Registratorsforum 2017

Årets mötesplats för registratorer är tillbaka!

 

Utveckla och uppdatera dina kompetenser i rollen som registrator

 

Delta på konferensen Registratorsforum 2017 för att kunna utvecklas i din roll och ligga i framkant gällande sekretess och juridiska frågor. Ta chansen att få höra det senaste om den nya dataskyddsförordningen och hur du på bästa sätt kan förbereda din organisation. Digitaliseringen är en stor faktor till förändring och därför ger vi dig möjligheten till fördjupning som lyfter digitala verktyg och metoder för att optimera registratorsrollen.

 

Gå på Registratorsforum 2017 för att spetsa din kompetens och skapa värdefulla nätverk med många andra i branschen!

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Förhåll dig rätt vid förfrågan om allmänna handlingar
 • Offentlighetsprincipens riktlinjer och hur du förhåller dig till dem
 • Effektiva metoder för att hantera handlingsförfrågningar
 • Smarta lösningar vid mer avancerade förfrågningar
Boel Burman, huvudregistrator, tekniska förvaltningen, Solna  

 

 

Digitaliseringens påverkan på registratorns arbetssätt
 • Framtidens verktyg – molntjänster och e-arkiv
 • Hur vi vågar ta oss an de nya utmaningarna
 • Så samverkar vi i Värnamo kommun med resten av kommunerna i länet
 • Verktyg för att ta dig an primära svårigheter kring digitaliseringen
Jenny Hurtig, digitaliseringsstrateg, Värnamo kommun  

 

 

Samarbete & enhetlighet för effektivare arbetssätt
 • Hur nya riktlinjer från stadens arkivmyndighet skapade möjlighet till förnyelse
 • Enhetlighet i registrering och diarieföring för trygghet bland medborgarna
 • Uppnå effektivare arbetssätt genom en gemensam grund i ärendehanteringen

Victoria Pettersson, arkivarie med särskilt samordningsansvar, Göteborgs stad, Stadsdelsförvalting Lundby

Janny Åhman, registrator, Göteborgs stad, Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen

 

 

 

Gruppdiskussion!
Registratorsrollen idag & i framtiden
 • Hur kan du utveckla din roll på bästa sätt?
 • Hur ska vi utveckla och utvecklas med framtidens registratorsroll?
 • Vilka är dina bästa tips på smarta lösningar för framtidens utmaningar?
Gruppdiskussionen leds av moderator Caspar Almalander  

 

 

De viktigaste juridiska aspekterna för en registrator
 • Var går gränsen mellan riktlinjer och lagar?
 • Viktiga juridiska aspekter och hur du tolkar dem
 • Konkreta tips på hur du använder juridiken till din fördel i arbetet
Olle Lundin, Uppsala universitet  

 

 

Nya kommunal- & förvaltningslagen
 • Håll dig uppdaterad och tolka den nya lagen rätt
 • Så anammar du lagen på bästa sätt
 • Vanliga fallgropar och hur du undviker dem
Olle Lundin, Uppsala universitet  

 

 

Sekretessens svårigheter – lär dig hantera sekretess på ett effektivt sätt
 • Sekretessbedömning – hur går du tillväga?
 • Sekretessens svårigheter
 • Hur du bemöter sekretessens svårigheter på bästa sätt
Anette Schierbeck  

 

 

Nya dataskyddsförordningen – hur den fungerar & vad som gäller
 • Hur du förbereder din organisation på de stora förändringarna
 • Riktlinjer och verktyg för hur du hanterar de nya kraven på bästa sätt
 • Fallgropar att se upp för i arbetet med dataskyddsförordningen
Göran Rydeberg, fil. Dr., avdelningsschef arkiv & registratur, Stockholms universitet  

 

 

Offentlighets- & sekretesslagens tillämpning i olika situationer
 • Lagens förutsättningar
 • Verktyg som hjälper dig göra rätt avvägande
 • Lär dig hantera offentliga ärenden smidigt och effektivt
 • Hur du tar ställning och går vidare vid svåra sekretessärenden
Göran Rydeberg, fil. Dr., avdelningsschef arkiv & registratur, Stockholms universitet  

 

 

Moderator
Caspar Almalander

 

 
   
 

Workshop

Digitala verktyg för att optimera registratorrollen för framtiden

 

Vad är egentligen e-arkiv i dess rätta mening? Vad eller vem definierar detta? Det råder en del otydligheter kring vad som menas med e-arkiv och vad hållbar digital informationshantering innebär. Genom att säkerställa vart du ska börja, veta vilka faktorer som är viktiga och komma underfund med vilka förutsättningar som krävs, kan du på ett effektivt sätt förbereda dig för olika utvecklingar eller utmaningar i det digitala samhället.

 

Under workshopen får du verktyg genom föreläsningar, interaktiva gruppdiskussioner och praktiska exempel. Detta för att du ska kunna optimera din roll som registrator i det digitala samhället.

 

Du får lära dig:

 • Utvecklingar och framtidsutsikter i ett allt mer digitaliserat samhälle
 • Det digitala samhället och vilka konsekvenser det har för offentlig sektor
 • Information eller dokumentation - vad är det och vad är syftet?
 • Att säkra digital information på ett effektivare sätt för hög återanvändbarhet och tillförlitlighet
 • Hur du uppnår framgångsrik samverkan
 • Att lyckas med en hållbar och långsiktig digital informationshantering och e-förvaltning

 


Workshopen leds av:


Caspar Almalander, nationell samordnare för e- arkiv, SKL

 

Caspar arbetar som stadsarkivarie på Eskilstunas arkiv och har bland annat uppdrag att införa e-arkiv i hela kommunkoncernen. Jämsides med sitt arbete i Eskilstuna har han ett deltidsuppdrag vid SKL som nationell samordnare för e-arkiv. Caspar får genomgående toppbetyg av deltagarna och håller sig alltid up-to-date.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
10-11 oktober 2017
Workshop
11 oktober 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


18 augusti

T.o.m.


15 september

Fr.o.m.


16 september
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

Tid & plats

Konferens
10-11 oktober 2017
Workshop
11 oktober 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


18 augusti

T.o.m.


15 september

Fr.o.m.


16 september
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27