Särskolan 2018

Succékonferensen Särskolan är tillbaka!

 

Så skapar du en god och utvecklande lärmiljö för särskoleelever!

 

Succékonferensen för dig som arbetar inom särskolan är tillbaka med nya uppdaterade föreläsningar.

 

Under två inspirerande dagar får du chans att lyssna till ledande experter inom branschen och ta del av framstående praktikfall från verkligheten. Under konferensen fördjupar du dina kunskaper inom bland annat lågaffektivt bemötande, autism samt bedömning och betygsättning i särskolan. 

 

Missa inte workshopen där vi går djupare in på hur digitala hjälpmedel kan underlätta undervisningen i särskolan. Du får med dig praktiska exempel på digitala verktyg, appar och hjälpmedel som du kan tillämpa direkt när du kommer tillbaka till skolan.

 

Varmt välkommen! 

 

 
Då workshopen blivit fullbokad har vi valt att hålla den igen den 27 april. 
Klicka här för att läsa mer om detta tillfälle!


 


Intervjuer

 

"Vi måste utgå från eleven för att öka delaktigheten"

Läs intervjun med IKT-pedagogen Hanna Virhammar här!

 

"Skolan är ofta väldigt oflexibel"

Läs intervjun med NPF-pedagogen Joanna Lundin här!

 

 1. Program
 2. Workshop - FULLBOKAD
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 21 mars 2018

 

Elever med autism – vad är viktigt att känna till för att kunna planera de pedagogiska delarna i undervisningen på ett bra sätt?
 • Grunderna om autism – vad är viktigt för dig att känna till i din yrkesroll?
 • Hur bemöter du barn och unga med autism på ett konstruktivt sätt?
 • Olika metoder för att nå fram till elever med autism
 • Vilka digitala hjälpmedel finns att tillgå i undervisningen?

 Joanna Lundin, NPF-pedagog, Huddinge kommun

 

 

 
 
Bedömning & betygsättning i särskolan – betydelse, tolkning & anpassning till eleverna
 • Hur kan du arbeta med formativ bedömning som redskap för kunskapsutveckling?
 • Metoder för kunskapsbedömning och betygssättning i särskolan
 • Likvärdighet när det gäller betyg och bedömning – hur gör du?
 • Gruppdiskussion: utbyt erfarenheter och lärdomar med kollegor från andra skolor

Anna Karlefjärd, doktorand, Karlstads universitet

 

Anna är i grunden gymnasielärare och deltar i flera projekt hos Skolverket. För tillfället forskar hon om bedömning och betygsättning på Karlstads universitet.

 

 

 
 
Appen Widgit Go SE – så kan du skapa egna upplägg för kommunikation, språkutveckling & stimulans
 • Tydliggörande av kunskapskraven och hur det ökar elevens förståelse för sitt eget lärande
 • Verktyget som ger dig stora möjligheter – en kortare genomgång av hur Widgit Go SE kan vara en tillgång i särskolan
 • Så har vi med hjälp av digitala verktyg arbetat med elevinflytande, kamratbedömning och elevens bedömning av sitt eget lärande

Jessica Eriksson, kommunikationspedagog & Annelie Arnesson, speciallärare, Sundstagymnasiet

 

 

 
 
Lågaffektivt förhållningssätt – bemötande & metoder för att förebygga problemskapande beteenden
 • Bemötande av barn och unga med olika funktionsnedsättningar – vad är viktigt att ta hänsyn till?
 • Så kan du förebygga utbrott och andra krävande situationer
 • Praktiska verktyg för att kunna arbeta och förhålla sig lågaffektivt
 • Case och diskussion – vanliga situationer som kan uppstå och hur du bemöter dem

Annelie Karlsson, Funkkonsulten

 

Annelie har en bakgrund som lärare, specialpedagog och rektor inom särskolan. Hon har arbetat med människor i behov av särskilt stöd i 17 år och är även förälder till barn med särskilda behov.

 

 

 
 

Torsdag 22 mars 2018

 

Att planera undervisningen i särskolan – praktiska tips på hur du konkretiserar läroplanen i grundsärskolan & gymnasiesärskolan

 • Att utifrån läroplanen visualisera de fem förmågorna så att eleverna förstår och blir medvetna om sitt eget lärande – ta del av lyckade exempel
 • Konkreta tips på hur du får eleverna att ta ansvar för sin personliga utveckling så att de lär för livet

Marie Nilsson Nordfors, lärarfortbildare, förstelärare & specialpedagog, Häggviks gymnasium

 

 

 
 
Spår 1 | Yngre åldrar
Så skapar du goda förutsättningar för lärande i träningsskolan
 • Lyckade undervisningsstrategier för elever på en tidig utvecklingsnivå
 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) – en förutsättning för lärande
 • Bedömning för lärande – ett pedagogiskt verktyg även i träningsskolan

Jonny Wåger, speciallärare, Tingvallaskolan, Säffle kommun

 

Jonny är även författare och föreläsare med inriktning träningsskola. 

 

 
 
Spår 1 | Yngre åldrar
Läs- & skrivinlärning – lyckade metoder att använda i praktiken
 • Vilka är hjärnans krav på läs- och skrivpedagogiken?
 • Hur kan en tydlig arbetsgång kopplas ihop med elevernas kunskapsprogression?
 • Vilka framgångsfaktorer påverkar läs- och skrivundervisningen i grundsärskolan?

Susanne Weiner Ahlström, lärarutbildare, skolutvecklare, läromedelsförfattare & konsultchef Lärarfortbildningen

 

 

 
 
Spår 2 | Äldre åldrar
Arbetsplatsförlagt lärande i gymnasiesärskolan – praktiska tips för att hantera utmaningen
 • Förslag på hur APL-perioderna kan utformas och planeras tidsmässigt för att ge bästa effekt
 • Från skola till arbetsliv – praktiska tips för att hitta bra arbetsplatser
 • Arbetsplatsförlagda lärandet och gymnasiesärskolearbetet – förberedelse för etablering i arbetslivet

Bengt Weidow, Weidow konsult

Bengt har drygt 20 års erfarenhet som rektor och läromedelsförfattare. Han arbetade fram till nyligen som undervisningsråd med ansvar för bland annat gymnasiesärskolan på Skolverket. 

 

 
 
Spår 2 | Äldre åldrar
Att inkludera särskolan tillsammans med den övriga skolan – så skapar ni en god inkluderande verksamhet
 • Hur lägger du upp undervisningen i inkluderande klasser för att möta upp båda läroplanerna?
 • Praktiska tips och metoder för att lyckas
 • Möjligheter och utmaningar med inkludering

Jonas Monsén, utvecklingsledare, speciallärare & förstelärare i specialpedagogik, Fryshusets gymnasiesärskola

 

 

 
 
Moderator
Magnus Kvidal

Magnus har arbetat med barn och vuxna med funktionshinder i nära 20 år och är sedan sex år tillbaka lärare på Kajan friskola i Uppsala. I egen regi handleder han även personalgrupper som arbetar med barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Under dagarna är det Magnus som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

   
 

Workshop - FULLBOKAD

 
Då workshopen blivit fullbokad har vi valt att hålla den igen den 27 april.
Klicka här för att läsa mer om detta tillfälle!


 

 

Digitalisering i särskolan – så kan digitala verktyg underlätta undervisningen  

 

I särskolan finns det stora behov av att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och här kan digitala verktyg göra skillnad och blir viktiga redskap för kommunikation och lärande. 1 juli 2018 träder nya förändringar i styrdokumenten i kraft som innebär stärkt digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Hur ska du kunna möta dessa förändringar på bästa sätt?

 

Välkommen till en interaktiv & fördjupande workshop!

 

På denna workshop får du ta del av hur du med hjälp av kunskap och kommunikation, kognition och digitala verktyg kan stödja elevens lärandeprocess. Vi går igenom hur andra sätt att tänka och kommunicera ställer krav på ett individanpassat förhållningssätt till digitala verktyg i skolan. Vi varvar kortare föreläsningar med diskussioner och gruppövningar där du får verktyg och inspiration att tillämpa direkt när du kommer tillbaka till skolan.

 

Ta med egen eller verksamhetens lärplatta och kom ihåg att ha med de lösenord som behövs (Appel-ID eller Google Play).

 • En app – obegränsade möjligheter
 • Betydelsen av de fem K:na: Kunskap – Kartläggning –Kognition – Kommunikation – Kompetens
 • Hur kan tydliggörande pedagogik kompensera för elevernas funktionsnedsättningar?
 • Hur får vi digitala verktyg i skolan att bli lustfyllt och lärorikt för alla?
 • Hur kan du med hjälp av digitala verktyg förbättra kommunikation och delaktighet i skolan och vad krävs för att få det att fungera?
 • Praktiska exempel på digitala verktyg, appar och hjälpmedel som fungerar i särskolans skolformer

 

Workshopen leds av Hanna Virhammar, IKT-pedagog på infoteket om funktionshinder, Region Uppsala

 

Hanna arbetar också som handledare och föreläsare inom NPF och har erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare på Lundellska skolans Asperger/AST enhet. 

 

Plats & Pris

Konferens
21-22 mars 2018
Workshop - FULLBOKAD
22 mars 2018
Lokal
Piperska Muren Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop - FULLBOKAD

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85

Tid & plats

Konferens
21-22 mars 2018
Workshop - FULLBOKAD
22 mars 2018
Lokal
Piperska Muren Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop - FULLBOKAD

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85