SO-dagarna 2017

Missa inte konferensen specifikt till dig som undervisar inom SO 

 

Individanpassad och inkluderande SO-undervisning – verktygen du behöver

 

Som lärare inom SO möter du dagligen många utmaningar. Hur ska du planera undervisningen för att ge alla elever individanpassat stöd och rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen inom samtliga So-ämnen? Vilka digitala verktyg kan med fördel användas som stöd och hur får du eleverna att förstå vikten av att tänka källkritiskt?

 

Missa inte konferensen som vänder sig specifikt till dig som undervisar inom SO. Under två dagar får du ny kunskap och klassrumsnära tips från experter och framstående SO-lärare. Utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet och ladda dina batterier inför höstterminen! 

 
I samarbete med: 
20% medlemsrabatt på ordinarie pris (ange kod LR20)

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 12 september 2017

 

 

En förändrad värld – nya möjligheter & utmaningar inom samhällsorienterade ämnen

 • Nya och gamla undervisningstankar kring det didaktiska mötet mellan elever, kunskap och undervisning
 • Elevernas förkunskaper – betydelsen av att komma elever till mötes för att hitta och använda deras förkunskaper
 • ”Digital multimodalska” – nytt språk i en förändrad värld
 • Så planerar du för en undervisning som är utmanande för alla elever

Sten Arevik är en välkänd och erkänd lärare, lärarutbildare och didaktiker och arbetar idag på Stockholms universitet. 

 

 

 

 

Samhällsförberedande undervisning – så ger du eleverna de bästa förutsättningarna inför arbetslivet

 • Konsekvenser i arbetslivet för unga vuxna när skolan brister
 • Hur kan skolan samverka med arbetslivet för att förbereda eleverna inför framtida val och möjligheter? 

 • Samhällsorienterade ämnenas betydelse för elevens förståelse för verkligheten utanför skolan
 • Så stöttar du eleverna på rätt sätt under skoltiden

Anna Rosmark har arbetat som lärare i svenska, engelska och SO på mellanstadiet i 18 år och med arbetslivskontakter på högstadiet i 3 år. Hon är idag studievägledare inom stöd och matchning på EnRival

 

 

 
 
Så skapar du bedömningsunderlag som testar elevernas resonemangs- & analysförmåga i alla SO-ämnen

 • Fördelarna med uppgifter som har fokus på ämnesbegreppen
 • Hur kopplar du provresultaten till kunskapskraven?
 • Förenklade uppgifter som gynnar alla elever

Stefan Holmström, SO-lärare, Jättestenskolan, Grums

 

 

Gruppdiskussion

 

Hur ska du planera din undervisning på bästa sätt för att hinna med allt?

 • Hur ska du som lärare hinna med det stora stoffet av centralt innehåll och kunskapskrav när tiden är knapp?
 • Erfarenhetsutbyte: tips och råd för planering av en bred undervisning

 Under ledning av moderator Sten Hagberg

 

Speciellt inbjuden

 

Språkutvecklande undervisning som inkluderar alla elever – konkreta arbetssätt

 • Metoder för att förbättra elevernas samtalande, skrivande och begreppsanvändning inom samtliga SO-ämnen

 • Strategier för att nå elever med olika nivåer av språklig förståelse och förförståelse av ämnet

 • Praktiska tips på hur du som lärare kan planera för en inkluderande SO-undervisning

Maria Wiksten, lärarfortbildare & författare till boken Språkutvecklande SO undervisning, Stockholms universitet

 

 

 

 

Onsdag 13 september 2017

   
 

Spår 1 - undervisning yngre åldrar

 

Bedömning, men utan betyg - så kopplar du det till skolans styrdokument

 • Bedömning utan att ställa för höga krav – hur kan vi hitta rätt balans? 
 • Aktuell forskning inom bedömning för elever åk 1-5 
 • Bedömning blir omdömen - hur kan vi tänka?

Anna Karlefjärd, doktorand, Karlstad universitet
Anna har sin bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och geografi med undervisningserfarenhet från både högstadiet och gymnasiet.  Idag forskar hon om bedömning och skolutvecklingsfrågor vid Karlstad universitet.

 
 
Källkritik integrerat i undervisningen redan från unga år – så gör du

 • Konkreta arbetssätt som uppmuntrar eleverna till ett kritiskt förhållningssätt
 • Vikten av att arbeta kontinuerligt med källkritik inom alla ämnen
 • Hur förhåller sig barn till information?

 Liselott Drejstam, fokusbibliotekarie, Hjulsbroskolan 

Sabine Davidsson, lärare åk 1-3, Hjulsbroskolan

 
 
Kreativt användande av digitala verktyg för lustfyllt lärande i SO-undervisningen

 • Digitala verktyg som ökar intresset för SO-ämnena i ung ålder  
 • Så kan digitala verktyg användas på bästa sätt för att utveckla din undervisning
 • Fallgropar och utmaningar – vad krävs av dig som lärare? 

Mikael Larsson, lärare F-9 & utvecklingsledare IT, Centralskolan i Sigtuna kommun samt Apple distinguished Educater (ADE)

   
 

 

Spår 2 - undervisning äldre åldrar

 

Så skapar du en varierande målstyrd undervisning med hjälp av digitala verktyg

 • Arbetssätt för att motivera eleverna med hjälp av digitala verktyg
 • Hur kopplar du läro- och ämnesplanen till digitala lärandet?
 • Så använder du IKT i undervisningen
 • Digitala verktyg för att underlätta bedömning – konkreta exempel

Lisa Eriksson, SO-lärare & IKT/MIK- inspiratör, Rälsen

   
 
Rättvis bedömning & betygssättning inom SO- ämnena – hur?

 • Kursplanernas skrivningar utifrån formativ klassrumspraktik – konkreta tips för att väcka engagemang
 • Gällande principer för betygssättning – hur påverkar det undervisning och bedömning i våra SO-ämnen?
 • Vad behöver vi tänka på för att våra bedömningar ska vara likvärdiga och rättssäkra?
 • Aktuell forskning inom bedömning och betygsättning för elever åk 6 t.o.m. gymnasiet

Anna Karlefjärd, gymnasielärare i samhällskunskap & geografi samt doktorand inom bedömning & skolutvecklingsfrågor, Karlstads universitet

 
   
 
Metoder för att lyckas med källkritiken i en snabbrörlig värld

 • Så kan du integrera ett källkritiskt förhållningssätt i SO-undervisningen
 • Källkritik på nätet – hur informerar du eleverna om de nya faktafällorna?
 • Arbete med journalistik (källkritik, pressetik, demokrati och entreprenöriellt lärande) 

Emma Åhnberg, kommunövergripande förstelärare SO, Huddinge kommun

 
   
 

Spår 1 & Spår 2 

 

Radikalism i klassrummet – hur hanterar du det på ett konstruktivt sätt?

 • Hur ska man tala om extremism och våldsbejakande beteende med unga?
 • Exempel på hur du kan möta radikala åsikter och målinriktat bygga ett demokratiskt mindset hos de unga du möter i klassrummet 

Kristina Milotic, rektor, Jensen SFI/SAS Helsingborg

 
 
Nya metoder för att skapa en utvecklande & intresseväckande historieundervisning

 • Vikten av ett källkritiskt förhållningssätt i undervisningen
 • På bredden eller på djupet – hur balanserar du ett brett ämne på rätt sätt?

Martin Stolare är docent i historia vid Karlstads universitet, där han även undervisar inom historia på lärarprogrammet. 
Under perioden 2017–2020 leder Martin ett projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet, med syftet att utveckla modeller för undervisning kring samhällsfrågor i SO för åk 4-6

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
12-13 september 2017
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Konferens

4 980 kr
5 580 kr
6 180 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
076-527 55 81

Tid & plats

Konferens
12-13 september 2017
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Konferens

4 980 kr
5 580 kr
6 180 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
076-527 55 81