Matematik på gymnasiet – fokus programmering

Konferensen för dig som arbetar med matematik på gymnasienivå!

 

Programmering som metod för matematisk problemlösning – så lyckas du i klassrummet!Nu till hösten ska programmering in i matematikundervisningen på gymnasiet, vilket innebär både utmaningar och möjligheter för dig som lärare.

 

Vi har tagit fram ett fullspäckat program där vi varvar teori och workshops med experter och framstående praktikfall. Du får ta del av konkreta exempel och själv prova på olika programmeringsbaserade matematikuppgifter.

 

Återvänd till klassrummet med idéer, inspiration och de rätta verktygen du behöver för att framgångsrikt tillämpa programmering i undervisningen!

 

Varmt välkommen,

 

Malin Hammer Northcott

Projektledare

 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

 

Moderator: Arnold Pears 

Arnold är professor i datavetenskapens didaktik vid Uppsala universitet där han forskar i studenters förståelse av datavetenskap och teknik. Han deltar i projektet IEEE/ACMs Computing Curriculum 2020 och är ledamot i IEEE Education Society Board of Governors. Sedan 1 januari är Arnold även professor i teknikvetenskapens lärande samt prefekt på institutionen för lärande vid KTH. 

 


 

Onsdag 12 september 2018


 

Stockholms stads FoU-projekt ”Programmering i matematikundervisningen”– erfarenheter & lärdomar

 

FoU-projekt om programmering i matematikundervisningen som sträcker sig från HT2017 till VT2019. Projektet syftar till att utbilda lärarna i programmering samt utveckla och pröva programmeringsinnehåll i främst matematikkurserna Ma1c, 2c, 3bc, 4 och 5.

 • Så har vi fått in programmering i matematiken trots knapp undervisningstid

 • Hur har lärarna samarbetat inom ramen för projektet?

 • Vilka koncept har vi provat på under första projektåret?

 • Hur har vi utvärderat koncepten och vilka resultat har vi fått fram?

 • Framgångsfaktorerna för att lyckas och fallgropar du bör se upp för

   

Ulrihca Malmberg, lärare i matematik, naturkunskap & geografi, Södra Latins gymnasium

Ulrihca vann Guldäpplet 2017, bland annat för framtagandet av lärarutbildning i programmering för grundskolan.

 

 


Workshop!
Så lägger du en bra grund för eleverna att komma igång med programmering

 

Under denna workshop arbetar vi med programmering på grundläggande nivå. Första halvtimmen riktar sig särskilt till dig som saknar eller har mycket begränsad erfarenhet av att programmera i Python, alternativt till dig som vill få idéer om hur man kan introducera oerfarna kollegor till Python. Övrig del av workshopen ägnas åt hur Python kan introduceras för elever samt enklare matematikinriktade programmeringsövningar för Ma1-Ma3.

 

Vi går igenom:

 • Praktiskt exempel på ett självinstruerande introduktionsmaterial i Python-programmering

 • Enklare programmeringsuppgifter med matematiskt innehåll

 • Hur du kan använda olika miljöer för Pythonprogrammering – exempelvis grafik

 • Vad finns det för bra online-material av självstudiekaraktär som elever och lärare kan träna på?

   

Ulrihca Malmberg, lärare i matematik, naturkunskap & geografi, södra Latins gymnasium

 
 

 


Inom vilka delar & områden av matematiken kan du arbeta med programmeringsuppgifter?

 

 • Hur kan programmering komma in på ett naturligt sätt inom talteori, geometri och Infinitesimalkalkyl?

 • Så kan det se ut i praktiken – exempel på uppgifter

   

Thomas Lingefjärd, docent & forskare i matematik & lärande, Göteborgs universitet


Thomas var tidigare gymnasielärare i matematik, fysik och programmering och medförfattare till Datalogi,  IKT i grund- och gymnasieskolans matematikundervisning, Handbok för matematisk modellering med GeoGebra: Att undervisa mot förmågorna,  Mathematical Modeling: Applications with GeoGebra.

 

 


Workshop!
Matematisk problemlösning med programmering – strategier & praktisk tillämpning

 

Under denna workshop får du konkreta tips på hur du både kommer igång med programmering i undervisningen och exempel på relevanta problem som kan lösas med hjälp av programmering.

Vi går igenom:

 • Programmering i matematikundervisningen med hjälp av Python

 • Strategier för matematisk problemlösning med programmering

 • Konkreta exempel att arbeta med i klassrummet

   

Daniel Barker, läromedelsutvecklare, Natur & Kultur

Daniel har 15 års erfarenhet som lärare i matematik på såväl grundskolan som gymnasiet.

 
 

 


Workshop!
Så kan du lägga upp lektionsplaneringen  – konkreta exempel & praktisk tillämpning

 

Under denna workshop får du lära dig mer om hur du på bästa sätt kan lägga upp lektionsplaneringen när programmering ska användas som en metod i matematikundervisningen. Ta del av goda exempel och sitt i mindre grupper för att ta fram egna lektionsplaner.


Vi går igenom:

 • Hur du lägger till programmering i ämnet på bästa sätt när tiden till undervisning redan är knapp
 • Vad du bör tänka på när du planerar lektioner som inkluderar programmering för att få in det i undervisningen på ett naturligt sätt
 • Konkreta exempel på beprövade lektionsplaner
 • Utmaningar och möjligheter i planeringsarbetet


Thomas Lingefjärd, docent & forskare i matematik & lärande, Göteborgs universitet

 

 


Torsdag 13 september 2018


 

 

Hur kan du använda programmering som verktyg för problemlösning & modellering i matematik?

 

 • Vilka kostnadsfria resurser och färdiga uppgifter finns det på nätet för dig som lärare att ta del av?

 • Så har vi i Malmö Stad lagt upp vår strategi kring de nya ämnesplanerna

 • Hur kan programmering stödja problemlösning och modellering?

 • Hur hanterar du övergången med de elever som inte kan programmera när de kommer till gymnasiet?

   

Magnus Dahlström, förstelärare i matematik, Pauliskolan

Magnus samordnar även Malmö Stads Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltnings fortbildning i programmering och han bloggar också om matematik på ”mattemagnus.se”.

 

 


Workshop!
Prova på olika programmeringsbaserade uppgifter som du kan tillämpa direkt i klassrummet

 

Under denna workshop får du själv testa att lösa matematiska problem med hjälp av programmering.

Vi går igenom:

 • Problemlösnings- och modelleringsuppgifter som kan användas i klassrummet

 • Konkreta exempel från Matematik 1 till Matematik 5

   

Magnus Dahlström, förstelärare i matematik, Pauliskolan

 
 


Läs Magnus blogg här!

 Förmedla nyttan till eleverna – vad kan de använda sina matte- & programmeringskunskaper till?

 

 • Matematik i vardagen ur en matematikers synvinkel – så kan du tänka nytt och inspirera eleverna

 • Hur kan du formulera uppgifter och problem som eleverna blir nyfikna på där och då?

 • Så kan du hjälpa eleven att skapa ett bättre matematiksjälvförtroende som gör att de vågar göra mer

   

Valentina Chapovalova, magisterexamen i matematik & kandidat i datavetenskap, Uppsala universitet samt matteklubbsledare på Uppsala kommun & Rolima

 
 

 


Så motiverar du elever som inte är intresserade av matematik eller inte anser sig vara tillräckligt duktiga

 

 • Tillgängligt lärande inom matematiken – hur kan du arbeta med elever som tycker matte är svårt?

 • På vilket sätt kan digitala läromedel motivera och engagera?

 • Konkreta exempel på hur du kan arbeta med digitala läromedel i klassrummet

   

Mikael Bondestam, pedagog, Komplementsskolan Mikael är legitimerad lärare i matematik och i datavetenskap.

 
 

 


Efter gymnasiet – hur kommer programmering in i undervisningen på högskolan?

 

 • Vad behöver eleverna kunna för att komma vidare till högskola/universitet?

 • Hur kan du bygga broar mellan gymnasie- och universitetsmatematiken?

   

Arnold Pears, Professor & Chair of Department of Learning in Engineering Science, ITM, KTH

 
 

 

Workshop

Workshopen ingår i konferenspriset.

 

 

Plats & Pris

Konferens
12-13 september 2018
Lokal
Garnisonen - Berzelii Park
Karlavägen 100, 104 51 Stockholm, Sverige

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


27 april

T.o.m.


1 juni

Fr.o.m.


2 juni
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 69

Tid & plats

Konferens
12-13 september 2018
Lokal
Garnisonen - Berzelii Park
Karlavägen 100, 104 51 Stockholm, Sverige

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


27 april

T.o.m.


1 juni

Fr.o.m.


2 juni
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 69