Sanering av förorenad mark vid och inför exploatering

Bli säkrare i dina beslutsfattningar vid sanering av förorenad mark 

 

Det finns många avgörande faktorer vid sanering av förorenad mark och vilket beslut som är det rätta är inte alltid helt självklart. Genom en djupdykning i sanering av förorenad mark vid och inför exploatering får du verktygen för att bli säkrare i dina beslutsfattningar, kunna tolka dina provresultat lättare och få kontroll över juridiska aspekter att ta hänsyn till.

 

På konferensen får du lyssna till experter och framgångsrika praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter. Att lära om och diskutera alternativa placeringar av schaktmassor, riskerna med bostadsbyggande på förorenad mark och samverkan mellan exploatörer och kommuner kommer att förbereda dig för framtiden.

 

Varmt välkommen!

 

 

Ur programmet: 

 
Problematiken kring provtagningar – vad innebär resultatet?


• Provtagningsmetodik och riktlinjer att följa
• Tolkning och betydelse av en provtagning i olika situationer
• Framtidsvisioner kring effektiv provtagning

 

Petter Wetterholm, miljökonsult, WesCon Miljökonsult 

 

 

 

Prioritering av åtgärdsalternativ - riskvärdering som beslutsunderlag


• Var finns riskvärderingen i efterbehandlingsprocessen
• Riskvärderingen som miljöanpassningsprocess
• Vilka kriterier ska vägas in när åtgärdsalternativen värderas
• Hur ska kriterier viktas i värderingen

 

Erica Tallberg, WesCon Miljökonsult

 

 

 

Skapa en god samverkan mellan exploatörer, myndigheter & kommuner gällande saneringsarbete

 

• Fördelar och möjligheter vid samverkan kring saneringsarbete
• Verktyg för att skapa ett framgångsrikt och hållbart samarbete

 

Helena Hellgren, projektchef, NCC 

 

  1. Program
  2. Workshop
  3. Anmälan
  4. Plats & Pris
  5. PDF KOMMER
FULLSTÄNDIGT PROGRAM KOMMER INOM KORT!
 
   
 

Workshop

FULLSTÄNDIGT PROGRAM KOMMER INOM KORT!

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

076 527 55 27

llov@teknologiskinstitut.se

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

076 527 55 27

llov@teknologiskinstitut.se