PBL - effektivare bygglovsprocess

 

 

Välkommen till årets upplaga av PBL - effektivare bygglovsprocess!

 

Har du svårt att få tiden att räcka till? Komplexa ärenden och hög arbetsbelastning är vardag för många som arbetar med bygglovsprocesser. Med ett regelverk i ständig förändring behöver du ha aktuell kunskap inom en rad olika områden för att kunna göra en korrekt och rättssäker bedömning.


På årets konferens får du därför tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och personer med liknande utmaningar för att kunna effektivisera din bygglovsprocess.


Du får bland annat ta del av:
• Digitaliseringens utmaningar och möjligheter
• De senaste uppdateringarna inom PBL och hur de påverkar dig i ditt arbete
• Tips och råd för hur du kan effektivisera ditt arbete och din ärendehantering
• Hur du kan formulera dig i text för att minska risken för överklaganden


Ta chansen att nätverka och utbyta tankar och idéer med kollegor från hela landet!
Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
Aktuella rättsfall & erfarenheter från Mark- & miljööverdomstolen
 • Så ser rättsprocessen ut – från överklagande till rättspraxis
 • De senaste domarna från MÖD – aktuell rättspraxis
 • Hur kan du själv söka efter och hitta information om aktuella domar?
Tommy Åström, tekniskt råd PBL, Mark- och miljööverdomstolen  
 

 

 
Tydliga bygglovstexter – så skriver du i klarspråk
Så skriver du för att:
 • Göra bygglovsprocessen begriplig
 • Effektivisera arbetet för dig och den sökande
 • Skapa förtroende hos den som söker bygglov
 • Tydliggöra informationen kring beslutet
 • Minska risken för överklaganden
Karolin Olsson, språkkonsult i svenska, Bokidoki språkkonsult  

 

 

Direkt från verkligheten
Hur kan du effektivisera bygglovsprocessen utan att tumma på kvaliteten?
 • Så arbetar vi för att ta rätt beslut i rätt tid
 • Hur kan du höja ditt NKI-värde? – tips och råd
 • Digitalisering som verktyg för en effektivare bygglovsprocess
Sofia Lindén, bygglovschef, Örebro kommun  
 
 
Tillsynsarbete från grunden – så hanterade Kungsbacka kommun allvarlig kritik från JO
 • Kartläggning och effektivisering av tillsynsprocesserna när du bygger från grunden
 • Tillsynsplan – helhetsperspektiv, resursplanering och argumentation
 • Strategier för och vikten av ett bra bemötande och tydlig kommunikation i tillsynsarbetet
Johan Ledstedt, byggnadsinspektör, Kungsbacka kommun  
 

 


”Liten avvikelse mot detaljplan” – lär dig tolka varje ärende på rätt sätt
 • Tolkning, bedömning och rättspraxis
 • Från tidigare lagstiftning till nuvarande lagstiftning
 • Så hanterar du överklaganden och motsättningar
Emma Lundström, jurist  
 

 


Samarbete & samverkan för att få in fullständiga ärenden med kompletta handlingar
 • ”Bygglovsalliansen” – ett forum för samverkan och utveckling
 • Så arbetar vi med kartläggning och analys för att hitta förbättringsområden
 • Hur kan vi kommunicera med kunden så att vi får in fullständiga ärenden med kompletta handlingar?
Erik G. Olsson, bygglovschef, Upplands Väsby kommun  

 

 

Efterfrågad av målgruppen
Digitalisering på alla plan – framgångsfaktorer & fallgropar
 • Hur arbetar vi kring digitalisering och verksamhetsutveckling med invånaren i fokus?
 • Så hjälper digitala verktyg dig att få effektivare processer och nöjdare kunder
 • Digitaliseringens påverkan på arbetskulturen – vad krävs för en lyckad implementering?
Sara Helmersson, bygg- & miljödirektör, Norrtälje kommun  
 

 

 
Ta del av de senaste uppdateringarna inom PBLsom påverkar dig
 • Nya regler om bygglov införda 2017
 • Vilka ändringar är på gång?

Eidar Lindgren, tekn.lic., Institutionen för fastigheter & byggande, KTH

 
 

 

 
Moderator
Ann-Charlotte Wedelsbäck arbetar som avdelningschef för bygglov och lantmäteri på stadsbyggnads-förvaltningen i Helsingborgs stad och har lång erfarenhet av att arbeta med effektivisering av bygglovsprocesser. Under dagen är det Ann-Charlotte som guidar oss mellan programpunkterna och håller i frågestunderna.
   
 

 

Workshop

Strategisk planering & prioritering – konkreta arbetssätt & metoder för hur du effektiviserar din ärendehantering

 

Att hantera flertalet ärenden av varierande karaktär kan vara överväldigande. För att arbeta mer effektivt är det nödvändigt att skapa en fungerande struktur som gör att du får ut mer av varje arbetsdag.

 

Under workshopen varvas föreläsningar och praktiska övningar med gruppdiskussioner. Tillsammans kartlägger vi några av dina arbetsprocesser och hittar lösningar för hur du kan arbeta mer effektivt. Du får även ta del av andras utmaningar och vi diskuterar tillsammans för att komma fram till nya arbetssätt som du kan implementera i ditt vardagliga arbete. Passa på att inspireras av hur andra arbetar, upptäck onödiga moment och bli mer effektiv i ditt arbete.

 

Du får lära dig:
• Tidsanalysera – varför upplever du att tiden inte räcker till?
• Strategisk prioritering och att våga välja bort
• Hur kan viktiga men tidsödande moment bli mer effektiva
• Värdera dina processer enligt ”Viktigt- eller Bråttommodellen”
• Planera och skapa handlingsplaner – nästa steg till en effektivare arbetsdag

 

Vi diskuterar:
• Hur du kan arbeta för att få in fullständiga ärenden med kompletta handlingar
• Vad du kan lära av andras arbetssätt
• Vad ni har för gemensamma utmaningar och hur du kan hantera utmaningarna för att bli mer effektiv

 

Workshopen leds av Jan Winstedt, senior effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners

 

Jan Winstedt är en efterfrågad och uppskattad senior effektivitetskonsult som älskar sitt arbete där han får hjälpa deltagare att uppnå mer, må bra utan att jobba mer och ha energi över när arbetsdagen är slut.

 

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
23-24 januari 2018
Workshop
24 januari 2018
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


20 okt

T.o.m.


8 dec

Fr.o.m.


9 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
E-post: src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 57

Tid & plats

Konferens
23-24 januari 2018
Workshop
24 januari 2018
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


20 okt

T.o.m.


8 dec

Fr.o.m.


9 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
E-post: src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 57