Parkeringsdagarna 2017

Parkeringsplanering som strategiskt verktyg i stadsplaneringen

 

Parkering och stadsplanering är en het fråga i samhällsdebatten som år efter år fortsätter att beröra och utmana. Du som arbetar med planering för parkering har ett viktigt arbete för att hitta rätt balans mellan att möta behovet och efterfrågan på parkeringsplatser och lyfta hållbara alternativ.

 

Missa inte årets forum för dig som jobbar med parkeringsfrågor. Ta del av två lärorika dagar med nätverkande, erfarenhetsutbyte och mycket ny kunskap.

 

Varmt välkommen!

 

 

Utställare:

 

 Parkster           leap

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Konferensmiddag
 4. Anmälan
 5. Plats & Pris
 6. Program i PDF
 
 Moderator Maria Stenström
 

Maria är VD på Göteborgs Stads Parkeringsbolag och har bred erfarenhet av att driva utvecklings- och hållbarhetsfrågor i olika organisationer. Hon har under sin tid på Parkeringsbolaget förändrat det från att vara ett traditionellt parkeringsbolag till att bli en aktör som arbetar för att förenkla resandet och skapa en tillgänglig hållbar stad när Göteborg växer. Under konferensen är det Maria som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 

Maria Stenström, VD, Göteborgs stads parkeringsbolag

 

maria stenström 
 
 
Parkering i nybyggnad av bostäder & kontor
– vad fungerar?
 • Hur vågar städer tillämpa flexibla parkeringstal när bilinnehavet ökar?
 • Lösningar för fungerande samspel mellan parkering på gata och kvartersmark
 • Exempel på olika parkeringslösningar nationellt och internationellt

Pelle Envall, VD, Trafikutredningsbyrån
Pelle är doktor i trafikplanering och är även planeringsarkitekt. Han har stor erfarenhet som konsult och expert inomparkering. Missa inte detta pass där Pelle delar med sig av sina samlade kunskaper och erfarenheter från många års arbete inom parkeringsfrågor.

 

 

Aktuell forskning

”Parking Benefit District” – ett parkeringskoncept där medborgarna är med & bestämmer
 • Intäkter från parkeringsavgifter återförs till området – hur fungerar det?
 • Möjligheter för Parking Benefit District i Sverige?
 • Varför införa? Acceptans, demokrati och hållbar mobilitet

Fredrik Johansson, doktorand strategiska hållbarhetsstudier, KTH

 
 
 
Erfarenheter från implementering av ny
parkeringsplan i Stockholms stad – blev det som
vi tänkt?

• Strategier för att minska trängseln i stan samt öka antalet
parkeringsplatser
• Digitala verktyg som effektiviserar parkeringsövervakningen
• Fler områden med p-avgift – hur har responsen varit?

 

Fredrik Alfredsson, avdelningschef Trafikkontoret, Stockholms stad

 

 
Nytt parkeringsprogram med nya möjligheter & utmaningar – erfarenheter från Kiruna
 • Så arbetade vi för att ta fram ett program som fokuserade på tätorten men som även var applicerbart i glesbygden
 • Hur kan parkering användas som ett strategiskt verktyg för att skapa ett nytt Kiruna?

Magdalena Wäppling, trafikingenjör, Kiruna kommun
Underlag som togs fram inför projektstarten 2015 visade att Kiruna kommun låg på plats 30 av 290 i biltäthet. En av utmaningarna är därför att arbeta med åtgärder och insatser för att uppmuntra till hållbara färdsätt i en kommun med långa avstånd och högt bilinnehav. Missa inte chansen att inspireras av Kiruna kommuns väg mot att förändra medborgarnas stående uttryck: ”I Kiruna cyklar man inte!”.

 
 

 

Vinnare av Årets Stadskärna 2016

Helhetsplanering för en attraktiv stadsmiljö – utmaningar & lösningar
 • Hur kan du skapa en lyckad samverkan mellan kommunen, bygg- och fastighetsägare och handlare för att utveckla stadskärnan?
 • Så har förändringar av kollektivtrafikstråken försörjt stadskärnans målpunkter och bidragit till ett hållbart resande
 • Parkeringsanläggningar som öppnar upp gaturummet för fotgängare och cyklister – vilka strategier krävs?
 • Så kan handlarna bidra till att fler lämnar bilen hemma när de besöker stadskärnan – tips från pågående projekt
Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, Varbergs kommun Jan
 
 
Hållbar utveckling med kundernas behov i centrum
 • Så får vi med kunderna i det nödvändiga arbetet med förändrade resvanor
 • Konsekvensanalyser som belyser alla hållbarhetsperspektiv som underlag i arbetet
 • Gruppdiskussion: Har vi relevant kunskap om kundernas behov och hur möter vi dem i vårt planerings- och utvecklingsarbete?
Maria Stenström, VD, Göteborgs Stads Parkeringsbolag  
 
 
Från parkeringshus till mobilitetshus – hur?
 • Utmaning i Sveriges äldsta stad med en medeltida stadskärna
 • Omställning till mobilitetshus – effektiva tillvägagångssätt
 • Sveriges största cykelgarage – utmaningar och möjligheter
Från parkeringsköp till mobilitetsköp – hur hittar vi rätt p-tal?
 • Flexibla eller fasta p-tal – så identifierar du behovet i din kommun
 • Delningsekonomins betydelse – du får vad du betalar för
 
Paul Myllenberg, VD, Lunds Parkeringsbolag  
 
 
Lyckas med parkeringsstrategin i en mindre kommun
 • Vilka samband kan vi se mellan parkeringsstrategier i mindre kommuner?
 • Påverkar storleken på en kommun vilken parkeringsorganisation som är lämplig; parkeringsbolag eller kommunal förvaltning?
 • Hur ser sambanden ut mellan parkering och centrumhandel och hur påverkar det strategin?
Rasmus Sundberg, konsult & trafikutredare, Trivector Traffic  
 
 
Parkering som strategiskt verktyg i stadsplaneringen – konkreta exempel
 • Politisk förankring – effektiv dialog som förutsättning för utvecklande arbete
 • Nya bostadsområden med samutnyttjande av parkeringsplatser – hur fungerar det?
 • Så har vi fått ner antalet p-platser i de nya områdena
Johan Kristiansson, VD, Sankt Kors  
 

Workshop

Metoder för att räkna ut parkeringstal som stödjer din parkeringsstrategi

 

 

Att räkna ut rätt parkeringstal är en utmaning som du säkerligen känner igen. Hur ser efterfrågan på parkering egentligen ut i din kommun idag och hur kan den komma att se ut framöver? Vilken roll har åtgärder för hållbart resande vid fastställandet av parkeringstal?

 


Under workshopen varvas en kortare teoretisk inledning med interaktiva diskussioner om faktorer som kan variera och påverka vilken nivå som beslutas för parkeringstal i kommunerna. Du får i mindre grupper diskutera olika tillvägagångssätt för att fastställa parkeringstal och hur en balans mellan flexibilitet och enkelhet kan uppnås. Målet är att du som deltagare ska få kännedom om kritiska faktorer som kan påverka hur användbara era p-tal blir i praktiken.

 

 

Vi går igenom:

• Vad är egentligen p-tal och vilka faktorer påverkar?
• Prognosstyrda eller målstyrda parkeringstal?
• Hur kan reduktion av parkeringstal beräknas om andra mobilitetsåtgärder genomförs istället?
• Användaranpassning – vem ska använda parkeringstalen?

 

Workshopen leds av Rasmus Sundberg, Trivector Traffic


Rasmus har ett stort intresse för parkeringsplanering och arbetar som konsult med utredningar samt håller kurser inom området. Rasmus är ansvarig för fokusområdet parkering på Trivector och arbetar löpande med parkeringsplanering som del av arbete för hållbara resor, parkeringsstrategier och p-tal, områdesutredningar samt upplägg för parkeringsorganisationer.

  rasmus 

 

Spara

Spara

Konferensmiddag

NYHET!

 

Under kvällens arrangerade middag får du chansen att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta nya kontakter under trevliga och avslappnade former. Du får en trerätters middag inklusive två glas öl/vin (alkoholfria alternativ finns). Middagen bokas separat till en kostnad av 595 kr.

 

Plats & Pris

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Birger Jarl
Birger jarlsgatan 61, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


6 okt

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Konferensmiddag

595 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
076-527 55 81

Tid & plats

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Birger Jarl
Birger jarlsgatan 61, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


6 okt

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Konferensmiddag

595 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
076-527 55 81