SO-dagarna 2018

Succékonferensen SO-dagarna är tillbaka med nytt aktuellt innehåll!

 

 

Så skapar du en intresseväckande och utvecklande SO-undervisning

 

 

Succékonferensen SO-dagarna är tillbaka med nya inspirerande föreläsningar. Under två lärorika dagar får du chansen att lyssna till ledande experter inom skolvärlden och ta del av framstående praktikfall från verkligheten.

 

Under konferensen får du fördjupad kunskap inom bland annat källkritik, språkutvecklande arbetssätt samt bedömning och betygsättning. Efter dagarna kommer du ha fått med dig praktiska tips och konkreta verktyg att använda direkt när du kommer tillbaka till skolan.

 

Ur innehållet:

 • Hur kan du göra historieundervisningen mer intressant och elevnära?
 • Språkutvecklande SO-undervisning för nyanlända elever – så kan du planera lektionerna
 • Metoder för kunskapsbedömning och betygsättning i SO-ämnena
 • Så skapar du en intresseväckande religionsundervisning

 


Varmt välkommen!

(Obs programvisning med UR är gratis men kräver separat anmälan)

 

Intervju:
”Ska vi digitalisera vår undervisning måste vi göra det smart”

Läs hela intervjun med Mikael Bruér här!

 

 

”Historia möjliggör att förstå nutiden!”

Läs hela intervjun med Charlotta Granath här!

 


 

I samarbete med:
 

Utställare:
     

      


 
 
 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

 

Tisdag 11 september 2018

 

Moderator: Sten Hagberg, Lärarnas riksförbund
 
Sten är legitimerad gymnasielärare och är idag ledare för Lärarnas riksförbunds Forum för humaniora och samhällsvetenskap. Under konferensen är det Sten som guidar oss mellan programpunkterna och som leder  diskussionerna.  
 

 

 


 

Källkritik i SO-undervisningen – så förbättrar du elevernas källkritiska och analytiska förmågor
 • Hur utvecklar du ett källkritiskt tänk hos dina elever?

 • Metoder för att lyckas med källkritiken inom alla SO-ämnen

 • Att arbeta med autentiska källor – hur gör du?

 • Källkritik i historieundervisningen – exempel på övningar i historisk källkritik

   

Karin Brånebäck, SO-lärare, Brinkskolan & förstelärare i IKT i Täby

Karin är legitimerad lärare från lågstadiet upp till gymnasienivå och driver en av Sveriges största bloggar inom pedagogik. Hon driver också en av de största Facebook-sidorna om ”det flippade klassrummet”

.

 

 


Undervisning & lärande i historia – praktiska lektionstips
 • Så kan du arbeta med historiebruk – konkreta exempel på uppgifter

 • Hur kan du göra historieundervisningen mer intressant och elevnära?

 • Att avgöra vad som är relevant att lära ut i din undervisning – hur gör du?

   

Charlotta Granath, SO-lärare & förstelärare i demokrati, Viksjöskolan (En av  finalisterna i Raoul Wallenbergpriset)                                                                         

 

Charlotta är även skolambassadör för EU och undervisar vid lärarutbildningen på Södertörns högskola. Hon är författare till boken Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel via Sanoma Utbildning, där undervisning i SO-ämnena kopplas till skolans demokratiuppdrag.

 

                                                                    
 

 


Språkutvecklande arbetssätt i SOundervisningen – strategier & metoder
 • Hur utvecklar du din undervisning så att elevernas språkoch kunskapsutveckling gynnas?

 • SO-undervisning för nyanlända elever – exempel på lektionsupplägg

 • Hur kan du möta dina nyanlända elever på bästa sätt samtidigt som du undervisar övriga elever i klassen?

 • Så utvecklar du dina elevers SO-kunskaper och skrivande med hjälp av cirkelmodellen

   

Maria Wiksten, lärarfortbildare & författare till boken Språkutvecklande SO-undervisning, Stockholms universitet.

 

Maria har medverkat på konferensen flera år i rad med uppskattade talarpass. I år kommer hon tillbaka med nya verktyg och praktiska tips som du kan använda i din undervisning

 

 

Interaktivt pass!
Digitalisering i SO – så kan digitala verktyg utveckla & nyansera din undervisning

 

 • Hur kopplar du ihop pedagogik och IKT på ett bra sätt?

 • Hur blir digitala verktyg en naturlig del av din undervisning?

 • Hur kan digitala verktyg användas för rättvis bedömning?

 • Så kan IKT öka elevernas motivation och intresse för SO-ämnena

 • Praktiska exempel på digitala verktyg, appar och hjälpmedel som lyfter din SO-undervisning

   

Mikael Bruér, SO-lärare på Fagrabäckskolan & universitetsadjunkt


Mikael är ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund och är en mycket uppskattad föreläsare. Han har länge arbetat med digitalisering i sin SO-undervisning och har som målsättning att alla elever ska vara bekväma med ett digitalt arbetssätt och lärande. Han är även författare till boken SO-ämnena i blickfånget (2018).

 

 


 

 

Underlätta bedömningen med digitala läromedel 
 • Konkreta tips på hur du som SO-lärare kan använda digitala verktyg för att synliggöra dina elevers lärande 
 • Formativ återkoppling och bedömningsstöd med hjälp av digitala prov 
 • Tips på planering och strukturer som underlättar bedömningsarbetet för dig som lärare 

Nathalie Sandstedt, redaktör och provkonstruktör på det digitala läromedelsförlaget Bonnier Education. Utbildad högstadielärare i svenska och SO. 

 


 

 

Programvisning med dryck och tilltugg med UR mellan 17:00 – 18:15!

 

Välkommen på premiärvisning av UR:s senaste produktioner inom allt från MIK till historieprogram om nationella minoriteter, liksom stora satsningar på samhällsprogram och lärarfortbildning. Alla UR:s produktioner landar i kursplanerna för de olika ämnena och för bästa användning i klassrummet finns deras populära lärarhandledningar.

 

UR bjuder på dryck och tilltugg. Missa inte detta tillfälle att mingla och utbyta erfarenheter med UR samt kollegor från andra skolor!

 

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. 

 

 

Onsdag 12 september 2018Välj spår mellan grundskola & gymnasium!

 Spår 1: Grundskola


 

Religionsundervisning i grundskolan – hur fångar du elevernas intresse?
 • Religionens roll och betydelse i samhället idag
 • Hur behandlas religionsämnet i skolan?
 • Att skapa intresseväckande religionsundervisning – hur gör du?
 • Konkreta tips på arbetssätt och uppgifter som passar elever i grundskolan från årskurs 4 till 9

Mona Pfaus, SO-lärare & bildlärare, Norregårdsskolan

 
 

 

Fältstudier i geografi – lustfyllda & lärorika exempel
 • Metoder för att skapa intresseväckande geografiundervisning

 • Så kan du arbeta med GIS i din undervisning

 • Exempel på lektionsupplägg, fältstudier och uppgifter till elever i grundskolan

   

Åsa Colliander-Celik, förstelärare i SO, Mälarhöjdens skola

 

Åsa bloggar om sin undervisning på Pedagog Stockholm under rubriken Gränslöst digitalt lärande. 2016 utsågs hon till Årets geografilärare av Svenska nationalkommittén för geografi och Geografilärarnas Riksförening.

 

 


Spår 2: Gymnasium


 

Årets geografilärare 2016!
Nyansera & utveckla din geografiundervisning – konkreta exempel på fältstudier
 • Så kan du fånga elevernas intresse för geografi med hjälp av fältstudier och GIS

 • Att koppla ihop förmågor och kunskapskrav med undervisningen – hur gör du?

 • Exempel på fältstudier och hur de kan bedömas

   

Åsa Colliander-Celik, förstelärare i SO, Mälarhöjdens skola

 
 

 

 


Inspirerande religionsundervisning – möjligheter & utmaningar
 • Att representera religion(er) och samtidigt skapa ett tryggt klassrum – vilka krav kan ställas på god religionsundervisning?

 • Den objektiva och/eller neutrala läraren i religionskunskap – vilken plats har personliga åsikter, värderingar och övertygelser?

 • Alternativ religionsundervisning – exempel på att förändra organisatoriska och metodiska mönster för att utveckla elevernas lärande

   

David Carlsson, universitetslektor i religionsvetenskap & fil. dr. i ämnesdidaktik, Högskolan i Gävle

David har en bakgrund som gymnasielärare i religionskunskap och svenska och utbildar numera blivande religionskunskapslärare inom religionsdidaktiska frågor.

 
 

 

 

Gemensamma pass


 

Demokratiuppdraget i skolan – SO-ämnenas betydelse
 • Så bygger du upp ett hållbart demokratiarbete

 • Praktiska exempel på hur demokratiuppdraget kan angripas

 • Vilka utbildningssatsningar är på gång för att stärka demokratin i samhället?

 • Ta del av den senaste forskningen inom området

   

Charlotta Granath, SO-lärare & förstelärare i demokrati, Viksjöskolan (En av finalisterna i Raoul Wallenbergpriset)

 

Charlotta är även skolambassadör för EU och undervisar vid lärarutbildningen på Södertörns högskola. Hon är författare till boken Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel via Sanoma Utbildning, där undervisning i SO-ämnena kopplas till skolans demokratiuppdrag.

 

 


Bedömning & betygsättning i SO-ämnena – värdefulla tips & konkreta verktyg
 • Hur kan du arbeta med formativ bedömning som redskap för kunskapsutveckling?

 • Metoder för kunskapsbedömning och betygsättning i SO- ämnena

 • Likvärdighet när det gäller betyg och bedömning – hur gör du?

 • Gruppdiskussion: utbyt erfarenheter och lärdomar med kollegor från andra skolor

   

Anna Karlefjärd, doktorand, Karlstads universitet

Anna har sin bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och geografi med undervisningserfarenheter från både högstadiet och gymnasiet. Hon är idag doktorand vid Karlstads universitet där hon forskar om bedömning och skolutvecklingsfrågor.

 
 

 

  

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
11-12 september 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


20 april

T.o.m.


8 juni

Fr.o.m.


9 juni
Konferens

4 980 kr
5 580 kr
6 180 kr
Programvisning med UR - dryck och tilltugg

0 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85

Tid & plats

Konferens
11-12 september 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


20 april

T.o.m.


8 juni

Fr.o.m.


9 juni
Konferens

4 980 kr
5 580 kr
6 180 kr
Programvisning med UR - dryck och tilltugg

0 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85