Ny- & ombyggnation av skol- & förskolemiljöer 2018

Möt experter & praktikfall som delar med sig av den senaste forskningen & aktuella projekt!

 

Hur kommer framtidens lärmiljöer att se ut?

 

 

Fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön blir allt mer viktig och det ställs högre krav på att ändamålsenliga lokaler utformas i linje med läroplanens mål och värderingar. Hur skapar du ekonomiskt lönsamma förskole- och skolprojekt som samtidigt är flexibla, miljömässigt hållbara och utformade baserad på en pedagogisk vision? 

 

Under konferensen Ny-och ombyggnation av skol- och förskolemiljöer samlar vi experter och praktikfall från hela landet som delar med sig av den senaste forskningen, kunskapen och aktuella projekt. Ta chansen att under två dagar nätverka med kollegor, lyssna till experter och förbered dig inför ditt nästa förskole- eller skolprojekt!

 

Varmt välkommen!

 

Johan Rundquist

Projektledare

 

Uställare:

               

 

 1. Program
 2. Studiebesök Glömstaskolan
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

   

Moderator: Anna Thörnquist, arkitekt, Thörnquist & Thörnquist

Anna är arkitekt på Thörnquist & Thörnquist och har lång erfarenhet av skolhusplanering och pedagogiska utvecklingsprocesser. Under konferensen är det Anna som guidar oss genom föreläsningspassen och diskussionerna.


 

Onsdag 17 oktober 2018

 
Väggarnas koreografi & våra framtidsutmaningar inom skola & förskola
Skolan och förskolan har stora utmaningar. Som en av utgångspunkterna för fortsatt diskussion under konferensen ger moderator Anna Thörnquist sin bild av byggnadernas betydelse för den pedagogiska verkamhetens arbetssätt och resultat.

 

Anna Thörnquist, arkitekt SAR/MSA, Törnquist & Törnquist

 
 

 

 
Hur påverkar den byggda lärmiljön & dess utformning elevernas lärande & välbefinnande?
 • Hur påverkar belysning dina elevers välmående ur ett miljöpsykologiskt perspektiv?
 • Belysningsförhållanden i skol– och förskolemiljöer – vad bör du tänka på?
 • Goda och mindre goda exempel från verkligheten
Thorbjörn Laike, professor miljöpsykologi, institutionen för arkitektur, Lunds universitet  
 
 
 
En skola för elevernas nutid & framtid – hur kan den se ut?
 • Hur bygger du en skola i en digital tid?
 • Allt hänger ihop – lärmiljöns tre aspekter
 • Ett holistiskt perspektiv på liv och lärande – hur ser vår vision ut?
 • Marknadsföring, information och motstånd när du skapar en modern skola

Sofie Laine, rektor för Kvibergsskolorna samt utbildad förskollärare, grundskollärare & speciallärare

 

Mikael Parknäs, rektor med ansvar för pedagogiskt koncept, lärmiljö, digitalisering & byggandet av Kvibergsskolorna

 

 
 
 
 
Hur designar vi ett lärande för en ny digital generation barn & unga?
 • Hur kan digitalisering, automatisering och robotisering förändra innehållet i läroplanen?
 • Hur kan man stärka och jobba med det livslånga lärandet i hela styrkekedjan? – Elever, skolledare, lärare och förskolelärare
 • Så möter du de nya kraven på lärande och lokaler – best practices, strategier och metoder
Per Falk, IT-strateg & processledare, Väsby Makerspace  
 
 
 
Hur kan du bygga ut eller förminska befintliga lokaler?
 • Tekniska lösningar i rörliga byggnader – vad är nytt?
 • Inspirerande och stimulerande interiörer – vilka trender ser vi?
Vicky Laflamme, designchef & arkitekt SAR/MSA, Parmaco  
 
 
 
Så planerar du smart med tillfälliga lokaler
 • Vad bör du tänka på vid akuta lokalbehov, renoveringar eller utökning av er verksamhet?

Martin Lundbergh, försäljningschef, Expandia Moduler  
 
 
 
Hur utformar du skol- & förskolegården på bästa sätt för att gynna lek, lärande & hälsa?
 • Vad visar forskningen om barn och ungas hälsa och lärande i relation till en grön utemiljö?
 • Vilka utformningsprinciper och vilket innehåll bör vara styrande vid projektering?
 • Hur kan barn och elever bli delaktiga i planering och utformning?
Lena Jungmark, landskapsarkitekt MSA, Jungmark landskapsarkitekt  
 

 

 

Torsdag 18 oktober 2018

 

 
Kan hjärnsmarta skolor & förskolor skapas genom tio goda vanor? – Låt din hjärna blomma!
 • Hur är ”hjärnberikande” miljöer avgörande för hälsa och lärande utifrån ett livsperspektiv?
 • Från gen till beteende – den yttre och inre miljöns betydelse för hälsa och ett livslångt lärande
Rolf Ekman, professor, Göteborgs universitet & Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
 

 

 
 
Så bygger vi framtidens skola med största samhällsnytta & bästa lärmiljö

 

Skanska har tillsammans med forskare och organisationer tagit fram ett arbetssätt där trygghet, hälsa och skolan som del av samhället kommer med i kravställningen och även mäts. Detta gör att samhällskostnaderna kan minska och bidraget till samhällsnyttan ökar markant. På passet delar Erik med sig av erfarenheter och resultat från det senaste årets arbete.

 • Att utveckla bättre skolor – så mycket mer än att bara bygga!
Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor, Skanska Sverige  
 
 
 
Passivhus för förskole- & skolbyggnation – vad behöver du veta?
 • Varför passivhus och hur kommer du igång med arbetet?
 • Behövs energieffektiva byggnader?
 • Vad krävs för att öka energieffektiviseringsarbetet i din organisation?
Eje Sandberg, energikonsult, Aton Teknikkonsult samt ordförande i Forum för Energieffektivt Byggande  
 

Studiebesök Glömstaskolan

 

 

 

 

En modern skola med lärande & individ i fokus

 

 

Projektet Glömstaskolan har kännetecknats av ett nära samarbete mellan verksamhet, fastighetsägare och entreprenör allt sedan tidiga programskisser. Resultatet har blivit en av Sveriges mest intressanta skolor, både sett till pedagogik som till utformning.

 

Nu får du chansen att besöka skolan för en guidad tur, där du utöver en presentation av rektor Magnus Nyberg Blixt får en rundvandring ledd av skolans elever. Studiebesöket innehåller även en föreläsning där Åsa Machado berättar om hur byggprocessen gick till.

 

Missa inte heller chansen att ställa dina specifika frågor om skolans utformning och verksamhet!

 

Under besöket får du veta mer om:


• Den pedagogiska tanken bakom Glömstaskolan och hur den syns i lokalernas utformning
• Erfarenheter och hur man arbetar vidare till nästa skolbyggnad
• Vad som särskiljer Glömstaskolan från andra skolor

 

Åsa Machado, arkitekt MSA & partner, ORIGO arkitekter


Magnus Nyberg Blixt, rektor, Glömstaskolan

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
17-18 oktober 2018
Studiebesök Glömstaskolan
18 oktober 2018
Lokal
Scandic Klara, Slöjdgatan 7
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


24 aug

T.o.m.


21 sep

Fr.o.m.


22 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök Glömstaskolan

1 000 kr
1 350 kr
1 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
17-18 oktober 2018
Studiebesök Glömstaskolan
18 oktober 2018
Lokal
Scandic Klara, Slöjdgatan 7
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


24 aug

T.o.m.


21 sep

Fr.o.m.


22 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök Glömstaskolan

1 000 kr
1 350 kr
1 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80