Social hållbarhet i samhällsplaneringen

Konferensen för dig som arbetar med social hållbarhet i samhällsplaneringen!

 

Forma framtidens samhälle där trygghet, välmående & inkludering står i fokus!

 

Hur kan du planera för ett samhälle som främjar integration, jämställdhet och trygghet? Hur kan du skapa offentliga miljöer som bjuder in till möten, skapar trivsel och inspirerar till interaktion? 

 

Till denna årliga konferens har vi bjudit in experter från näringslivet och från forskningsakademin samt flertalet inspirerande praktikfall från framstående stadsbyggnadsprojekt. Som deltagare får du konkreta verktyg och arbetssätt för hur du kan arbeta för att bygga framtidens samhälle där trygghet, välmående och inkludering står i fokus.

 

Fördjupa dina kunskaper inom:

 • Hur du bryter segregation, samhällsklyftor och andra socialautmaningar i planeringen
 • Aktuell forskning kring gestaltning och dess inverkan på densociala hållbarheten
 • Hur du kan arbeta med genusfrågor, feminism och normer isamhällsplaneringen
 • Metoder för att integrera den sociala hållbarheten i praktiken


Varmt välkommen!
Michael Linnell
Projektledare

 

 

 Läs om vad projektledaren Michael har att säga om årets konferens >

 

 

 I samarbete med:

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 29 maj 2018

 

Moderator Joakim Forsemalm

Joakim är docent i etnologi och arbetar i gränslandet mellan forskning och praktik. Förutom sin nuvarande anställning vid Radar arkitektur & planering är han också associerad forskare vid Gothenburg Research Institute. Joakim är sedan tidigare en mycket uppskattad moderator och talare och han är även aktuell med en bok om evidensbaserad stadsutveckling.

   
 
 
Bikupediskussion – vad är social hållbarhet för dig?
Under ledning av moderator Joakim Forsemalm
   
 
 
Så får du social hållbarhet att bli en självklar del av praktiken
 • Hur kan du prata om evidensbaserad kunskap för social hållbarhet?
 • Varför är bra verktyg inte alltid tillräckligt?
 • Så skiljer sig social hållbarhet från andra delar av hållbarhetskomplexet

Joakim Forsemalm, docent i etnologi, Radar arkitektur & planering

 
 
 
Missa inte!
Socialt hållbar arkitektur – forskning & praktisk tillämpning

Under detta pass presenteras forskning kring social hållbarhet inom stadsbyggnad samt en inspirerande inblick i hur arkitektonisk gestaltning används som verktyg för socialt hållbar stadsbyggnad. Forskningen utgår från nyckelorden: trygghet/social kontroll – social gemenskap/möten – platstillhörighet/identifikation, som dessutom är vägledande för Brunnberg & Forshed Arkitektkontors arbete med arkitektonisk gestaltning. Du får en rad konkreta exempel på stadsbyggnadsprojekt där dessa nyckelord har använts och genererat betydande sociala värden.

 

Passet leds av Christina Bodin Danielsson, arkitekt SAR/MSA vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor samt docent i arkitektur vid Arkitekturskolan, KTH.

 
 
 
Fokus Skärholmen – profilprojekt för social hållbarhet i Stockholms stad
 • Hur kan stadsbyggande bidra till en positiv stadsutveckling och möta lokala behov?
 • Trygghet med fokus på flickor & kvinnor
 • Så jobbar vi konkret med dialog, barnkonsekvensanalys och socialt värdeskapande

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

 
 

 

Exploatörens perspektiv

 

En stadsbyggnadsprocess som genererar värde för kommunen, medborgarna & andra aktörer

 • Socialt värdeskapande analys som effektivt verktyg för social hållbarhet i detaljplaneplanprocessen
 • Social agenda som verktyg för styrning och samverkan inom social hållbarhet – exempel från Malmö och Stockholm
 • Exempel från våra projekt – så får du igång byggaktörens kreativitet genom sociala krav i samhällsbyggnadsprocessen

Emma Färje Jones, utvecklingsledare social hållbarhet, Skanska

 
 
 
Hur kan du planera för ett långsiktigt, stabilt & dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls?
 • Så identifierar du vad som krävs för att driva ett socialt hållbart projekt
 • Viktiga faktorer för att lyckas planera strategiskt för trygghet, trivsel och inkludering
 • Konkreta exempel på framgångsrika initiativ som skapar sociala värden

Nurgül Iljas Eminovska, chef sociala projekt, MKB Fastighets AB
Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare, MKB Fastighets AB

 
 
 
Bikupediskussion
Under ledning av moderator Joakim Forsemalm
   
 
 
MINGEL

Missa inte möjligheten att runda av konferensens första dag genom nätverkande och
erfarenhetsutbyte med talare och övriga deltagare.

   
 

 

Speciellt inbjuden - Passet hålls på engelska!

Hur kan du använda stadsplanering & stadslivsanalys för att bryta segregation, samhällsklyftor & andra utmaningar?

Under ledning av Birgitte Bundesen Svarre från Gehl i Köpenhamn får du som deltagare en inspirerande inblick i deras arbete för social hållbarhet. Birgitte berättar bland annat om hur de använder sig av analytiska verktyg i form av stadslivsstudier för att lyfta sociala värden och synliggöra människan i planeringen. Ta del av praktiska exempel från framstående projekt som genomförts på uppdrag av Region Skåne och Världshälsoorganisationen (WHO). Birgitte är fil. dr. i arkitektur och innehar en magisterexamen i modern kultur. Hon har tillsammans med Gehls medgrundare Jan Gehl författat boken How to Study Public Life (2013) som har översatts till närmare 10 språk.

   
 
 
Så bemöter du normer & främjar jämställdhet i planering & gestaltning
 • På vilket sätt återskapas ojämställda strukturer i fysiska miljöer?
 • Hur kan gestaltning och planering användas för att förändra ojämställda strukturer?
 • Exempel på kortsiktiga och långsiktiga metoder som fungerar

Karin Brodin, landskapsarkitekt LAR/MSA, 02Landskap

 

Läs "4 snabba med Karin Brodin" här >

 
 
 
Bikupediskussion
 Under ledning av moderator Joakim Forsemalm
   
 

Workshop

Praktisk planering & gestaltning för ökad jämställdhet

 

Under denna inspirerande och lärorika workshop får du som deltagare chansen att implementera och testa nya idéer och kunskaper från Karin Brodins föregående föreläsning. Du får också en ökad förståelse för hur dessa kan bidra till arbetet för en mer jämställd samhällsplanering. Syftet är att på ett lättsamt och kreativt sätt synliggöra hur vi kan medverka till att förändra normer och ojämställda strukturer genom planering och gestaltning. 

 

Med diskussion, reflektion och arbete i mindre grupper får du breddade kunskaper och metoder att applicera på ditt eget arbete.


Du får bland annat testa på att:

 • Gestalta en miljö på ett sätt som kan förändra brukarnas beteenden
 • Påverka en process – exempelvis medborgardialog, samråd, detaljplanering eller projektering för en mer jämställd representation
 • Diskutera olika hinder och förutsättningar för jämställdhet i ditt dagliga arbete

 

Workshopen leds av Karin Brodin, landskapsarkitekt LAR/MSA.
Karin, som tidigare arbetat för välrenommerade Gehl, arbetar idag som landskapsarkitekt på Göteborgsbaserade arkitektbyrån 02Landskap. Därtill är hon grundare av projektet No man’s land, vars syfte är att skapa medvetenhet kring hur normer återskapas i, och påverkar stadsbyggandet.

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
29-30 maj 2018
Lokal
NY LOKAL - Västgötagatan 5 Konferens
Västgötagatan 5, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


27 april

Fr.o.m.


28 april
Konferens & Workshop

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

mlin@teknologiskinstitut.se
076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
29-30 maj 2018
Lokal
NY LOKAL - Västgötagatan 5 Konferens
Västgötagatan 5, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


27 april

Fr.o.m.


28 april
Konferens & Workshop

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

mlin@teknologiskinstitut.se
076-527 55 26