Riskträd - identifiering & hantering

 

Succékursen Riskträd är tillbaka!

 

Hur ska du bedöma vilka träd som är en risk?


Nu är det dags igen för succékursen Riskträd! Ta del av två lärorika dagar där du får all den kunskap du behöver för att inhämta viktig information om de träd du förvaltar och för att behålla ett säkert och hållbart trädbestånd genom rätt analys och åtgärd.

 

Testa dina nya kunskaper ute på fältet

Kursen varvar teori och praktik samtidigt som vi utför fältstudier för att du på bästa sätt ska kunna tillämpa dina nya kunskaper. Målet är att du självständigt ska kunna undersöka, analysera och bestämma nödvändiga åtgärder för situationer där träd kan innebära en risk. 

 

Varmt välkommen på kurs!

 

 

Kursen bygger på nedanstående punkter, men det kommer även att lämnas stort utrymme för kursdeltagarnas egna frågor.
Skicka gärna in dina frågor i förväg till: info@tradvardscentrum.se

 1. Program
 2. Kursledare
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
DAG 1
Trädens anatomi, riskmiljöer & sjukdomar
 • Fördjupning av trädens uppbyggnad
 • Vilka är trädens ”egna” svagheter?
 • Hur ser riskmiljöer ut? Vad kännetecknar riskmiljöer?
 • Vilka ytor bör du prioritera och hur?
 • Vilka vanliga trädsjukdomar finns?
 • Vad kännetecknar de olika sjukdomarna?
 • Genomgång av angrepp; biotiska och abiotiska (främst svampar)
 • Hur bestämmer du risknivån?
   
 
Fältstudie – riskträd & riskmiljöer
 • Identifiera riskmiljöer i praktiken
 • Titta på riskträd och defekter
 • Ta del av andras erfarenheter
Glöm inte varma kläder för fältbesök!  
 
DAG 2
Felanmälningar, hjälpmedel & åtgärder
 • Hantering av information vid felanmälan
 • Hur går du vidare efter att du fått frågan på ditt bord?
 • Situationer där träd har en stor påverkan på miljön
 • Vilka analyser bör du göra och vilka slutsatser kan du dra?
 • Vilka hjälpmedel behöver du för att fatta ett korrekt beslut?
 • Vilka åtgärder är mest lämpliga i vilken situation?
 • Strategier för att behålla en hög säkerhetsnivå
 • Checklista vid tillsyn av träd/trädinventering
 • Praktisk visning av rötundersökningsinstrument
 • Hållbara strategier i dagsläget och för framtiden
 • Tekniska hjälpmedel som underlättar ditt arbete
 • Hur löser du databasinsamlingen på bästa sätt?
   
 
Fältstudie – analyser & åtgärder
 • Titta på verkliga exempel
 • Rätt analyser och slutsatser för respektive situation
 • Diskussioner kring lämpliga åtgärder
Glöm inte varma kläder för fältbesök!  
 

 

   

 

Spara

Spara

Kursledare

Håkan Nilsson

Betyg 4,47 av 5 från tidigare deltagare


Håkan är en av de främsta experterna inom modern
trädvård och trädarbete med långvarig erfarenhet som
arborist i Sverige.


Håkan är en efterfrågad föreläsare med stor erfarenhet
av att arbeta praktiskt i såväl urbana miljöer som
kyrkogårdar, skolor, tätortsnära skogar m.m. Han
bedriver idag den egna verksamheten Sveriges
Trädvårdscentrum där konsultation och utbildning
bedrivs i hög omfattning jämte praktiska trädarbeten.

 

INTERVJU MED KURSLEDAREN

 

Vilka ser du som de största utmaningarna idag gällande
riskträd?

Att hitta en avvägning mellan att låta trädet eller
situationen vara orörd utan att den kostar pengar för
trädägaren att ha kvar, eller att behöva åtgärda det för
att sänka en risk.

 

Vad är det viktigt att man håller sig uppdaterad inom?

Hur statusen på de träd man äger/förvaltar är, så man
inte kan dömas som att vara försumlig i sina åtaganden.

 

Vad är det viktigaste som deltagarna får med sig från
kursen?

Att våga lita på sitt beslut!

 

Håkan Nilsson

Plats & Pris

Konferens
30-31 januari 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


24 nov

T.o.m.


22 dec

Fr.o.m.


23 dec
Kurs

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
076-527 55 81

Tid & plats

Konferens
30-31 januari 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


24 nov

T.o.m.


22 dec

Fr.o.m.


23 dec
Kurs

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
076-527 55 81