Sol-el

Välkommen till årets konferens om solel!

 

Utbyggnad och utveckling av solenergi både i Sverige och internationellt går snabbare än någonsin. För att ta vara på utvecklingen och förflytta oss mot en mer hållbar energimarknad krävs det att fastighetsägare ges förutsättningarna för framgångsrika solelsprojekt. Vad behöver du veta för att starta ditt solelsarbete? Hur skapar du så goda förutsättningar som möjligt för en lönsam och effektiv affär där både kommun,
fastighetsägare och hyresgäster ges incitament för en fortsatt övergång till solel?


Konferensen samlar experter från hela Sverige som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring arbete med solenergilösningar. Du ges kunskap för att vidareutveckla ditt befintliga arbete eller förutsättningarna för att sätta igång med helt nya projekt.


Varmt välkommen!

 

Samarbetspartner:

 

 

 1. Program
 2. Interaktivt föreläsningspass
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 


Den globala & svenska solcellsmarknadens utveckling
 • Uppföljning av installationsvolymer och priser både i Sverige och världen
 • Regelverk och stöd för solceller i Sverige – vad behöver du veta?
 • Vad är på gång och vilka trender ser vi inom den svenska solcellsmarknaden?
Johan Lindahl, talesperson, Svensk Solenergi
 


Solel som en del i den bebyggda miljön
 • Ökad nytta och egenanvändning av solel – pilotprojekt inom BeBo*
 • Nya möjligheter med gammal teknik – likstömsapplikationer och solel
 • Solel en självklar del av energiomställningen i framtidens städer

Charlotta Winkler, expert, WSP Sverige


* Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus (se bebostad.se)

 
 


Sveriges första offentliga upphandling för lokalproducerad solel – så gick det till
 • Erfarenheter och lärdomar från projektet – vad lärde vi oss och vilka slutsatser drogs?
 • Så skapade vi en ökad mängd lokal förnyelsebar elproduktion
 • Hur löste vi drift och monitorering av anläggningar?
Emanuel Olofsson, driftschef, Järfälla kommun  
 

 

Speciellt inbjuden!

En heltäckande analysmodell vid investeringsbeslut för solcellsanläggningar
 • Projektet Investeringskalkyl för solceller – vad har vi kommit fram till?
 • Produktionskostnad och lönsamhet för el från solceller – så räknar du
 • Känslighetsanalyser – hur påverkar olika parametrar produktionskostnad och lönsamhet för solel?

Bengt Stridh, adjungerad universitetslektor, Mälardalens Högskola samt anställd vid ABB Corporate Research

 
 


Sol i Väst – ett utbildningsprojekt inom solel för offentliga aktörer
 • Nätverk för kompetens och erfarenheter kring solcellsutbyggnad
 • Beställarkompetens och fokusområden – hur arbetar Sol i Väst för att stärka sina deltagares kunskap?
 • Vilka är framgångsfaktorer för arbete med solel?
Amar Ðelilovic´, projektledare Sol i Väst, Hållbar Utveckling Väst  
 

 

Missa inte!

Holistiska & hållbara energisystem – ett ”smart nät” som skapar interaktion mellan marknadens aktörer
 • Vilka utmaningar står vi inför och vad måste förändras?
 • Vad är ett ”smart” energisystem, och är det verkligen smart?
 • Vilka är vinsterna av ett ”äkta smart energisystem?
 • Hur går vi vidare och vart är utvecklingen på väg?

Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- & teknikansvarig , Midroc Property Development

 
 


Sol-el som en viktig del i Akademiska Hus energieffektiviserings- & hållbarhetsarbete
 • Så har Akademiska Hus gjort solceller till en naturlig del av sitt fastighetsbestånd
 • Så har solceller blivit en del av Akademiska Hus energistrategi
 • Hur skapar du incitament för både hyresgäster och fastighetsägare för fortsatta solcellssatsningar?
Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus  
 

Nya generationens integrerade solceller – färgade glasfasader, semitransparenta solceller & soltakpannor
 • Estetisk solenergi ersätter den traditionella fula solenergin
 • Bör glasfasader utan elgenerering få bygglov när tekniken finns?
 • Så utnyttjar du dina fasader och fönster till max
 • Solceller som är taket, inte något på taket – hur gör du?

Sara Klingberg, teknisk chef, SolTech Energy
Stefan Ölander, styrelseordförande, SolTech Energy

 
 

 
Moderator

 

Stefan Lindsköld är VD och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter. Han är även initiativtagare till Solcellsgruppen, en mötesplats för fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar med lönsamma solcellsinvesteringar.

 

 

 

Interaktivt föreläsningspass

 

Så kommer du igång med att bygga solceller på ditt fastighetsbestånd


Under detta förlängda och interaktiva föreläsningspass kommer du som deltagare ges konkreta tips och råd på hur du på bästa sätt kommer igång med ditt solcellsarbete. Föreläsningen kommer att bestå av en teoretisk del där vi bland annat kommer att belysa vilka tak som är lämpliga för solceller, vilka nyckeltal som är viktiga för beräkning och vilka typer av infästningar du bör använda dig av vid anläggning.


Du kommer även att få möjlighet att skicka in exempel på tak från dina egna fastighetsbestånd inför konferensen. Exempel från deltagarna kommer att presenteras och diskuteras under del två av föreläsningen.

 

Vi går igenom:
• Hur du avgör vilka tak som är lämpliga för placering av solcellsanläggningar
• Nyckeltal och metoder för beräkning innan investeringsbeslut
• Vilka infästningar som bör användas och var de bör användas
• Praktiska exempel på tak från deltagarnas egna fastighetsbestånd


Workshopen leds av:
Jon Malmsten, senior konsult, Solkompaniet

 


Solkompaniet är experter på solceller och laddinfrastruktur och hjälper företag och fastighetsägare att bygga det hållbara samhället – från strategi till nyckelfärdiga anläggningar. Idag har Solkompaniet cirka 50 anställda, men organisationen växer så det knakar och nästan varje år fördubblas antalet utförda solcellsinstallationer. 

 

Skicka in dina egna exempel!

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
14-15 mars 2018
Interaktivt föreläsningspass
15 mars 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


16 feb

Fr.o.m.


17 feb
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Interaktivt föreläsningspass

Ingår i konferenspriset.
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
14-15 mars 2018
Interaktivt föreläsningspass
15 mars 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


16 feb

Fr.o.m.


17 feb
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Interaktivt föreläsningspass

Ingår i konferenspriset.
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80