ÖP-dagarna 2017

Årets forum för kommunal översiktsplanering 

 

På årets upplaga av den populära konferensen ÖP-dagarna behandlas de mest aktuella frågeställningarna just nu. Vi har lyssnat på era önskemål och fokuserar utmaningar inom bland annat digitalisering, bostadsfrågan samt tillgänglighet och reviderbarhet.

Vi rör oss även bortom storstädernas problematik för att lyfta den gemene kommunens utmaningar samt den urbana normen.

 

Praktikfall varvas med informativa föreläsningar samt expertanföranden, och du får värdefulla råd och praktiska erfarenheter från branschkollegor runt om i landet. Varmt välkomna till årets mötesplats för er som arbetar med kommunal översiktsplanering!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Urban norm – går det att balansera utvecklingen mellan städer och landsbygder?
 • Hur kan du utmana rådande hierarki och tolkningsföreträde?
 • Så säkerställer du lokala och regionala kretslopp för livsmedel, energi samt råvaruproduktion
 • Förutsättningar, resurser och potentialer – hur bör du belysa dessa på bästa sätt?

 

Nils Björling, arkitekt SAR/MSA samt doktor i stadsbyggnad, har omfattande  erfarenhet av kommunal planering och stadsutveckling. Just nu arbetar han som forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Arbetet fokuserar särskilt på metod- och teoriutveckling för främjandet av samverkan mellan stad och land, samt hantering av ålkonflikter för hållbar utveckling.

Nils Björling 

 
 
Så kopplar du ihop strategierna i översiktsplanen med bostadsförsörjningsplanen
 • Så hanterar du bostadsförsörjningsfrågan med hjälp av rullande planering
 • Ta dig an utmaningarna och ta lärdom av misstagen – så gör du på bästa sätt
 • Så lyckas du med analys, information samt uppföljning

Reigun Thune Hedström, arkitekt SAR/MSA; KKH, Reigun Konsult AB

Reigun Thune Hedström

 
 
Digital, lättreviderad, lättillgänglig & sökbar översiktsplan – så lyckades vi
 • Från vision till verklighet – så tog vi oss an utmaningen
 • Vår digitala översiktsplan – vad har den gett oss?
 • Saker du bör undvika för att lyckas – konkreta råd

Maria Sexton, översiktsplanerare, Alingsås kommun
Eva Cruslock, GIS-strateg, Alingsås kommun

Eva CruslockMaria Sexton
 
 
Så kan du stärka social hållbarhet i
översiktsplaneringen
 • Så skapar du en optimal planeringsprocess för ökad social hållbarhet
 • Hur du hanterar social hållbarhet som sakfråga – framgångsfaktorer och fallgropar
 • Geografiska perspektiv på social hållbarhet som hjälper dig att lyckas

Elisabet Ebeling, planhandläggare, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län

 


 
 

Gruppdiskussion

Så utformar du ÖP på bästa sätt för att underlätta detaljplanering &
bygglovshantering
 • Hur bör du koncentrera mark- och vattenanvändning i den byggda miljön?
 • Samråd – en klok investering – vad krävs för att lyckas?
 • Så avväger du och tar ställning till politiska samt allmänna intressen

Gruppdiskussionen leds av Reigun Thune Hedström, arkitekt
SAR/MSA; KKH, Reigun Konsult AB


Har du förslag på ytterligare frågor att ta upp vid denna
diskussion? Maila dina frågor och funderingar i förväg (senast
20 september) till: mlin@teknologiskinstitut.se

 
 
Hållbarhetsmål & klimatanpassning för ett proaktivt ÖP-arbete
 • Globala hållbarhetsmål – så använder du dessa vid hållbarhetsbedömningar på bästa sätt
 • Så nyttjar du effektivt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar som verktyg i ett proaktivt ÖParbete
 • Klimatanpassning i ÖP – så rustar du dig för framtiden
Teresia Sibo, hållbarhetskonsult, Sweco Environment  
 
Så implementerar du översiktsplanen & håller den levande
 • Kontinuerlig översiktsplanering – så håller du ÖP ständigt aktuell
 • Balansera tillväxt och bevarande i en växande region – hur gör du på bästa sätt?
 • Vikten av att skapa och bibehålla intresset för ÖP – så lyckades vi
Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun  
 
Keynote speakers
Boverkets modell för ÖP – så lyckades vi implementera den
 • Så bemötte vi modellens tre aspekter på ställningstagande till PBL
 • Utmaningar med modellen samt hur vi tog oss an dessa
 • Vilka lärdomar har vi tagit? – framgångsfaktorer och fallgropar

Falköpings kommun mottog tidigare i år Kartografiska Sällskapets utmärkelse Årets digitala karta för samrådsversionen av kommunens översiktsplan. otiveringen löd: ”Här används den digitala kartans möjligheter för att med god kartografi visa översiktsplaneringens digra innehåll, såväl regionalt  om lokalt”. Under detta pass visar planarkitekt Amelie Sandström och GIS-strateg Niklas Sahlén hur de utformat denna översiktsplan utifrån Boverkets modell för ÖP.


 
 
Framgångsrik fördjupad översiktsplan för mindre kommun
 • Förändrade förutsättningar – hur hantera den långsiktiga planeringen på bästa sätt?
 • Fördjupad översiktsplanering för en by – vår framgångssaga
 • Hållbar utveckling – hur har vi lyckats?
Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef, Östra Göinge kommun  
 

Workshop

Digital, lättreviderad, lättillgänglig och sökbar översiktsplan

 

I ett alltmer digitaliserat samhälle ökar värdet av att skapa en digital översiktsplan. Fördelarna med en digital plan är många, men vägen dit kan vara utmanande. Vad måste du tänka på, och vilka fallgropar bör du undvika för att resultatet ska leva upp till förväntningarna?

Under ledning av experter från Sweco får du på denna workshop ta del av konkreta råd och praktiska nya verktyg, varvat med interaktiva diskussioner och spännande prova-på-moment.

 

Vi går bland annat igenom:

 

 • Framgångsfaktorer – så har andra kommuner lyckats digitalisera ÖP-arbetet
 • Fallgropar – hur kan du undvika alltför komplicerade digitala lösningar?
 • Prova på och lär dig använda moderna digitala verktyg för ÖP
 • Grafisk och demokratisk tillgänglighet – hur digitala är medborgarna?
 • Digital hantering av ÖP – vilka är fördelarna respektive nackdelarna?

 

Workshopen leds av:
Magnus Runesson, arkitekt och studiochef, Sweco Architects 

– Planering & urban design
Daniel Rogat, samhällsplanerare och ansvarig för översiktsplanering, Sweco Architects
Peter Rothstein, specialist IT för samhällsbyggnad, Sweco Position

 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
27-28 september 2017
Workshop
28 september 2017
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 jun

T.o.m.


18 aug

Fr.o.m.


19 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
27-28 september 2017
Workshop
28 september 2017
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 jun

T.o.m.


18 aug

Fr.o.m.


19 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26