Ny- och ombyggnationer av psykiatrilokaler 2018

Konferensen för dig som arbetar med Ny- & ombyggnation av psykiatrilokaler!

 

Hur moderna lokaler kan & bör utformas inom psykiatrin

 

För fjärde gången anordnar Teknologisk Institut konferensen ”Ny- och ombyggnation av psykiatrilokaler” som är den självklara mötesplatsen för dig som vill lära mer om hur moderna lokaler kan och bör utformas inom psykiatrin. Denna konferens lämpar sig väl för alla som ingår i en projektgrupp som står inför – eller är mitt uppe i – en ny- eller ombyggnation.

 

Tillsammans med lärorika praktikfall och ledande experter tar vi ett helhetsgrepp om ämnet och reder ut de vanligast förekommande utmaningarna kring arbetet med utformningen av trygga & säkra psykiatrilokaler.

 

Under konferensen får du bland annat lyssna till:

 

 • Hur kan intressenter i ett byggprojekt samverka för att lokalen ska uppfylla funktionskraven?
 • Olika säkerhetsaspekter att ta hänsyn till vid ny- och ombyggnation

 

Varmt välkommen!

Marc Feucht

Projektledare

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Onsdag 24 oktober 

 
Så kan du bäst bygga med både säkerhet & värdighet i åtanke för patienterna
 •  Vem är framtidens patient och hur ser dennes behov ut?
 • Exempel på utformningar av trygga och säkra lokaler för patienter och personal
 • Så kan både personal och patientföreningar inkluderats i arbetet med att ta fram de nya lokalerna
 Jimmie Trevett, förbundsordförande, Riksförbundet för Social & Mental Hälsa  
 

 

Miniworkshop

Patientflöden – lär dig skapa effektiva flödesprocesser på psykiatriakuten 
 • Vad är skillnaden på resursoptimering och flödesoptimering och hur påverkar det ett flöde på en psykiatriakut?
 • Design av nytt flöde tillsammans med patienter, är det möjligt?
 • Workshop: Lär dig tekniken för att förbättra flöden

Marie Blom Niklasson, handläggare, avdelningen för vård & omsorg, SKL

Catrin Hägerholm, projektledare Uppdrag psykisk hälsa, SKL

 
 
 

 
Att planera ett nytt hus för psykiatrin – så skapas delaktighet, engagemang & utrymme i en fulltecknad vardag
 • Vårdens vision i mötet med villkor, säkerhet och byggnadstekniska krav
 • Så gick vi vidare när förutsättningar i projektet förändrades
 • Våra lärdomar, utmaningar och framgångsfaktorer i bygget av psykiatrilokalerna

Anne Kemi, byggprojektledare, Sunderby sjukhus

 
 
 

 
Ny teknik för framtidens psykiatrilokaler – vilka möjligheter finns idag & imorgon?
 • Så kan du hantera och följa den tekniska utvecklingen
 • Hur kan automatiska lösningar effektivisera framtida och nuvarande vårdmiljöer?
 • Omvärldsspaning – hur ser tekniken ut i framstående länder som USA & Japan?
 • Vad kan du förvänta dig av framtidens teknik inom hälsosektorn?

Adam Hagman, affärsutvecklare inom hälsorobotik, Robotdalen

 
 

 

 


 

Torsdag 25 oktober 

 

 
Forskningsprojekt kring kvalitetssäkring av vårdlokalens utformning vid ny- & ombyggnationer 

Byggprojekt av vårdlokaler innefattar komplexa funktionskrav som behöver verifieras från projektering till överlämnande för att få en ändamålsenlig slutprodukt. Lyssna till hur du systematiskt kan arbeta genom byggprocessen för att öka och säkra kvalitén av vårdlokalens utformning. Under denna föreläsning ger Pia exempel kopplade till psykiatrilokaler.

 

 • Hur kan intressenter i ett byggprojekt samverka för att vårdlokalen ska uppfylla funktionskraven?
 • Beskrivning av hur vårdlokalens utformning kan kvalitetssäkras genom hela byggprocessen från insamling av funktionskrav till överlämning och erfarenhetsåterföring
 • Vikten av att koppla tekniska lösningar, produktions-och verifieringsmetoder till mätbara funktionskrav på byggnaden

 

Pia Schönbeck, industridoktorand byggvetenskap, KTH

Pia arbetar även som projektledare tidiga skeden på Locum

 
 
 

 
Möjligheternas miljö – behöver säkerhet & god design vara varandras motsatser? 
 • Vad säger forskningen om läkande miljö i tvångsvård – myter och möjligheter
 • Presentation av forskningsprojektet om ungdomars upplevelse av den fysiska miljön i tvångsvård
 • Evidensbaserad design i praktiken – en designers erfarenhet av designprocess för skade- och suicidpreventiv inredning

Franz James, designer & grundare av HealSafe Interiör & doktorand i design vid HDK Högskolan för Design & Konsthantverk, Göteborgs universitet

 
 
 

 
Presentation av modulen Lugna Rummet – ett rum för sinnesstimulerande avslappning inom psykiatrin

Lugna Rummet är ett behandlingsrum inom den psykiatriska heldygnsvården inspirerat av s.k. ”comfort rooms” som testats och utvärderats i projektform och som nu förvaltas av Centrum för psykiatriforskning, CPF. Rummen är inredda med fokus på aktivt lugnande stimuli kopplat till syn, känsel, hörsel och doft.

Genom utbildning och implementering av Lugna Rummet är syftet att erbjuda såväl primär- som sekundärprevention, få en förbättrad arbetsmiljö, minska användning av tvångsåtgärder och öka vårdfokus i avdelningskulturen.

 • Genomgång av modulens syfte och utvärdering av dess effekter och påverkan
 • Så implementerar du modulen Lugna Rummet

 

Jonas Pils & Sophie Vrang, verksamhetsutvecklare inom modulstöd, Centrum för psykiatriforskning

 
 

 
Gruppdiskussion
Hur tar vi till vara på personal och patienters idéer vid utformning & funktion av psykiatrilokaler?

Under ledning av moderator Jimmie Trevett

 


 
Säkerheten överordnad andra krav – utmaningar vid ny- & ombyggnationer
 • Olika säkerhetsaspekter att ta hänsyn till i utvecklandet av psykiatrilokaler
 • Så kan samverkan kring säkerhet samordnas på bästa sätt
 • Patient- och arbetsmiljö – så kan vi skapa säkerhet och trivsel

Magnus Kristiansson, biträdande verksamhetschef & säkerhetsansvarig, Rättspsykiatri Vård Stockholm

 

 

 

 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
24-25 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


24 aug

T.o.m.


28 sep

Fr.o.m.


29 sep
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

076-527 55 70

mfeu@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
24-25 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


24 aug

T.o.m.


28 sep

Fr.o.m.


29 sep
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

076-527 55 70

mfeu@teknologiskinstitut.se