala serviceförsörjningen?

Viktor Dahlgren, konsult, utredare & skribent, NIRAS

 

 

Hyra eller bygga permanent? – vilka möjligheter finns?
 • Vilka vi är och vad vi gör – dynamiska byggnader skräddarsydda efter behov
 • Vilka utmaningar ser vi hos kommunerna och hur löser vi de?
 • Vid ett ökat behov av verksamhetslokaler – vilka lösningar finns?
 • Hur vi skapar trenden inom lokalförsörjning och våra tankar kring sattelitmodellen
Vicky Laflamme, arkitekt, Parmaco  

 

 

Keynote speaker!
Hur tar du fram & kvalitetssäkrar nyckeltal för dina lokaler?
 • Så tar du fram nyckeltal för dina lokaler och använder dem i praktiken
 • Exempel från skolan och vården – vad kan du lära om nyckeltal?
 • Hur använder du nyckeltal för att inspirera till ökad lokaleffektivitet?
Leif Edin, lokalstrateg, Stockholms läns sjukvårdsområde  
 

Samverkan mellan olika funktioner inom kommunen – hur går det till?
 • Hur resonerar Karlstad kommun kring nutida och framtida lokalförsörjning?
 • Aktuella frågor och utmaningar för att utöka antalet skolor och förskolor i stan
 • Vad tänker vi om prognoser och dialog på lång sikt?
Sofia Olsson, lokalstrateg, Karlstad kommun  
 

 

Speciellt inbjudet praktikfall!

Lokalförsörjningsprocessen utifrån ett storstadsperspektiv – vad är aktuellt i Göteborg?
 • Förtätning av staden och en växande befolkning – hur påverkas framtidens lokalplanering?
 • Ett utökat samarbete mellan stadens förvaltningar – så synliggör du behov i tidiga skeden
 • Utmaningen kring de gamla miljonprogrammen – hur hanterar du lokalfrågorna?
 • Samutnyttjande av lokaler – möjligheter eller svårigheter?

Johan Nyström, planeringsledare Lokalsekretariatet, Göteborgs stad

 
 
 
Gemensam diskussion
Hur planerar du för en strategisk lokalförsörjning som möter nutida & framtida behov?
Under ledning av moderator Viktor Dahlgren  
 

Moderator
Viktor arbetar som konsult på NIRAS med framförallt strategiska frågor inom lokalresursplanering, upphandlingar av fastighets- och servicetjänster samt organisationsutveckling inom Facility Management och lokalförsörjning.
 

Workshop


Mer inofromation kommer inom kort! 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl, Tulegatan 8
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb


Konferens

4 980 kr
6 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson
E-post: phal@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 82

Tid & plats

Konferens
14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl, Tulegatan 8
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb


Konferens

4 980 kr
6 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson
E-post: phal@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 82