Spelmissbruk

Spelmissbruk - ta del av forskning och lyckade behandlingsmetoder

 

Arbeta framgångsrikt med spelmissbrukprevention

 

& vård i din kommun!Från årsskiftet har kommun och landsting skyldighet att erbjuda spelare samma stöd och hjälp som individer med alkohol- och drogberoende. Detta ställer höga krav på de verksamheter som nu har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården.

 

På denna konferens får du ta del av aktuell forskning, konkreta verktyg och lyckade behandlingsmetoder för hur du på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med spelmissbruksprevention och vård i just din kommun.

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. PDF KOMMER

Moderator: Anders Nilsson, Karolinska Institutet

Anders Nilsson är psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet. Han forskar om behandling för spelproblem och anhörigas roll i behandling av spelproblem. På konferensen är det Anders som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 

   
 

Tisdag 9 oktober 2018

 

 

Hur ser det svenska spellandskapet ut? – Forskning, lagstiftning & politik
 • Hur ser det svenska spelmissbruket ut i en internationell jämförelse?
 • Svensk spelpolitik – en historisk analys och en nulägesanalys
 • Forskning kring policys, samhällsansvar och personlig behandling
Anders Nilsson, leg. psykolog & doktorand, Karolinska Institutet  
 
 
Spelberoende – bakgrund, diagnostik & behandling
 • Kan man bli beroende av något som inte är en substans?
 • Hur kan du behandla spelberoende och vilka behandlingsmetoder fungerar?
 • Vem söker hjälp när sjukvården öppnar för behandling av personer med spelberoende?
Anders Håkansson, specialistläkare, Beroendecentrum Malmö & professor, Lunds universitet  
 
 
Spelberoende – så arbetar vi med kartläggning, behandling & eftervård
 • Möjligheter och utmaningar inom vård och behandling av spelberoende
 • Vikten av att inkludera anhörigperspektivet i analysen av en missbruksbild
 • Hur kan du arbeta med eftervård och uppföljning vid avslutad behandling?
Gunilla Fröjd-Eriksson, behandlare & drogterapeut, Socialtjänsten, Vuxenenheten i Botkyrka kommun  
 
 
Hur upplever personer med spelproblem sin kontakt med vårdsystemet?
 • Erfarenheter av att söka hjälp – hur upplever personer med spelproblem bemötande och behandling?
 • Vilka hinder upplever spelare att det finns för att söka hjälp?
 • Vad är hjälpsamt för att lyckas minska sitt spelande – erfarenheter och lärdomar
Eva Samuelsson, forskare & socionom, Institutionen för socialt arbete/Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet  
 
 
Struktur för arbetet med spelmissbruk inom öppenvården – erfarenheter från Enköpings kommun
 • Hur möter du din målgrupp och vilka behov har den?
 • Utmaningar och krav på förändring – så tänkte vi
 • Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan olika missbruksmålgrupper?
Ann-Christine Ceder, behandlare & anhörigterapeut, Enköpings kommun  
Gunnar Jonsson, behandlare, Enköpings kommun
 
 
Jag & mitt Spelmissbruk – hur är det att leva med spelmissbruk & vilka konsekvenser kan det få?
 • Före missbruket – hur går det till när en människa bli spelberoende?
 • Under spelmissbruket – en vanlig människa med ett unikt missbruk
 • Erfarenheter och lärdomar från en nykter spelmissbrukare
Jenny Viklund, f.d brukare & grundare, Spelmissbrukshjälpen  
 

 

 

Onsdag 10 oktober 2018

 

 
Vilka möjligheter har Onlinespel för ett förbättrat arbete med missbruksprevention?
 • Varför just nu? – Teknologi och tidpunkt
 • Vad skiljer online från offline vad gäller möjligheten att bekämpa spelproblem?
 • Det politiska uppdraget – eller att vara domare och spelare i samma match?
Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare, Branschorganisationen för Onlinespel Sverige  
 
 
Vikten av att öka kunskapen om spelmissbruk hos allmänheten & förebygga fördomar & missuppfattningar
 • Alkohol, tobak och spel – hur uppfattas spel och hazard jämfört med andra skadliga produkter och beteenden?
 • Vilket ansvar har offentliga personer, kändisar och sportprofiler i frågan om spel och missbruk?
 • En explosion av spelbolag online och på TV – vad beror det på och vad kan göras åt saken?

Henrik Armus, ordförande, Spelberoendes Riksförbund

För fem år sedan stod Henrik inför två val i livet. Be om hjälp eller ta sitt eget liv. Nu är han ordförande i Spelberoendes Riksförbund och arbetar för att hjälpa personer som fastnat i ett spelberoende och för att öka kunskap och förståelse för spelberoende i samhället, media och inom vården.

 

 
 

Anhörigperspektivet – hur är det att leva med en spelmissbrukare & hur påverkar det ditt liv?

 • Hur är det växa upp med en spelande förälder och vilka konsekvenser kan det få för ett barn?
 • En berättelse om att vara medberoende
Madeleine Tugel, rådgivare, Spelberoendes Förening Malmö  
 

Workshop

 

Samsjuklighet & medberoende vid Hasardspelssyndrom

   

För att effektivt kunna handlägga och behandla spelberoende krävs det att du som arbetar inom området förstår komplexiteten i problematiken kring spelmissbruk och beroende. Individer med spelproblem har i stor utsträckning ett flertal andra beroenden och psykiska störningar du måste ta i beaktning. Under denna workshop får du en djupare förståelse för individens hela livssituation och hur det bör påverka val av insatser och genomförande. Under tre timmar går vi igenom praktiska exempel, behandlingsmetoder och forskning för att hjälpa dig att utveckla vården i just din organisation.

 

Vi går bland annat igenom:

 

 • Spelmissbruk i lagstiftning och demografi
 • Skillnader och likheter mellan spelmissbruk och andra missbruk
 • Hur hjärnans funktionssätt ser ut vid spelmissbruk
 • Vad samsjuklighet är och hur den tar sig uttryck hos individer med spelberoende
 • Olika behandlingsstrategier vid pengaspel och hur de fungerar

 

Workshopen leds av Stefan Sandström, leg. psykolog, Sandström – psykologi & friskvård

 


Stefan är legitimerad psykolog, har arbetat med beroendeproblematik i över 30 år och är författare till ett flertal böcker. Han har mött spelmissbruket i psykoterapier, som medarbetare och sedan som handledare på HVB-hem i Sverige och Finland samt som handledare inom socialtjänsten.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
9-10 oktober 2018
Workshop
10 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


14 sep

Fr.o.m.


15 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 450 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
9-10 oktober 2018
Workshop
10 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


14 sep

Fr.o.m.


15 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 450 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80