Ortopedisk omvårdnad 2018

Utveckla dig i din yrkesroll!

 

Årets mötesplats för dig som arbetar som sjuksköterska inom ortopedisk omvårdnad Konferensen lyfter hur du kan arbeta för att möta de höga kraven som ställs på kvalitet och effektivitet inom vården. Du får bland annat praktiska verktyg för att kunna öka patientens delaktighet i sin egen vårdprocess och du får även lyssna till praktikfall och experter från hela landet!

Ta chansen att fördjupa dig kring:

• Vad som är bra arbetsmiljö och hur du skapar ett gott ledarskapsklimat
• Den senaste forskningen och hur du kan förbereda dig för den framtida utvecklingen
• Behandlingsmetoder och rutiner för postoperativt illamående
• Metoder och arbetssätt för att stärka och utveckla dig i din arbetsroll


Varmt välkommen!

Lovina Lövqvist
Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 15 maj 2018

 

Patientdelaktighet & personcentrerad vård – retorik eller praktik
 • Vad menas med personcentrerad vård i praktiken?

 • Hur kan du möjliggöra patienters delaktighet i sin egen vård?

 • Blir vården säkrare om patienten är delaktig?

Mirjam Ekstedt, professor i vårdvetenskap & forskningsgruppsledare inom systemsäkerhet & patientmedverkan, Linnéuniversitetet

 

 


Fördjupa din kunskap kring olika typer av smärta hos ortopediska patienter

 • Öka din kunskap om olika typer av smärta och hur du hanterar dem
 • Fördjupa din förståelse för uppkomstmekanismer och förlopp
 • Lär dig effektivisera ditt bemötande av den ortopediske smärtpatienten

Mia Berg, smärtsjuksköterska Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

 


Uppnå säkrare vård genom patientmedverkan
 • Vilka faktorer är viktiga för patienten?
 • Patienters synpunkter och hur du tar dig an dem inom olika verksamheter
 • Vilken syn har patienter som gjort en anmälan till IVO på sin möjlighet att bidra till en säkrare vård?

Kristina Schildmeijer, forskare, Linnéuniversitetet

 


Att förebygga trycksår – det senaste inom effektiva metoder & rutiner
 • Ta del av nyskapande rutiner och effektiva tekniska framsteg
 • Utveckla din förståelse för riskfaktorer och dess påverkan på problematiken
 • Tips och råd från mångårig praktisk erfarenhet

Lavi Zurka, country manager, Mölnlycke health care

 

Kan man göra karriär som sjuksköterska inom klinisk vård?
 • Strukturera och utveckla vården med hjälp av Magnetmodellen
 • Så kan sjuksköterskor få möjlighet till kompetensutveckling
 • Få konkreta exempel från Stockholms läns landstings kompetensstege

Anna Lena Brantberg, verksamhetsutvecklare, Södersjukhuset

 


Onsdag 16 maj 2018

 

Det senaste inom behandlingsmetoder & rutiner för postoperativt illamående
 • Illamående som problematik och hur du bemöter den
 • Riskfaktorer för PDNV
 • Den senaste forskningen och de senaste lärdomarna från klinik

Antonio Moraitis, ST-läkare Länsverksamheten för operation & Intensivvård, Sundsvalls sjukhus

 
Ta del av den senaste forskningen kring traumatisk blödning
 • Utveckla din förståelse för tillståndet
 • De senaste rutinerna inom klinik idag – fördelar, fallgropar och utmaningar
 • Nya rön nationellt och internationellt

Ulf Schött, forskare & överläkare, Lunds Universitet
Ulf har långårig erfarenhet från branschen och har bland annat arbetat i England där han upplevde att det fanns ett mycket större säkerhetsintresse kring blodprodukter än i Sverige. Detta har lett till att han har publicerat flera artiklar i läkartidningen om transfusion. Ulfs nuvarande forskning fokuserar kring monitorering av koagulation och blödningsbehandling.

 
Arbetsmiljö som ett verktyg för att behålla & utveckla personalen
 • Vad är en god arbetsmiljö inom vården?
 • Så skapas ett gott ledarskapsklimat med stort förtroende
 • Ta del av konkreta exempel från lyckade satsningar

Åsa Kuivanen & Malin Friberg, vårdenhetschef geriatrisk avdelning, Kungälvs sjukhus

 

 

 

Workshop

Time Management

Hög arbetsbelastning och stress är ett faktum inom sjukvården idag samtidigt som sjuktalen bland patienterna ökar. Det
är därför mer aktuellt än någonsin att kunna planera och strukturera tiden för att använda tillgängliga timmar på ett så produktivt sätt som möjligt. Att vi lever i en tillvaro där tid har blivit en bristvara samtidigt som vi får större ansvarsområden är ingen nyhet men du kan faktiskt göra något åt det!

Under denna workshop får du en tidseffektiv utbildning med fokus på personlig effektivitet, planering och prioritering. Vi ser över vilka ”tids- och energitjuvar” du brottas med dagligen och ger dig verktyg för en mer målinriktad och balanserad arbetsdag. Målsättningen med workshopen är att du får träna in ett beteende där du kan kontrollera din egen arbetssituation bättre, så att du får mer gjort av det som är viktigt varje dag.

 

Vi går bland annat igenom:

 • Konkreta tips och råd för hur du kan skapa en effektivare vardag och får energi över efter arbetsdagen
 • Hur du skapar ett smidigt arbetsflöde och struktur trots att uppgifterna är många
 • Verktyg för tidsanalys som kan hjälpa dig att planera för att undvika onödig stress
 • Förstå vilka dina tidstjuvar är och hur du bäst använder din arbetsvecka

 

Workshopen leds av Ingrid Hegg, effektivitetskonsult, Petra Brask & PartnersIngrid är en uppskattad och efterfrågad effektivitetskonsult. Hon har utbildat och föreläst för chefer och medarbetare i ett flertal olika organisationer. Missa inte chansen att ta del av Ingrids gedigna kunskap.

 

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
16 maj 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april


Konferens

5 980 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 527

Tid & plats

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
16 maj 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april


Konferens

5 980 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 527