Resursfördelning inom omsorgsförvaltningen

Konferensen som ger dig värdefulla verktyg och tips!

 

Effektiv resursfördelning med hög kvalité

 

Att skapa stora förutsättningar med begränsade möjligheter kan vara utmanande och därför kräver resursfördelning i omsorgsförvaltningen en gedigen och flexibel planering både när det kommer till ekonomi- och personalresurser.

 

På konferensen får du lyssna till både praktikfall och experter som ger dig tips för hur du kan skapa en hållbar budget och planering för framtiden. Du får också verktyg för hur du håller dig förberedd för att revidera vid ändrade förutsättningar hos brukaren. Ta även chansen att fördjupa dig i ekonomistyrning genom konferensens workshop.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 13 mars 2018

 

Praktiska exempel på analyser & åtgärder inom planer för funktionshinder

Kostnaderna för LSS och SoL ökar i de flesta kommuner. Vilka åtgärder kan du genomföra för att minska era kostnader? Du får konkreta exempel på hur du kan gemoföra analyser inom bostäder, korttidsvistelse och personlig assistans som kan hjälpa din kommun att förbättra era resultat.

 

Andreas Johansson, styrelseordförande, Ensolution

 

 

 
 
Nyckeltal som stöd för analys & ökad effektivitet
 • Exempel på praktiska nyckeltal som underlag för planering och uppföljning
 • Lär av olika jämförelser som stöd för positiv utveckling
 • Hur kan du använda en samlad styrprocess för ökad effektivitet?

Per Törnvall, VD, Vårljus

Per har mer än 15 års erfarenhet som förtroendevald, ekonomidirektör i Uppsala kommun, kommunchef i Vaxholms kommun, verksamhetschef och ekonomidirektör i Nacka kommun. Per har också arbetad som konsult och är författare till ett antal SKL-skrifter på temat styrning och ledning inom kommunal förvaltning.

 

 

 
 
Eva Liljevall-processen – med brukarens rätt till självbestämmande
 • Meningsfullhet, kvalitet, arbetsmiljö och rätt ekonomi i en process
 • Hur fungerar genomförandeplanen?
 • Skapa delaktighet från brukare och medarbetare genom en kvalitativ arbetsmiljö
 • Så strukturerar du planering, bemanning och schema för ökad effektivitet
 • Vad kostar en timme? – så vågar du prioritera rätt

Eva Liljevall, handledare, Eva Liljevall AB
Angelina Liljevall, handledare, Eva Liljevall AB

 

 

 
 
Gruppdiskussion

Antalet äldre ökar i de flesta kommunerna vilket påverkar konsumtionen av hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen. Ta chansen att diskutera äldreomsorgsperspektivet med dina kollegor i branschen.

 • Hur ska vi arbeta med myndighetsutövning inom äldreomsorgen med dess utmaningar?
 • Vilken nivå av konsumtion kommer vi att ha råd med ökad andel äldre?
 • Hur säkerställer vi personalförsörjning och finansiering?

Gruppdiskussionen leds av moderator Andreas Johansson

 

 

 
 
Framtidens socialomsorg – med stöd av digitalisering
 • Så använder du digitaliseringen som hjälp för att automatisera processer och fatta bättre beslut
 • Hur kan tillämpningar se ut och finns det områden som inte bör digitaliseras?
 • Hur vill medborgaren egentligen få sina tjänster levererade?
 • Lär dig hantera bristen på attraktiva system samt hitta lösningar inom den kommunala omsorgen             

Caroline Andersson, VD, Governo

 

 

 
 

Onsdag 14 mars 2018

 

Kvalitetsutveckling med befintliga resurser – så gjorde vi i Nynäshamn kommun
 • Effektiv hemtjänst med hög personkontinuitet och med koll på kostnaderna
 • Kostnadseffektiv hemtjänst – så gör vi
 • Hur har vi skapat kontroll över kostnadsutvecklingen och kvaliteten?

Karin Kollberg, avdelningschef äldreomsorgen, Nynäshamns kommun
Jenny Ohlsson, enhetschef hemtjänst, Nynäshamns kommun

 

 

 
 
Analysera din verksamhet med stöd av nyckeltal & Kolada
 • RKAs arbete med resultatstyrning
 • Så kan du följa upp och analysera med stöd av kommun- och landstingsdatabasen Kolada
 • Vad bör du tänka på för att sätta mål som engagerar?

Camilla Eriksson, projektledare, RKA

Camilla är nationalekonom och arbetar på Rådet för främjande av kommunala analyser - RKA - med utbildningar i Kolada och analys. Hon har tidigare arbetat med kommunala analyser på bl a Sveriges Kommuner och Landsting och Finansdepartementet.

 

 

 
 
Moderator
Andreas Johansson
 
   
 

Workshop

Ekonomi- & verksamhetsstyrning

– kontroll, resursfördelning & prestation 

 

Lär dig skapa en god och hållbar ekonomisk utveckling utan att äventyra verksamhetens kvalitet.

 

Att omsorgen kräver en gedigen resursplanering är en känd faktor. Förutsättningarna hos brukarna ändras ofta och du som budgeterar och schemalägger och har kontroll över resurser måste hänga med i svängarna. Under workshopen får du verktyg för hur du skapar en effektiv ekonomistyrning. Du får även lära dig hur du kan skapa en hållbar ekonomisk utveckling med kvaliteten och prestationen i verksamheten som fokus.

 

Under workshopens tre timmar blandas föreläsningar med interaktiva övningar och gruppdiskussioner. Missa inte detta tillfälle att skaffa dig kontroll över de drivkrafter som ligger bakom resursbehovet i din verksamhet.

 

Lär dig mer om:

 • Hantering av volymförändringar inom t.ex. hemtjänst — ökad individanpassning samt volym- och kapacitetsstyrning av hjälp i hemmet
 • Hur du får tillräcklig kvalitet för pengarna — helhetsperspektiv på verksamhetstyrning som underlag för utveckling och planering samt även i ett läge av konkurrensutsättning
 • Osäkra och svårbedömda resultat från verksamheter — så styr du mot faktiska förbättringar av kvalitet och kostnadseffektivitet, utan att hamna i för mycket detaljkontroll 

 

Workshopen leds av Fredrik Karlsson, lektor på institutionen för ekonomistyrning & logistik, LinneuniversitetetFredrik forskar och utbildar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Linneuniversitetet. Han har tidigare varit chef för området ekonomistyrning och idag är han programansvarig för den internationella ekonomistyrningsutbildningen. Fredrik är en uppskattad talare med lång erfarenhet som föreläsare både inom privat och offentlig verksamhet.

 

 

 

Plats & Pris

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

Tid & plats

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27