Planering & utveckling av det offentliga rummet

 

Ett offentligt rum som är tillgängligt för alla 

 

Planering av offentliga rum är en avgörande del i stadsplaneringen, inte minst då staden förtätas. Attraktiva, trygga och tillgängliga offentliga rum ökar människors trivsel och välbefinnande i staden. Ta chansen att lära dig hur du kan arbeta på bästa sätt!

 

Konferensen fokuserar på olika aspekter av det offentliga rummet så som tillgänglighet och centrumhandel. Du får lyssna till spännande praktikfall där du får med dig konkreta tips och verktyg.

 

Du får bland annat lära dig:

 • Hur du kan planera för ett offentligt rum som är tillgängligt för alla
 • Strategier för planering och utveckling av offentliga rum i en mindre kommun
 • Hur du kan arbeta med grönstruktur och grönområden i staden

 

Ta chansen att nätverka och utbyta nya tankar och idéer med kollegor från hela landet.

 

Varmt välkommen!

 

 

Mediapartner:

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 13 mars 2018

 

 
Moderator Emina Kovacic 
Emina är stadsarkitekt och stadsbyggnadschef på Karlshamns kommun samt ledamot i Sveriges arkitekters akademi för arkitektur. I Karlshamns kommun har hon det övergripande ansvaret för översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, mätning, mark och exploatering. Under dagarna är det Emina som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.
   
 
 
Hur kan du arbeta för att skapa bra mötesplatser i det offentliga rummet? 
 • Så arbetar vi med mötesplatser i Östra Göinge kommun
 • Strategier för identifiering och utveckling av mötesplatser
 • Hur kan arbetet med mötesplatser i det offentliga rummet leda till bättre integration och social hållbarhet? 

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef, Östra Göinge kommun 

 
 
 
Hur planerar du ett offentligt rum med plats för både bilar, fotgängare & cyklister? 
 • Vad säger klimatmålen och vad krävs för att nå dit?
 • Varför uppstår målkonflikter och hur löser vi dem?
 • Trafikutveckling – ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2018– 2029
 • Vilka åtgärder och styrmedel finns för att ge mer plats till gång, cykel och kollektivtrafik i staden?
 • Stadsmiljöavtal och andra stöd för en hållbar stadsutveckling – vad finns det för möjligheter? 

Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket 

 
 

 

Efterfrågad av målgruppen

Platser för människor – den mänskliga skalan i det offentliga rummet 
 • Offentliga rummets roll i samhället. Vilken roll spelar det offentliga rummet i samhället?
 • Att förstå människor och deras krav på kvaliteter i det offentliga rummet. Hur förstår du människor och deras krav på kvaliteter i det offentliga rummet?
 • Så kan du arbeta med delaktighet inom platsutveckling
 • Internationell spaning – exempel från stora och små städer i världen 

Ola Gustafsson, Director & Team Lead, arkitekt SAR/MSA, Gehl Architects

 
 
 
Medborgardialog som strategiskt verktyg för att skapa offentliga rum där medborgarna trivs
 • Långsiktig värdeskapande dialog – Haninge kommuns utvecklingsarbete inom medborgar- och brukardialog
 • Hur går vi från att samla in kunskap om platser till att tillämpa denna kunskap i våra projekt?
 • Lokalt case: Entré Haninge stad – fokus på ett offentligt rum som kan generera trygghet och säkerhet
Gustav Malm, hållbarhetsstrateg, Haninge kommun   
 

 

Vinnare av årets stadskärna 2017

Samverkan inom kommunen för att öka förståelsen för vad som utgör en bra mötesplats & en bra stadskärna
 • Så har vi i Västervik arbetat strategiskt med långsiktiga relationer för att skapa en levande stadskärna
 • Tips och råd på hur du kan arbeta med planering och utveckling av det offentliga rummet i en mindre kommun
 • Vägen till årets stadskärna 2017 – utmaningar och framgångar
 • Så har vi arbetat med Purple flag och kvällsekonomi för att skapa ett tryggt offentligt rum både dag- och nattetid 
Annika Boman,verksamhetsområdeschef platsutveckling, Västervik framåt
Sofia Hjertqvist
, plan- & landskapsarkitekt, Västervik kommun 
 
 
 
Gruppdiskussion & frågestund 
 
Under ledning av Emina Kovacic   
 
 

 

Onsdag 14 mars 2018
   
 
Planering för mångfald i det offentliga rummet 
 • Så kan du skapa offentliga rum för flera åldersgrupper
 • Hur kan du planera offentliga rum som är tillgängliga och användbara för alla?
 • Så bidrar mångfald till ett mer levande offentligt rum
 • Konkreta exempel på hur Karlshamn kommun har arbetat med mångfald i det offentliga rummet 
Emina Kovacic, stadsarkitekt & stadsbyggnadschef Karlshamn kommun & ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur  
 
 
Hur kan du verka för att skapa ett centrum med liv i konkurrens från externhandeln?
 • Tips och råd för utveckling av centrumhandeln
 • Så bidrar centrumhandeln till en levande stadskärna
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns det för centrumhandelns tillväxt?
 • Så kan centrumhandel, E-handel och externhandel komplettera varandra 

Andreas Sjöberg, Vice VD & affärschef, Fastighetsägarna MittNord

 
 
 
Grönstruktur i det offentliga rummet - så bidrar det till en mer levande stad 
 • Hur kan du arbeta med grönområden i det offentliga rummet?
 • Så arbetar vi med utveckling av gröna mötesplatser i staden
 • Hur kan du skapa plats för grönytor i den täta staden?

Karin Ermegård, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun 

 
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 mars 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb


Konferens

6 550 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen

E-post: src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 57

Tid & plats

Konferens
13-14 mars 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb


Konferens

6 550 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen

E-post: src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 57