Specialpedagogikdagarna Stockholm

Håll dig uppdaterad om den senaste forskningen och ta del av beprövade metoder för att hantera de utmaningar du ställs inför i det dagliga arbetet

 

 

Så skapar du bättre möjligheter för eleven att uppnå kunskapsmålen

 

Du som specialpedagog och speciallärare har en viktig roll att handleda och vägleda skolans lärare för att hjälpa de elever som är i behov av stöd. Därför är det extra viktigt att du håller dig uppdaterad i den senaste forskningen och beprövade metoder i området för att hantera de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete.

 

Under denna konferens får du bl.a. ta del av hur du vägleder lärare på bästa sätt, effektiva metoder som hjälper elever med matematiksvårigheter samt vilka insatser som behövs för att förebygga psykisk ohälsa.

 

Varmt välkommen!

 

Konferensen genomförs även i Göteborg. Mer om den hittar du här

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

Tisdag


Hur skapar vi bättre förutsättningar för elever med NPF? – aktuellt projekt om strategier & delaktighet

 • Kartläggning av nuläget – så la vi upp grunden för projektet
 • Kollegialt lärande kring elever med NPF – så skapar du fungerande rutiner
 • Konkreta tips på hur din skola kan planera och strukturera en studiefrämjande lärmiljö
 • Hur kan vi öka elevens delaktighet i skolans anpassningar och strategier?

Ulrika Blomqvist, inkluderingsutvecklare, Virginska gymnasiet
Jessa Welander-Canfield, inkluderingsutvecklare, Virginska gymnasiet
Elin Carlsson, specialpedagog, Virginska gymnasiet

 Bättre samverkan mellan specialpedagoger & lärare – hur får vi det kollegiala lärandet att fungera?
 • Konsten att handleda lärare i specialpedagogiska insatser
 • Fallgroparna som du ofta stöter på – hur undviker du dem?
 • Din viktiga roll som handledare – vad måste du tänka på?

Anna Österlund, specialpedagog, SpecPed
Malin Wikström, förstelärare i specialpedagogik & LIP-coach, SpecPedElever med utmanande beteende – hur bemöter du dem på bästa sätt?
 • Hur kan vi arbeta med tidiga insatser i skolan?
 • Så förebygger du konflikter och problemskapande beteenden hos eleverna
 • Hur ska du tänka och agera i mötet med utåtagerande elever?

Britt-Inger Olsson, specialpedagog & författare, Bimo pedagog AB
Så hjälper du elever med matematiksvårigheter att uppnå kunskapsmålen
 • Hur kartlägger vi elevens matematikkunskaper på ett individanpassat sätt?
 • Konkreta metoder som bidrar till ökad måluppfyllelse i matematik
 • Åtgärdsprogram som visat goda resultat

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik, Stagneliusskolan
Hur identifierar vi psykisk ohälsa i ett tidigt skede & hur kan vi arbeta förebyggande på skolan?
 • Hur skapar vi en ökad medvetenhet och attitydförändring kring psykisk ohälsa på skolan?
 • Förebyggande insatser i skolan som ger effekt
 • Så identifierar du tidiga tecken på psykisk ohälsa
 • Vilket stöd bör skolan erbjuda och vilket stöd finns att tillgå utanför skolan?

Siri Strand och Emma Westas Rödin är duon bakom den prisbelönta podcasten Pillerpodden. De har sedan 2014 arbetat på olika sätt för att bryta tabut kring psykisk ohälsa och arbetar för att uppmärksamma ungas rätt att få prata om sina känslor.Onsdag

 

Vad vet vi om elever med ADHD? – aktuell forskning
 • Hur påverkas inlärningsförmågan hos elever med ADHD?
 • Vad är viktigt att tänka på för att stödja dessa elever i skolan?
 • Effekter och utmaningar med arbetsminnesträning för barn med ADHD

Lisa Thorell, docent psykologi, Karolinska Institutet


Praktiska exempel på hur du kan hjälpa elever med språkstörning & dyslexi
 • Konkreta exempel – så skapar du en skolmiljö där du motiverar och når fram till elever med språkstörning och dyslexi
 • Hur når vi ut till pedagogerna i arbetet kring dessa elever?
 • Digitala verktyg som hjälper elever med språkstörning och dyslexi att nå målen
 • Elever som dyslexiambassadörer – vad innebär det?

Anna Aspelund & Alex Nikolaidis, specialpedagoger, Ängdala skola

 Hjärnforskning – inlärning & undervisning som ger bättre resultat
 • Få det att fastna: kognitiva och neurovetenskapliga perspektiv på inlärning
 • Vad kan du som lärare införa och använda i din undervisning? – principer och konkreta tips
 • Framtidens lärande – hur bör det se ut för att fungera på bästa sätt?

Bert Jonsson, docent (associate professor), Umeå universitet

 Hur går vi från åtgärdsplaner till främjande & förebyggande elevhälsoarbete?
 • Samverkan mellan elevhälsan och lärare – lyckade exempel
 • Hur organiserar vi ett elevhälsoarbete med främjande och förebyggande fokus?
 • Utmaningar – vilka är de och hur löser vi dem?

Anna Bengtsson, specialpedagog & författare, Bergsjöskolan
Maria Kempe Olsson, rektor & författare, Bergsjöskolan

 

Workshop

Så mäter du effekten av ekosystemtjänster

– uppföljning & resultat

 

En ny metod för att räkna med ekosystemtjänster


Under denna workshop varvas diskussion och föreläsning med information om en praktisk metod utvecklad inom
forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”. Du kommer få konkreta tips och råd för hur du på ett mer effektivt och gripbart sätt kan argumentera för ett ökat fokus på ekosystemtjänster inom din verksamhet.

 

Vi går igenom:
• Ekosystemtjänster av urban grönska - exempel från forskningsprojektet
• Så kan du mäta ekosystemtjänster
• Hur du kan mäta värden som inte går att kvantifiera monetärt
• Så kan du presentera dina resultat på ett lättförståeligt och konkret vis

 

Workshopen leds av:
Yvonne Andersson–Sköld, professor, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Jenny Klingberg, miljöforskningsinformatör & forskare, Göteborgs botaniska trädgård

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
7-8 november 2017
Lokal
Piperska Muren
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


13 okt

Fr.o.m.


14 okt
Konferens

4 980 kr
5 480 kr
5 980 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
7-8 november 2017
Lokal
Piperska Muren
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


13 okt

Fr.o.m.


14 okt
Konferens

4 980 kr
5 480 kr
5 980 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05