Psykisk ohälsa i primärvården

Hantera flöden & struktur kring psykisk ohälsa i primärvården

 

Praktiska verktyg för framgångsrik remisskrivning till psykiatrin – & mycket annat!


Är du också trött på remisser som studsar mellan psykiatrin och primärvården? Möter du utmaningar kring att hantera det ökade trycket från antalet patienter som söker för psykisk ohälsa och har du svårt att rekrytera kompetent psykosocial personal till din vårdcentral? Då ska du komma på vår konferens! Med flertalet lyckade case och experter diskuterar vi fram kreativa lösningar på just dina utmaningar under två heldagar och en fördjupande workshop. Missa inte chansen att nätverka och få praktiska verktyg kring hur du hanterar flöden och strukturer kring psykisk ohälsa i primärvården!

  1. Program
  2. Workshop
  3. Anmälan
  4. Plats & Pris
  5. Program i PDF
 
Vårdgaranti hos psykolog – så kan det vara en del av framtidens primärvård

•  Verktyg för effektivare diagnos, remisskrivning och behandling när patienttrycket ökar

•  Varför evidensbaserad psykologisk behandling är en mycket stor bristvara inom primärvården vad kan vi göra åt det?

•  Hur bättre samverkan med psykiatrin och chans till behandling
hos psykolog på vårdcentralen ger enorma vinster

Olof Molander, leg. psykolog & styrelseledamot i Sveriges Kliniska Psykologers Förening

   

 

 

Sjukskrivningsinstrumentet – använd det kraftfullaste behandlingsinstrumentet rätt

•  Så kan du som chef stötta din personal på bästa sätt när patienterna ställer krav

•  Hur kan vi hantera ”curlingsjukvård” och patienter som söker för ”allt för enkla besvär”?

•  Gör vi patienter sjuka genom att sjukskriva dem?

Urban Bengtson, distriktsläkare, Capio Berga VC

   

 

 

Attrahera & behåll kompetent personal inom
psykisk ohälsa

•  Lär av olika professioners arbete med psykisk ohälsa i

primärvården - varför trivs vissa bättre än andra?

•  Så kan vi på olika sätt locka psykosocialt skolad personal till
primärvården

•  Hur kan du låta din personal ta större ansvar och trivas
bättre i primärvården

Malin Nyman, leg. psykolog & specialistpsykolog i arbetslivets
psykologi, Psykologkonsult Malin Nyman AB

 
 

 

 

Så kan rätt struktur på din vårdcentral skapa positiva flöden

•  Hur kan en vårdsamordnare bidra till tillgänglighet och skapa

kontinuitet för patienten?

•  Kan vårdsamordnare inom psykisk ohälsa vara en framgångsrik
modell inom primärvården?

•  Konsten att skapa en gemensam funktion – så har vi gjort
och så gör vi!

Åsa Porathe, projektledare, Västra Götalandsregionen
Christina Möller, projektägare, Västra Götalandsregionen

 
 
 

 

Dilemmat när patienten är för sjuk för primärvården men för frisk för 
psykiatrin

•  Den friska sjuka patienten – att leva med psykisk sjukdom och konsekvenser 

av att inte bli tagen på allvar

•  Insikter som sjuksköterska och terapeut: förbättringsförslag
kring bemötandet i primärvården

•  Hur hanterar du patienter som är för friska för psykiatrin
men för sjuka för primärvården?

Jessica Ekman, proffspatient, terapeut & sjuksköterska

 

 

Arbete med ökad tillgänglighet & akuta tider till
psykolog eller terapeut på din vårdcentral

•  Ta hand om det ökade antalet patienter som söker till
primärvården för psykisk ohälsa

•  Kan dropin-tider som komplement korta dina köer?

•  Våra förväntningar jämfört med det resultat vi fick

Helena Sjönvall, psykolog, Helsa Hornstull vårdcentral

   
 
Kritiska faktorer för samverkan med psykiatrin &
att tänka utanför boxen

•  England slår ihop öppenvården och psykiatrin – vad blir
effekterna?

•  Att använda vår psykosociala kompetens optimalt och tänka
utanför boxen

•  Lärdomar och erfarenheter från det nationella perspektivet

Kerstin Eveliusnationell samordnare för psykisk hälsa, Regeringskansliet

 

   
 
Strategier som ger effektivare behandlingsperiod,
rehabprocess & flöden när många söker
för stress & utmattning

•  Att stötta patienten genom hela processen – så gör du i praktiken

•  Så kan du hantera det ökande antalet som söker för psykisk
ohälsa

•  Hur skapar du en bra relation med arbetsgivare, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen i rehabprocessen?

Gregor Bergquist, vårdcentralschef, Rudans Vårdcentral

 

 
 
Senaste forskningen kring vårdkonsumtion &
samhällskostnader – konsekvenser av psykisk
ohälsa bland patienter med oklara bröstsmärtor

• Så många söker för psykisk ohälsa och så hög är återkommandefrekvensen

• Hur kan vi hantera utmaningen kring patienter som söker för bröstsmärtor som
visar sig vara psykisk ohälsa? Så belastar de sjukvården

• Hur bör vi arbeta i framtiden – kan KBT-terapi på nätet vara
en av lösningarna?

Ghassan Mourad, leg. sjuksköterska och universitetslektor,
Linköpings universitet

   
 

Workshop

Integrerad beteendehälsa & fokuserad ACT: behandling av psykisk
ohälsa i en primärvårdskontext
   

Många upplever att allt fler primärvårdspatienter söker hjälp för psykisk ohälsa. Samtidigt finns ofta problem med dålig tillgänglighet och långa väntetider till psykologisk behandling. Integrerad beteendehälsa är en organisationsmodell som på ett effektivare sätt ser till att dessa patienter får rätt hjälp vid rätt tidpunkt.


Praktiska tips på hur du lyckas med implementeringen av Integrerad beteendehälsa

En kritisk faktor för en lyckad implementering är att stimulera medarbetarna till ett nytt arbetssätt, men hur lyckas du med detta i praktiken? Dessutom gäller det att organisationen och de övriga professionerna på vårdcentralen är väl förberedda för implementeringen. Under workshopen får du konkreta verktyg för hur du förbereder just din organisation på bästa sätt.

Du får lära dig:

•  Effektiv organisering av psykosocialt arbete
•  Integrering av psykologer, kuratorer och KBT-terapeuter i vårdcentralskulturen
•  Stegvis vård för att möta allas behov
•  Framgångsfaktorer för implementering
•  Vinsterna för patienter och medarbetare med organisationsmodellen Integrerad beteendehälsa


Workshopen leds av:

Anneli von Cederwald, psykolog på Capio Citykliniken Lund & utbildare inom Beteendefokus AB

Anneli von Cederwald arbetar kliniskt som psykolog inom Capio Närsjukvård, och är aktiv inom implementeringen av integrerad beteendehälsa i framförallt Skåne. Hon arbetar även med utbildning och handledning inom integrerad beteendehälsa för Beteendefokus AB. Hon har tidigare arbetat inom bank- och
finanssektorn.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Garnisonen
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


5 maj 2017

T.o.m.


22 juni 2017

Fr.o.m.


23 juni 2017
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sophie Lindhe
slin@teknologiskinstitut.se
076-527 55 85

Tid & plats

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Garnisonen
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


5 maj 2017

T.o.m.


22 juni 2017

Fr.o.m.


23 juni 2017
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sophie Lindhe
slin@teknologiskinstitut.se
076-527 55 85