ÖP-dagarna 2018

Konferensen för dig som arbetar med översiktsplanering!

 

Missa inte årets konferens för översiktsplanering!

 

På årets mötesplats för dig som arbetar med översiktsplanering får du ta del av flertalet inspirerande praktikfall från både mindre och större kommuner med skilda förutsättningar. Du får även möta experter från akademi och näringsliv samt utbyta erfarenheter med branschkollegor från hela landet.

 

Konferensen ger dig bland annat svaren på hur du kan skapa en digital och funktionell översiktsplan som främjar dialog och engagemang hos medborgarna och hur du påverkas av stundande förändringar i plan- och bygglagen. Du får även möjlighet att medverka på en workshop där du får fördjupade kunskaper inom ett digitaliserat, proaktivt ÖP-arbete som underlättar och effektiviserar efterföljande processer.

 

Varmt välkommen!

Michael Linnell

Projektledare 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 26 september

 

Nyheter som påverkar arbetet med översiktsplanering

 • Uppdatering kring det senaste från Översiktsplaneutredningen samt Detaljplanekravet
 • Hur underlättas efterföljande arbete med detaljplanering och bygglovshantering av förändringarna i plan- och bygglagen?
 • Så påverkas du av förändringarna i praktiken
 Reigun Thune Hedström, arkitekt SAR/MSA, Reigun konsult  
 
 
Hur underlättar vi detaljplanering & bygglovshantering genom proaktivt ÖP-arbete?
 • Tydliggörande av mark- och vattenanvändning i den byggda miljön – så bör du tänka
 • Vad krävs för att lyckas med samråd? – lär dig undvika vanliga fallgropar
 • Konkreta tips för hur du tar hänsyn till intressen från politiker, medborgare och allmänna intressen
Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun Linda
 
 
Digital fördjupad översiktsplan – ett verktyg för användarvänlig samhällsplanering
 • Så tog vi oss an utmaningen – från vision till en färdig, digital och användarvänlig plattform
 • Val av detaljnivå, format och funktioner för att främja medborgarinflytande samt underlätta samråd
 • Framgångsfaktorer, fallgropar och viktiga lärdomar
Talare meddelas senare, Kristianstads kommun  
 
 
Missa inte!
Så skapar du en digital, lättreviderad översiktsplan som främjar engagemang & medborgardialog

Under detta pass får du som deltagare fördjupade kunskaper inom vad som krävs för att skapa en digital översiktsplan – från datamodell till färdig digital presentation. Vi går bland annat igenom frågor som rör analysfunktioner, demografi samt hur du bäst skapar engagemang och förståelse för översiktsplanen hos medborgarna, utan att behöva använda komplicerade digitala lösningar. Du får konkreta exempel på utmaningar och lösningar baserat på konfigurerbara verktyg samt appar som är tillgängliga i de flesta av Sveriges kommuner. 

 

Passet leds av Anna-Alexandra Lidenstjärna & Oscar Monell 

 

Anna-Alexandra är i grunden planarkitekt och har arbetat på Karlskrona kommun samt Jönköpings kommun. Nu är hon verksamhetsspecialist inom samhällsbyggnad på S-Group Solutions med fokus på utbildning och utveckling inom översiktsplanering, detaljplanering och digitalisering.

 

Oscar har en bakgrund som GIS-analytiker på Staffanstorps kommun, där han bland annat arbetade med nya metoder för medborgardialog. Idag arbetar han på Esri Sverige som lösningsarkitekt, föreläsare och inspiratör med syfte att utveckla användningen av geografisk information i svenska kommuner och företag.


 

 

Anna-alexandra

 

Oscar

 
 
Förutsättningar, utmaningar & strategier för samhällsbyggnad i en lappländsk inlandskommun – så lyckas vi
 • Så hanterar vi riksintresse för rennäring utifrån bevarandeoch exploateringsaspekter
 • Avlägsenhet och andra hinder för exploatering – hur planerar vi kommunens framtid samt skapar tillväxt?
 • Konkreta exempel på hur vi håller översiktsplanen levande och aktuell

Britta Lundgren, samhällsplanerare & planingenjör, Arvidsjaur kommun

 
 
 
Hur skapar vi balans i utvecklingen mellan tätort & landsbygd?
 • Konsekvenser av trycket på den storstadsnära landsbygden
 • Kulturlandskapet som grund för bebyggelseriktlinjer
 • Från plan till praktik – vårt gemensamma arbete för att förverkliga Landsbygdsplanen

Ulrika Gyllenberg, översiktsplanerare & arkitekt SAR/MSA, Upplands-Bro kommun
Karin Svalfors, samhällsplanerare, Upplands-Bro kommun

 
 
 
Så integrerar vi social hållbarhet i översiktsplaneringen
 • Bostadsförsörjning och förtätning – hur tar vi oss an våra främsta utmaningar?
 • Så engagerar och involverar vi medborgarna i planeringen
 • Ta del av konkreta exempel på hur vi arbetar för en socialt hållbar planering
Malin Danielsson, planchef, Järfälla kommun  
 
 
En levande stad med närhet – så förtätas Uppsala
 • De främsta utmaningarna med att komplettera och förtäta i ett riksintresse
 • Sol, ljus och grönska i en tätare stad – utopi eller nödvändighet?
 • Från småstad till storstad – en stad med växtvärk?
Claes Larsson, stadsarkitekt, Uppsala kommun  
 
 
Ekosystemtjänster i den urbana miljön
 • Så bör du tillämpa ekosystemtjänster i planeringen för ökad biologisk mångfald
 • Multifunktionella grönytor – vad betyder de för människan och dess omgivning?
 • Konkreta råd för hur du kan se kopplingen mellan klimateffekter och ekosystemtjänsterna
Torleif Bramryd, professor i miljöstrategi, Lunds universitet  
 

 

Speciellt inbjuden

Hållbar utveckling börjar med översiktsplanen – så fick vi en utmärkelse för vårt arbete

Helsingborgs stad utsågs till Miljöbästa kommun år 2017 i tidningen Aktuell Hållbarhet. Under detta pass får du veta hur de arbetar med ekologisk hållbarhet i översiktsplaneringen,
och mer specifikt i deras senaste översiktsplan Stadsplan 2017.

 • Kontinuitet i översiktsplaneringen och hushållning med mark – så arbetar vi med hållbarhet
 • Hur har vi hanterat vatten-, klimat- och trafikfrågor?
 • Så har vi arbetat med miljökonsekvensbeskrivning och ekosystemtjänster

Oscar Hall, översiktsplanearkitekt, Helsingborgs stad

Widar Narvelo, kommunekolog, Helsingborgs stad

 

 

Workshop

Lär dig skapa en digitaliserad, proaktiv & effektiv planprocess

 

I och med digitaliseringen står den kommunala översiktsplaneringen inför nya möjligheter med att tillgodose de hårdare kraven på en effektivare samhällsbyggnad. Men hur bör du gå tillväga för att lyckas, inte minst mot bakgrund av de stundande ändringarna i plan- och bygglagen? Hur kan lagändringarna kopplas till, och tillmötesgås genom en digitaliserad planprocess? Under workshopen får du konkreta verktyg, råd och fördjupad kunskap för att kunna genomföra ett proaktivt ÖP-arbete som underlättar efterföljande processer, så som detaljplanering och bygglovshantering.


Workshopen problematiserar & hanterar bland annat:

 • Hur det nya detaljplanekravet påverkar planeringsprocessen
 • Vilka möjligheter ger lagändringarna för att möta framtidens planeringsutmaningar?
 • Hur digitaliseringen kan hjälpa dig hela vägen i planeringsprocessen
 • De vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem

 

Ta även chansen att ställa och diskutera de frågor du brottas med i din egen verksamhet.


Workshopen leds av Måns Norlin, strategisk rådgivare & Lisette Calleberg, planeringsarkitekt, WSP


Måns är licentiat inom planering och har tidigare arbetat för Boverket samt Regeringskansliet, som politiskt sakkunnig inom bostads-, it- och stadsutvecklingsfrågor. Idag är han ansvarig för digitalisering och hållbar samhällsplanering på WSP. 

 

Lisette är utbildad planeringsarkitekt FPR/MSA vid Blekinge Tekniska Högskola. Idag arbetar hon för WSP på avdelningen stadsutveckling, där hon arbetar med planering på både översikts- och detaljplanenivå. Lisette har tidigare arbetslivserfarenhet från Lidingö stad och arkitektbyrån Strategisk Arkitektur.

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
26-27 september 2018
Workshop
27 september 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 juni

T.o.m.


24 aug

Fr.o.m.


25 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

076-527 55 26

mlin@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
26-27 september 2018
Workshop
27 september 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 juni

T.o.m.


24 aug

Fr.o.m.


25 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

076-527 55 26

mlin@teknologiskinstitut.se