Markanvisning i praktiken

 

 

Skapa en effektiv markanvisning som gynnar både kommun och samhälle

 

När kraven på staden växer, där många behov och intressen ska balanseras, blir markanvisningen ytterligare ett verktyg för att skapa välmående och hållbara stadsdelar. Hur följer du lagar och riktlinjer och tar hänsyn till medborgarnas intressen samtidigt som du involverar olika aktörer samt säkerställer en stabil ekonomi och bostadsförsörjning?


Du får bland annat höra om:

 • Vad forskning och näringsliv har för olika strategier och modeller för markanvisning
 • Vilka verktyg det finns för att skapa ett bra samarbete mellan olika aktörer i din kommun
 • Hur du kan arbeta med social hållbarhet och tänka steget längre


Ta chansen att skapa förutsättningar för en effektiv markanvisning som gynnar både kommun och samhälle.


Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Onsdag 21 mars 2018

 
   
 
Moderator Karin Måwe inleder konferensen

Karin är erfaren konsult på Evidensgruppen och har arbetat mycket med kommunikation och utvecklingsprocesser i sitt arbete för att stärka kommunernas strategiska arbete i olika samhällsfrågor.

   
 
 
Social hållbarhet – att se markanvisningen ur ett större perspektiv
 • Markanvisningen – ett verktyg för social hållbarhet
 • Nya sätt att tänka kring ramarna för markanvisningar
 • Hur kan man få in social hållbarhet i byggprocessen?
 • Vilka möjligheter finns för kommunerna att kunna ta ett ännu större samhällsansvar?
Karin Måwe, seniorkonsult, Evidensgruppen  
 Social hållbarhet i planeringen – hur kan du arbeta?
 
 
 • Vad innebär begreppet social hållbarhet i förhållande till byggande och bostadspolitik?
 • Exempel på hur du kan arbeta – vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till?
 • Hur kan du arbeta lokalt och bidra till den lokala ekonomin?
 
 
Karin Göransson, projektledare & utredare, Urban Utveckling

 
Rollfrågor mellan kommuner & aktörer – hur skapar du ett förtroende & god dialog?
 • Aktörer och deras roll i markanvisningen – vilken nytta kan du ha av olika aktörer och vad betyder markpriset för deras intresse?
 • Utmaningen med att bygga bra stadsmiljöer – vilken roll spelar markanvisningen och hur påverkas kommunens exploateringskalkyl och beslutsordning?
 • Så väljer du rätt markanvisningsmodell – vilka fördelar finns det med de olika modellerna och hur resonerade vi i Malmö?

Börje Klingberg, konsult & tidigare fastighetsdirektör, Malmö stad

 
 
 
Egen detaljplanering & fasta markpriser – så fungerar det i praktiken
 • På vilket sätt kan markanvisningen bidra till att addera sociala värden till ett bostadsområde?
 • Hur arbetar vi med helheten för att skapa mervärde till ett bostadsområde?
 • Så gör vi för att undvika segregation med hjälp av vår markanvisning
Helen Nilsson, projektledare, Umeå kommun  
 
 
Metoder för effektiv markanvisning – hur gör du?
 • Från idé till färdigt hus – så kan kommunerna arbeta i den praktiska processen
 • Vad säger forskningen om metoder och hantverket i sig?
 • Hur kan en kommun rusta sig för att fördela mark mer effektivt?
Göran Cars, professor KTH & stadsutvecklare Kiruna kommun
 
 
 
Gemensam diskussion utifrån dagens presentationer
 
Under ledning av moderator Karin Måwe  
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21 mars 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb


Konferens

4 980 kr
6 680 kr

Tid & plats

Konferens
21 mars 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb


Konferens

4 980 kr
6 680 kr