Palliativ vård för icke palliativa enheter

 

Påverka hur patienter upplever vården i livets slutskede

 

Ansvarar du för palliativa patienter på en icke palliativ enhet? Har du stenkoll på hur du och ditt team lindrar både fysisk och psykisk smärta hos dessa patienter eller känner du att det finns behov av förbättring när det kommer till behandling och bemötande? Genom att utveckla och finslipa era arbetssätt kan du göra stor skillnad och påverka hur patienter upplever vården i livets slutskede. 

 

På denna konferens får du möta talare med bred erfarenhet inom palliativ vård. De delar med sig av sin expertis och ger praktiska tips på metoder och förhållningssätt kring hur du på bästa sätt bemöter och vårdar palliativa patienter.

 


Ur programmet:

 

 • Ångest- och depressionslindring – så kan du hjälpa patienten att bearbeta sitt besked och sin rädsla
 • Den anhöriges perspektiv – vad är extra viktigt att tänka på i bemötandet?

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
Palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle – kulturell kompetens som trygghetsskapande faktor i mötet med patient & närstående
 • Vilken kunskap behöver du ha för att möta och vårda patient och närstående med olika kulturella bakgrunder på bästa sätt?
 • Hur kan vi prata om kulturella eller religiösa synsätt som påverkar vården?
 • Exempel på hur sorg och andra känslor kan yttras i olika kulturer

Annica Charoub, specialistsjuksköterska i palliativ vård, Akademiska sjukhuset

 
 
 
Smärtlindring – så individanpassar du behandlingen för smärta på bästa sätt
 • Bedöma, skatta och behandla smärta på rätt sätt – hur gör du?
 • Smärtmekanismer och behandlingsstrategier – vilken smärtlindring kan hjälpa i olika situationer?
 • Smärtskattningsmetoder för patienter som inte har förmågan att kommunicera
 • Hur gör du när ingenting hjälper?

Inger Fridegren, specialist i allmänmedicin & diplomerad läkare i palliativ medicin

 
 
 
Ångest- & depressionslindring – hur kan du hjälpa patienten att bearbeta sitt besked & sin rädsla?
 • Hur kan du genom samtal bemöta och dämpa patientens ångest och depression?
 • Samtal kring praktiska detaljer – hur kan det hjälpa patienten att bearbeta sina negativa känslor?
Inger Fridegren fortsätter  
 

Gruppdiskussion 

Gruppdiskussion – hur kan vi i teamet samverka kring den palliativa patienten?
Dra lärdom av varandras erfarenheter
 • Hur kan vi skapa bättre kommunikation kring brytpunkten för att påbörja palliativ vård vid rätt tillfälle?
 • Hur kan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbeta tillsammans för den palliativa patienten?
Under ledning av Inger Fridegren  
 
 
Den anhöriges perspektiv – vad är extra viktigt att tänka på i bemötandet?
 • Upplevelsen av att stå bredvid
 • Bemötande som skapar förtroende och lugn hos den närstående
 • Vikten av att bli avlastad och lyssnad till
En föreläsning från Ung cancer  
 
 
Brytpunktssamtal – vad bör du tänka på inför, under & efter ett sådant viktigt samtal?
 • Varför är brytpunktsbedömningar och -samtal så viktiga?
 • När kan det vara dags att gå över till palliativ vård?
 • Vilka bör närvara vid ett brytpunktssamtal?
 • Vad bör samtalet innehålla?
 • Hur kan du samtala på rätt sätt?

Matthias Brian, specialistläkare i palliativ medicin, Mellannorrlands Hospice AB

 
 
 
De nödvändiga samtalen – teoretisk genomgång för dig som möter palliativa patienter
 • Hur kan du tänka kring kommunikation och känslomässig stress?
 • Empati och professionellt förhållningssätt – kan vi vara både empatiska och professionella?
 • Hopp och acceptans – hur kan vi hantera patient och anhörigas inställning?

Mattias Tranberg, doktorand, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet

 
 

Workshop

 

De nödvändiga samtalen – praktisk träning och tips på vad du bör tänka på

 

Under workshopen får du prova på samtalsträning som är baserad på aktuell forskning och är inriktad på samtalssituationer som kan uppstå med palliativa patienter och närstående. Vi kommer att fokusera på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål. Deltagarna får genom en kombination av teori, reflektion och praktik utmana sig själva.

 

Deltagarna får möjlighet till:

 

 • Kunskap om hur känslomässig stress påverkar människor, kommunikation och beteenden
 • Ökad förståelse för vårdtagares uttryck och bakomliggande behov
 • Ökad förmåga att läsa av och möta känslomässiga reaktioner
 • Praktisk träning genom strukturerade rollspel med erfarna handledare

 

 

Mattias Tranberg är psykolog och har tidigare har arbetat på CancerRehab SUS. Är nu doktorand på Palliativt Utvecklingscentrum, Institutionen för Kliniska Vetenskaper på Lunds universitet. Hans fokus är upplevelsen av svåra samtal, empatiskt bemötande och kommunikation inom sjukvård. Medverkar också  i utvecklingen och genomförandet av kurser i empatiskt bemötande för vårdpersonal.

 

 

Jarinja Thelestam Mark är skådespelare, utbildad vid teaterhögskolan i Malmö, med erfarenhet från teater, film, radio och TV och har varit med och utvecklat konceptet De Nödvändiga Samtalen.
Jarinja är även gestaltterapeut och leder bl a kurser i självmedkänsla, MSC (Mindful Self Compassion).

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
10-11 april 2018
Workshop
11 april 2018
Lokal
Kom hotell
Döbelnsgatan 17, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
076-527 55 69

 

Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
10-11 april 2018
Workshop
11 april 2018
Lokal
Kom hotell
Döbelnsgatan 17, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
076-527 55 69

 

Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
076-527 55 05