NPF - fokus: barn & unga

Årets konferens för dig som arbetar med barn och unga med NPF

 

Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för barn & unga med NPF?

 

Välkommen på årets konferens för dig som arbetar inom habilitering och psykiatri med barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.

 

Konferensen kommer bland annat att belysa hur man ska tänka kring NPF och samsjuklighet, vilka verktyg som fungerar som motivationshöjare och vilka tecken du ska vara uppmärksam på för att förebygga suicidbenägenhet. Under en praktisk workshop med psykolog Lasse Lindsjö kommer du få möjligheten att lära dig konkreta verktyg för hur du kan stötta och handleda anhöriga.

 

Följ med på dessa två lärorika dagar och ta del av hur vi kan lösa denna problematik. 

 

Varmt välkommen!

 

I samarbete med:
 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 15 maj 2018

 

Metoder & verktyg som motivationshöjare hos barn & unga med NPF
 • Språket och kommunikationens betydelse för motivationen – konkreta exempel på vad du bör tänka på
 • Hur kan du bemöta personer som är i starkt motstånd till förändring?
 • Vilken betydelse har den omgivande miljön för samtalet?

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning & utbildare i motiverande samtal

Liria är författare och medförfattare till ett flertal böcker inom motiverande samtal och har tillsammans med Anna Sjölund skrivit boken Motiverande samtal (MI) vid autism och adhd.

 

 

 

 

 

Hur kan BUP, habilitering & skola samverka kring barn & unga med NPF för att ge bästa stöd & behandling?
 • Hur undviker vi att barn och unga hamnar mellan stolarna och hur får vi upp dem på stolarna igen?
 • Arbetsmetoder som skapar förutsättningar för ett lyckat samverkansarbete
 • Goda exempel på samverkansarbete

Jenny Vennerstrand & Mikael Ericsson, NP Resurs & Samverkan, Örebro kommun

 

 

 
 
Att vara förälder till ett barn med funktionsvariation
 

Linda Grann har lång erfarenhet som lärare och arbetar nu som VD för Jengla Omsorg. Hon föreläser, utbildar och handleder professionella inom skola och LSS samt skriver om frågor som rör autismspektrumtillstånd och skolfrågor. Hon är även mamma till tre flickor varav mellandottern har tuberös skleros complex, autism, utvecklingsstörning och epilepsi. Under passet får du ta del av Lindas berättelse om att vara mamma till ett barn med funktionsvariation och vilken stöttning hon har fått och saknat under åren.

 

 

 
 
Våga fråga – hur kan vi förebygga suicid på bästa sätt?
 • Hur kan vi prata om suicid med barn och unga med NPF?
 • Vilka tecken ska du vara uppmärksam på för att förebygga
 • suicid?
 • Så kan du handleda andra i ett suicidpreventivt arbete
 • Interaktiv övning: Genom bikupor och rollspel får du öva dig i hur du kan agera när du misstänker att någon har det svårt

Lotta Halvardsson-Ekdahl, Våga-Fråga-samordnare, Suicide Zero

 

 

 
 

Onsdag 16 maj 2018

 
Autism & tvång – hur stöttar vi dessa personer på bästa sätt?
 • Så skiljer sig tvångssyndromen åt mellan personer med autism och ”vanliga” patienter
 • Hur identifierar vi att en person med autism har tvångssyndrom?
 • Hur differentialdiagnostiserar du autism och OCD?
 • Behandling av tvångssyndrom vid autism – hur?

Frida Wickberg, psykolog, BUP OCD & relaterade tillstånd

 

 

 
 
NPF & samsjuklighet – hur ska vi uppmärksamma & särskilja diagnoserna?
 • Diagnostik & samsjuklighet – hur kan vi säkerställa korrekta diagnoser?
 • Behandling vid samsjuklighet – vad är viktigt att tänka på?

Anna Backman, psykolog & doktorand, Inside Team

 

 


 
Tjejer med NPF – hur upptäcker vi dem i ett tidigt stadie & hur stöttar vi dem på bästa sätt?
 • Typiska flick-/kvinnoaspekter av autism och ADHD – vad bör beaktas för att upptäcka/misstänka symtom?
 • Vad kan diagnoserna få för effekter/konsekvenser i vardagen för unga kvinnor?
 • Behövs det specifikt stöd för flickor och vad innebär det i så fall?

Annika Sonnenstein, psykolog, Stockholms psykologbyrå

 

 

 
 
Moderator
Camilla Ekstrand

Camilla är leg psykolog och enhetschef för ADHD-center inom Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting. Hon har tidigare arbetat inom BUP i Stockholm med fokus på NPF, bland annat med att bygga upp verksamheten kring kognitivt stöd samt med metodutveckling. På konferensen är det Camilla som inleder dagarna och guidar oss mellan programpassen. 

 

   
 

Workshop

Föräldrastöd

 

– hur kan du stötta föräldrar & anhöriga i deras dagliga utmaningar & konflikter?

 

Föräldrar och anhöriga till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ställs ofta inför annorlunda och höga krav i föräldraskapet jämfört med barn utan diagnos. Behovet av att få hjälp och stöttning i att förebygga och bemöta konflikter är många gånger avgörande för att vardagen ska fungera. Du som arbetar med barn och unga med NPF har därför en viktig roll att ge rätt stöd och verktyg till föräldrar och anhöriga.

 

På denna workshop får du ta del av konkreta verktyg och strategier för konflikthantering i olika situationer. Du får även verktyg för hur du kan bemöta samtalssituationer med föräldrar och anhöriga som kan upplevas som svåra och känsliga.

 

Vi går igenom:

 • Konkreta verktyg för hur du skapar struktur i känsliga samtalssituationer
 • Relationsskapande strategier med föräldrar
 • Samtalsstrategier som leder till förändring och utveckling
 • Konflikthanteringsstrategier i känsliga lägen

 

Workshopen leds av Lasse Lindsjö, psykolog

 

Lasse är legitimerad psykolog med specialkompetens i pedagogisk psykologi och han är även en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare. Lasse har arbetat som psykolog i alla delar av skolväsendet, inklusive särskolan, och arbetar i dagsläget med kompetensutveckling och andra utvecklingsuppdrag. Under workshopen delar han med sig av sin unika kunskap och ger dig handfasta verktyg och metoder att använda för att stötta föräldrar och anhöriga vid konflikthantering.

 

 

 

 

Plats & Pris

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
16 maj 2018
Lokal
Scandic Ariadne
Södra kajen 37, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


23 mars

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 450 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
16 maj 2018
Lokal
Scandic Ariadne
Södra kajen 37, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


23 mars

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 450 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05