Rehabilitering av äldre 2017

Konferensen för dig som jobbar med rehabilitering av äldre!

 

En ökande äldre befolkning – hur möter du utmaningen?

 

Allt fler blir äldre och allt fler äldre vill bo kvar hemma. Detta ställer ökade krav på dig som arbetar med rehabilitering av äldre. Stor vikt läggs på teamarbete och lyckad samverkan över professionsgränser men har du verktygen som krävs för att arbeta modernt med rehabilitering på ett sätt som håller den äldre i centrum?

 

På denna konferens får du lyssna till aktuell forskning samt få konkreta tips och råd på hur du och din verksamhet på bästa sätt kan arbeta med rehabilitering av äldre och möta utmaningen av en åldrande befolkning.

 

Varmt välkommen till årets konferens för dig som jobbar med rehabilitering av äldre!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Internetbaserad rehabilitering – en ny möjlighet!
 • Framgångsfaktorer och utmaningar i internetbaserad rehabilitering av äldre
 • Ny teknik som underlättar och effektiviserar arbetet och låter den äldre bli en del av sin egen rehabilitering
 • Förutsättningarna som krävs för att lyckas

Inga-Lill Boman, leg. arbetsterapeut, med. dr. & rehab- & vårdutvecklare rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus

 

 
 
Ny modell för lyckad rehabilitering i hemmet
 • Varför hemrehabilitering och hur gör vi? Bakgrund och upplägg av projektet
 • Jönköpings Modell Hemrehab – innehåll och praktiskt arbete
 • Vilka framgångsfaktorer och hinder finns utifrån resultatet?

Socialförvaltningen, Jönköpings kommun

 

 
 
Speciellt inbjuden
Välfungerande samarbete mellan primärvård, hemsjukvård & slutenvård – vad krävs?
 • Så skapar du tydliga rutiner och ansvarsfördelning för att undvika missförstånd och risken att ärenden faller mellan stolarna
 • Betalningsansvarslagen – vad gäller för dig?
 • Så skapar du en levande dialog som omfattar samtliga inblandade

Göran Stiernstedt, fd. utredare & nationell samordnare för ”Effektivare vård”

 

 

 

Intensiv hemrehabilitering - interprofessionellt teamarbete för ökad hälsa
 • Arbetssätt och genomförande – upplägg och design av interventioner
 • Målinriktad samverkan med utgångspunkt från individuella brukarbehov
 • Erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar – vad har varit viktigt och vad kan vi lära?

Representant från Eskilstuna kommun, projekt Intensiv hemrehabilitering

 
 
Nationella riktlinjer för vård & omsorg vid demenssjukdom
 • Demens och rehabilitering – vad gäller?
 • 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och en åldrande befolkning – så möter vi utmaningen
 • Konkreta tips för bemötande av patienter med demenssjukdom

Stefan Brené, utredare, Socialstyrelsen

 

 
 
Trygg hemgång – teambaserat arbetssätt som underlättar hemgång
 • Ingen hamnar mellan stolarna – modeller för lyckad samverkan
 • Så skapar du en samverkan runt den äldre som ökar trygghet och minskar oro
 • Undersköterskans roll som samordnare
 • Utvärdering av projektet – framgångsfaktorer och utmaningar
 • Gruppdiskussion: Hur skapar du samsyn och engagemang i hela teamet kring patienten/brukaren?

Birgitta Nilsson, MAS & projektledare Trygg hemgång, Härnösands kommun 

Yvonne Pettersson, undersköterska Trygg hemgång, Härnösands kommun

 

 

 

Nyskapande äldrevård – forskning om multisjukas vård & rehabilitering
 • Så skapar du strukturer som hjälper dig att följa patienten genom vårdkedjan
 • Vilka utmaningar uppstår vid rehabilitering av multisjuka äldre och hur möter du dem?
 • När multisjuka äldre ökar som patientgrupp – hur förbereder vi oss för utmaningen?

Representant från projektet Nyskapande äldrevård, Stockholms sjukhem

 

 
 
Moderator
Birgitta Nilsson
Birgitta är projektledare för Trygg hemgång i Härnösand kommun. Under konferensen är det Birgitta som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.
   
 

Workshop

Lyckad modell för teamsamverkan inom rehabilitering av äldre

 

 

Som du säkert är medveten om så är teamarbete en nyckel till ett lyckat arbete med rehabilitering. Trots goda ambitioner och en bra stämning på arbetsplatsen kan det vara svårt att hitta strukturer och strategier för att lyckas med samverkan mellan olika aktörer.

 

Har du och ditt team det som krävs för att säkra ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete och har ni verktygen som krävs för att ta tillvara på varandras kunskaper? Når ni tydliga, gemensamma målsättningar som inkluderar den enskilde och anhöriga?

 

Under denna workshop får du chansen att öka dina kunskaper kring effektivt teamarbete och god kommunikation. Genom att använda metoden Teampusslet i team-mötet får man en gemensam struktur, man ser till att alla kommer till tals, att man diskuterar samma sak och man kan därmed fatta tydliga beslut. Modellen togs fram i samarbete med Nybro kommun och är anpassad för verksamheter inom vård och omsorg. Målsättningen är att du ska få insikt om vilka förutsättningar som krävs för teamet, samt en ökad trygghet kring hur du och teamet kommer fram till tydliga, gemensamma målsättningar. Du får teoretisk inspiration som varvas med praktiska övningar och diskussioner i mindre grupper.

 

Under workshopen tar vi upp:

 • Modell för framgångsrikt teamarbete
 • Vikten av fungerande team för behandlingsresultat och arbetsmiljö
 • Metoder för att ta tillvara på allas kompetens
 • Hur du skapar struktur i ditt teamarbete som är enkel att följa upp
 • Sist men inte minst, hur man inkluderar den enskilde och anhöriga i teamarbetet

 

 

Lisa Andersson är föreläsare, handledare och författare. Hon är utbildad sjukgymnast och har under många år arbetat med personalutbildning och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg. Hon har publicerat ”Att få leva tills jag dör – om ett rehabiliterande synsätt” och ”Teampusslet – en handfast vägledning till teamarbete inom vård och omsorg”. Hennes ledord är ”dialog inom en kompetent organisation”.

 

 

 

 

Plats & Pris

Konferens
14-15 november 2017
Workshop
15 november 2017
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 73

Tid & plats

Konferens
14-15 november 2017
Workshop
15 november 2017
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 73