SSC-dagarna 2018

Årets forum för Shared Service Centers!

 

Lyft ditt SSC in i framtiden!

 

 

I dagens allt snabbare digitaliseringstakt ökar vikten av att aktivt utveckla och framtidssäkra din SSC-funktion. 

 

Effektivitet och kostnadsbesparingar är kritiska fokusområden för dig som vill ta tillvara på viktiga konkurrensfördelar och möta framtidens krav – men hur omsätter du detta i praktisk verklighet? Hur kan du effektivisera och automatisera rätt processer för bästa resultat? Hur attraherar och rekryterar du rätt medarbetare som motsvarar de allt högre kompetenskraven?

 

På denna konferens får du en unik inblick i hur dagens ledande aktörer resonerar kring dessa frågor. Här varvas inspirerande praktikfall med interaktiva övningar och gruppdiskussioner samt trendrapportering från välrenommerade experter. Du får fördjupad kunskap, konkreta verktyg och effektiva arbetssätt som hjälper dig att lyfta ditt SSC in i framtiden.

 

Varmt välkommen!

 

 

I samarbete med: 

 

 

 1. Program
 2. Studiebesök
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 

Tisdag 6 februari 2018

 

Aktuella trender & utmaningar för framtidens SSC
 • Vilka är de tydligaste trenderna inför framtiden?
 • Dessa förmågor och kompetenser prioriteras i skiftet mot allt mer kunskapsintensiva tjänster
 • Automation – hur RPA (robotics processing automation) och artificiell intelligens påverkar SSC:s leveransmodell

 Pär Hedin, partner, PS Provider

 

 

 
 

Digital effektivitet hos Coor Service Management
 • Så effektiviserade vi processen för inkassokravrutiner med goda resultat
 • Digitalisering: ett självklart steg mot automatisering – så förbereder vi oss
 • Shared service i ett servicebolag – hur utnyttjar vi vår expertis för att främja den psykosociala arbetsmiljön för våra medarbetare?

Eva Petré Rege, Head of AP & AR, Business Support, Coor Service Management

 

 

 
 

Spår 1 | Ekonomi

Så möter vi framtiden på Volvo Group Accounting & Company Control
 • Strategisk placering av vårt off-shore SSC – hur har vi lyckats?
 • Hur utformade vi vår serviceleveransmodell?
 • In-house RPA – så har vi automatiserat med framgång

Kent Abrahamsson, senior director, Business Office & Complicance, Accounting & Company Control, Volvo Group

 

 

 
 

Spår 1 | Ekonomi

Förutsättningar att (för)bli effektiva
 • Så tar vi oss an utmaningen med centralisering av statlig ekonomi- och löneproduktion
 • Verktyg och metoder för ett effektivt servicecenter
 • Nästa steg – möjligheter och hinder för automatisering

Annica Schölund Storm, avdelningschef marknad & kommunikation, Statens Servicecenter

 

 

 
 
Spår 2 | HR
Så möter vi framtiden på Volvo Group HR Services
 • Så har vi optimerat och valt rätt processer för automatisering
 • Fallgropar och framgångsfaktorer – detta har vi lärt oss
 • Vilket är nästa steg i vår resa mot automatisering?

Nina Johansson, Director Process Optimization, Group HR Services, Volvo Group

 

 

 
 
Spår | HR
Engagera medarbetarna & skapa ett effektivare SSC
 • Så ger vi medarbetarna rätt verktyg till att utvecklas – både inom organisationen och individuellt
 • KOMPIS – vår förbättringsmodell som skapat fantastiska resultat
 • Konkreta verktyg och metoder för ökat engagemang, ökad arbetsglädje samt ökad effektivitet

Gisela Stockhaus, chef Förändringsledning ICA Affärsservice, ICA Sverige

 

 

 
 
Så attraherar du viktig kompetens som uppfyller de allt högre kraven
 • En ny generation med nya behov och önskemål – så håller du dig uppdaterad om vad som är en attraktiv arbetsplats
 • Så påverkar arbetskultur, ledarskap och möjlighet till utveckling när personer söker anställning
 • 10 konkreta tips för hur du blir en drömarbetsgivare

Svante Randlert, Business & People Advisor på Academic Work, är en av Sveriges mest anlitade konsulter inom rekrytering och strategisk kompetensförsörjning och arbetar dagligen med att hjälpa Sveriges största arbetsgivare. Svante föreläser även kontinuerligt för organisationer runt om i landet om hur man kan attrahera, engagera och utveckla rätt kompetens. Han har bland annat fått maxbetyget 5.0 av publiken hos Sveriges största chefsnätverk.

 

 

 

 
 
Gruppdiskussion: Vad är avgörande vid val av arbetsgivare?
 • Vilka faktorer tror du värderas högst vid valet av arbetsgivare?
 • Vad har ni som särskiljer er som arbetsgivare som inte era konkurrenter kan erbjuda?
 • Hur förmedlar ni era kvalitéer utåt för att optimera er employer branding?

Gruppdiskussionen anknyter till föregående presentation & leds av Svante Randlert, business & people advisor, Academic Work

 

 

 
 

Onsdag 7 februari 2018

 

Daglig styrning – så optimerar du ditt SSC med Lean
 • Därför har 3 av 4 servicecenter halkat efter i utvecklingen – så rustar du dig för framtiden genom Leanmodellen
 • Lär dig hur du tar ditt SSC från att förvalta till att utvecklas
 • Konkreta metoder för att leda livsnödvändig förändring

Jakob Sandberg, senior manager, Claesson & Partners

 

 

 
 
Säkerställ maximal kundnöjdhet med rätt ledningssystem
 • Så utvecklar du ditt servicecenter på bästa sätt genom formaliserad kunddialog
 • Maximera nyttan genom hela organisationen med ett effektivt & välfungerande ledningssystem – så lyckas du
 • Metoder och strategier som fungerar

Johannes Nielsen, manager, Claesson & Partners

 

 

 
 
Mini-workshop
Praktisk tillämpning av grundprinciperna inom Lean

Under detta pass får du som deltagare medverka i ett upplevelsebaserat spel som syftar till att ge en praktisk förankring av Lean-teorin. Målet är att du ska få en djupare förståelse för hur modellen kan appliceras på bästa sätt med syfte att framgångsrikt leda och effektivisera ditt SSC.

 

 

Jakob Sandberg och Peo Olsson från Claesson & Partners leder dig genom denna inspirerande och lärorika session som summerar och konkretiserar de två föregående presentationerna.

 

 

   
 
Moderator
Pär Hedin

Pär har över 20 års erfarenhet inom effektivisering av administrativa processer samt etablering och utveckling av Shared Service Centers i Sverige liksom internationellt. För ca 15 år sedan medverkade Pär i grundandet av PS Provider, där han även är partner. Dessförinnan arbetade han på PwC med ansvar för delar av konsultverksamheten inom finance transformation. Idag ligger hans fokus främst på att driva automatiseringsprojekt inom större servicecenter.

 

 

   
 

Studiebesök

Studiebesök hos Coor Service Management

 

Välkommen till Coor Service Management, som sysselsätter cirka 6500 medarbetare i Norden, Baltikum och på kontinenten.

 

Genom sitt breda utbud av B2B-tjänster – sammanlagt ett hundratal sådana inom allt från administration, logistik och fastighetsdrift till tekniska säkerhetslösningar, lokaloptimering samt energioptimering – omsätter de idag cirka 7500 MSEK/ år. I en så stor och mångfasetterad organisation krävs noggrant rationaliserade processer för att kunna öka effektiviteten, sänka kostnaderna och samtidigt generera en ökad kundnytta; något som avspeglas i Coors eget SSC.

 

Vid huvudkontoret i Kista, strax utanför centrala Stockholm, tas vi emot av

Jeanette Huss (Head of Business support) som tar oss på en visning av servicecentret. Här får vi se hur de arbetar för att kunna erbjuda en så effektiv och välfungerande affärsservice som möjligt. Vi får bland annat ta del av praktiska exempel på hur de framgångsrikt har applicerat Leanmodellen och de effekter detta förbättringsarbete har lett till hos medarbetare, kunder samt för deras system och processer.

 

Hålltider


13:10 Abonnerad buss för bokade till studiebesöket
13:45 – 15:15 Studiebesök
15:15 Abonnerad buss tillbaka till Stockholms Centralstation – ankomst senast cirka 16:00

 

 

Plats & Pris

Konferens
6-7 februari 2018
Studiebesök
7 februari 2018
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
6-7 februari 2018
Studiebesök
7 februari 2018
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26