Psykiatri för icke-psykiatriker

Möter du personer med psykisk ohälsa i ditt arbete?

 

 

Många medarbetare inom offentlig verksamhet och sjukhus möter patienter med psykisk ohälsa och kan känna osäkerhet kring hur de ska hantera dessa patienter. Ibland uppstår oförutsedda situationer som kan upplevas som utmanande eller kanske till och med obehagliga.

 

På konferensen kan du stärka dina kunskaper i att möta psykiskt sjuka patienter genom att ta del av kunskap och erfarenheter från experter inom området. Du får verktyg för att hantera det oförutsedda mötet, en introduktion av diagnoser, symtom och orsaker samt lära dig hur du på bästa sätt kommunicerar med en psykiskt sjuk patient.

 

På konferensen får du möjlighet att skapa större trygghet hos dig själv i olika situationer och få kunskap om hur du kan hjälpa patienter på bästa professionella sätt.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 Tema 1: Vad innebär psykiatri & andra vanliga syndrom?

Förmiddagens talarpass leds av Daniel Frydman, spec. allmän psykiatri, leg. psykoterapeut & psykoanalytiker, Plattform Stockholm

 

 


Psykiatri & psykisk ohälsa
 • Psykiatriska diagnoser – hur är diagnossystemet uppbyggt och hur ställs diagnoser
 • Allmänna tecken på psykisk ohälsa – går det att se om en människa är psykiskt sjuk?
 • Samspelet mellan kropp och själ – att lida själsligt och känna lidandet i kroppen

Depression – ett vanligt tillstånd
 • Vad är depression och hur känns det att vara deprimerad?
 • Ångest – vad är det, hur kan det kännas och vad kan du ge för råd till den som lider av ångest?
 • Hur upptäcker och bemöter du beroende eller missbruk?
 • ”Dubbeldiagnoser” – ett komplicerat ord och en mycket komplicerad tillvaro
 • Vad krävs av vården och omvärlden vid både ett beroende och annan psykisk sjukdom?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ADHD, autismspektrumtillstånd & tourettes
 • Varför kallas vissa tillstånd neuropsykiatriska?
 • Varför heter det funktionsnedsättning och inte sjukdom?
 • Olika symtom hos olika personer med samma diagnos
 • Hur kan du och dina kollegor minska funktionshindret för personer med funktionsnedsättningar?

 

Tema 2: God kommunikation & suicidprevention

Eftermiddagens talarpass leds av Ullakarin Nyberg, psykiatriker & överläkare, Affektivt centrum, S:t Görans Sjukhus

 


Hur kan du med hjälp av kommunikation skapa en god & öppen relation till den hjälpsökande?
 • Så får du den hjälpsökande att våga berätta om sina problem
 • Hur kan du skapa förutsättningar för en gemensam överenskommelse om vårdinnehåll med realistisk målsättning?
 • Så når du målet genom att skapa förtroende, respekt och meningsfullhet

Vilka hinder finns för ett gott samtal?
 • Vanliga hinder kopplade till olika syndrom
 • Vad gör du när du upplever att det är svårt att nå fram till personen?
 • Hur kan du sätta gränser utifrån praktiska förutsättningar och avsluta ett samtal på ett konstruktivt sätt?

Suicidriskbedömning – varningssignaler & praktiskt arbete
 • Akuta och underliggande varningssignaler som du bör hålla koll på
 • Vad kan du göra för att förebygga självmord?
 • Olika samtalsmetoder i suicidpreventivt arbete
 • Hur möter du den som inte orkar leva?

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
10 april
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


9 mar

Fr.o.m.


10 mar
Konferens

4 980 kr
5 680 kr
6 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Lovina Lövqvist

Telefon: 076 527 55 27

Mail: llov@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
10 april
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


9 mar

Fr.o.m.


10 mar
Konferens

4 980 kr
5 680 kr
6 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Lovina Lövqvist

Telefon: 076 527 55 27

Mail: llov@teknologiskinstitut.se