Skolbibliotek 2018

 En självklar mötesplats för dig som arbetar inom skolbibliotek!Succékonferensen Skolbibliotek är tillbaka för åttonde året i rad!

Med de nya kraven i läroplanen har skolbiblioteken en ännu viktigare roll i skolan och för elevernas måluppfyllelse. För att ta vara på allt som skolbiblioteken har att erbjuda krävs det en genomarbetad fördelning av resurser och ökade samarbeten mellan lärare och skolbibliotekarier.

På konferensen får du uppdatera dig inom det senaste kring källkritik, informationssökning och språkutveckling. Du får lyssna till experter och praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter och ger dig verktyg för att optimera dig i din roll som skolbibliotekarie.

 

Varmt välkommen!

 

Vi har intervjuat talarna om deras förväntningar inför konferensen:   Du hittar den här!

 

Utställare: 

 

 

 

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 20 novemberPå gång hos Skolverket

Anette berättar om det nationella arbetet kring skolbibliotek
och ger en överblick över vad som är på gång på Skolverket.
Utgångspunkt för arbetet är de reviderade läroplanerna som
gäller från 1 juli 2018 där rektorerna har fått ansvar för att
skolbiblioteket används i undervisningen.

Anette Holmqvist, undervisningsråd, Skolverket  
 


 

 
Internationellt perspektiv på skolbiblioteket som verksamhet – vad kan vi lära av andra?
 • Så kan du bidra och påverka oavsett utgångsläge eller resurser
 • Vilken kompetens behöver du som skolbibliotekarie och hur utvecklar du den?
 • Praktiska verktyg för att omsätta nyfunna kunskaper på hemmaplan
 • Digitala och analoga maker space rum – exempel från olika delar av världen
 • Hur kan du själv bli en del av det globala arbetet?

Fredrik Ernerot, skolbibliotekarie, Kannebäcksskolan i Göteborg

Fredrik arbetar på en kommunal specialskola för elever med dövhet, hörselskada, samt tal- och språknedsättning. Han är ordförande i Skolbibliotek Väst och är även representant i Skolverkets referensgrupp för skolbibliotek.

 
 

 

 
Skolbiblioteket – en integrerad del av skolans arbete för språkutveckling & digital kompetens
 • Den reviderade läroplanen – uppdrag och förutsättningar
 • Vad krävs för att skolbiblioteket ska bli en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet?
 • Lärare och skolbibliotekarie – metoder och projektexempel för måluppfyllande samarbete

Sofia Malmberg, samordnare för skolbiblioteken, Järfälla kommun

 
 

 

 
Källkritik & informationssökning – uppdatera dig inom det senaste
 • Så får du eleverna att förstå vikten av källkritik
 • Internets roll och viktiga plattformar för elevernas behov i informationssökningen
 • Praktiska tips för att nivåanpassa källkritiken rätt för eleverna

Lina Berglund, bibliotekarie och webbansvarig, Tumba gymnasium

 
 

 

 
Så strukturerar & utvecklar vi skolbiblioteket på Polhemskolan
 • Bibliotekarier och rektor på en av Sveriges största skolor delar med sig av framgångsfaktorer i arbetet
 • Genom handlingsplan och samarbete blir biblioteket en del av skolans verksamhet
 • Hur kan skolledare styra och strukturera för att biblioteket ska vara en naturlig del av elevens lärande?

Lotta Davidson-Bask & Maria Lindberg, skolbibliotekarier, Polhemskolan
Torbjörn Hanö, rektor, Polhemskolan

 
 

 

 
Läsfrämjande i praktiken – effektiva metoder för att skapa läslust
 • Vilken del har läsfrämjande i läroplanen?
 • Praktiska verktyg och metoder för att skapa och gynna läslust
 • Alternativa vägar för att väcka läslusten hos alla
 • Läslust som fortsätter även efter skoltid – hur kan du göra?
Klara Önnerfält, skolbibliotekarie, Gymnasieskolan Spyken  
 

 

 
Mingel & nätverksträff

Missa inte möjligheten att runda av konferensens första dag genom nätverkande och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

   
 

 

Onsdag 21 november

 

SPÅR Grundskola

 

Metoder & exempel på arbetssätt för lyckat samarbete mellan skolbibliotekarie & lärare
 • Rektorperspektivet – hur du leder ett lyckat skolbibliotek
 • Vad behöver en rektor av sin skolbibliotekarie för att kunna ge bästa möjliga förutsättningar för biblioteket?
 • Pedagogisk samverkan med lärare och elever för en fördjupad läroprocess i klassrummet
 • Praktiska exempel på samarbeten och arbetssätt som fungerar

Eric Haraldsson, skolbibliotekarie, Ringsbergsskolan
Susanne Randau, rektor, Ringsbergsskolan

 
 
 
#bookjoy – om att väcka läslust
 • ”Ge mig något bra!” – hur hittar jag rätt bok till rätt elev?
 • Elevmedverkan – från passiv mottagare till kreativ medskapare
 • Låt inte GDPR skrämma dig – så kan du ge dig ut i den sociala djungeln

Maria Palm, skolbibliotekarie, Ätradalsskolan

Maria arbetar på Timmelebiblioteket, ett kombinerat skol- och folkbibliotek som är till för alla förskolor och skolor i Timmele. Hon arbetar som IKT-pedagog och bibliotekarie och är engagerad i skolans 1:1 satsning, både praktisk och

utbildningsmässigt.

 
 

SPÅR Gymnasium

 

Bessemermodellen – från styrdokument till handling
 • Att luta sig mot forskning och riktlinjer för att stödja skolsamhällets mål och processer – så fungerar det
 • Skolbibliotekariens roll – hur kan du ta ställning till tillgänglighet, samarbete och uppgifter?
 • Praktiska exempel på arbetssätt med digitala och analoga verktyg

Kirsi Rutanen & Emma Lindgren, skolbibliotekarier, Sandviken

Emma och Kirsi arbetar på Bessemerbiblioteket och har utvecklat en modell för ansvarsfördelning mellan skolledning, lärare och bibliotekarier med elevernas måluppfyllelse i fokus. Modellens syfte är att stödja skolans praktiska verksamhet och utbildningsprocess. 2018 fick de utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

 
 
 
Hur skapar du ett intresse för litteratur hos ungdomar som hellre spelar fotboll?
 • Så lyckas du med läslektionerna på gymnasienivå
 • Litteraturförmedling i skolbiblioteket – digitalt och analogt
 • Samarbeten över gränserna som ger goda resultat
 • Praktiska exempel från Valle Hovin gymnasium i Oslo

Ingrid Svennevig Hagen, skolbibliotekarie, Valle Hovin videregående skole

Ole Ivar Burås Storø
, informationsansvarig, Foreningen !les

Ingrid arbetar på en idrottsinriktad gymnasieskola i Oslo. På skolan lägger de stor vikt vid det pedagogiska arbetet med mycket fokus på läslust och informationssökning. Ingrid är även styrelsemedlem i Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for skole.


Ole Ivar arbetar i Foreningen !les som främjar läsning och förmedlar litteratur mot alla målgrupper. Han är även aktiv i Norsk Bibliotekforening.

 
 

Workshop

Källkritik på nätet – lär hur du ska lära ut för att eleverna ska lyckas

 


På vilket sätt kan du nyttja olika plattformar vid källkritik? Vet du vilka metoder som fungerar bäst vid informationssökning? Hur kan du utveckla elevernas värdering av information? Som skolbibliotekarie finns det många aspekter kring källskrik som du förväntas ha koll på och som du ska vara uppdaterad inom. Låt oss därför kritiskt granska digitala källor, diskutera informationssökning och fördjupa oss i dagens mediesamhälle. Eftermiddagen startar med att vi granskar söktjänster och funderar kring vad som sker vid sökningar i olika söktjänster och vi tittar sedan på olika sorters källor och hur man praktiskt kan granska dem.


Du får:
• Praktiska erfarenheter kring digital sök- och källkritik
• Verktyg för att granska olika digitala källor
• Testa verktyg som synliggör algoritmer och olika flöden på internet
• Ökad förståelse för hur internet påverkar vilka källor vi tar del av
• Möjligheten att förstå och testa att skapa nyheter som är falska

 

Kristina Alexanderson, chef Internet i skolan, IIS (Internetstiftelsen i Sverige)


Kristina Alexanderson är projektledare på internetstiftelsen med fokus på digital kompetens och ansvarig för digitala lektioner. Hon är även projektledare för Creative Commons Sverige och leder arbetet med att öka kunskapen kring öppna licenser. Kristina är en uppskattad talare, har suttit som expert i digitaliseringskommissionen och har skrivit internetguiden Källkritik på internet för IIS.

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20-21 november 2018
Workshop
21 november 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27

Tid & plats

Konferens
20-21 november 2018
Workshop
21 november 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27