LSS-dagarna 2017

 Missa inte årets mötesplats för dig som arbetar inom LSS!

 

Succékonferensen är tillbaka:

LSS-dagarna 2017!

 

Du som arbetar inom LSS är en viktig del av människors liv samtidigt som du ställs inför många komplexa utmaningar. Det är ett stort ansvar att möta brukares behov på bästa sätt samtidigt som rättssäkra bedömningar och budget ska balanseras. Det är därför viktigt att vara uppdaterad inom det senaste kring juridik, bemötanden och bedömningar.

 

På konferensen får du lyssna till experter och framgångsrika praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter för att du ska kunna förbereda dig för framtiden och optimera din arbetsroll på bästa sätt!

 

Varmt välkommen! 

 

 

Utställare:

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
LSS-lagen & hur du på bästa sätt tolkar & följer den
 • Genomgång och de viktigaste byggstenarna av LSS-lagen
 • Olika tolkningar och hur du kan ta ställning
 • Effektiva verktyg för att följa lagen på bästa sätt
Bengt Westerberg

Bengt var socialminister 1991-94 och ”pappa" till LSS- och assistansreformen. Sedan 2000 var han ordförande i styrelsen för Institutet för handikappvetenskap och under senare år har han varit engagerad i assistansdebatten och publicerat två rapporter, Personlig assistans – hotad frihetsreform och Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen.

 

 
 
Från en styrd offentlig verksamhet till en modern idéburen arbetsplats!
 • Visionen om en modern arbetsplats
 • Delaktighet på riktigt för en värderingsdriven organisation
 • Ökad kreativitet, engagemang och kvalitet genom smarta strategier
 • Hållbarhet och framtidsvisioner

Tomas Hedin, enhetschef Boende Kvartetten, Göteborg

 

 
 
Arbetet i LSS-utredningen – vilka förändringar behövs?
 • Aktuella frågor i kommitténs arbete
 • Referensgruppers inspel till utredningen

Gunilla Malmborg, utredare LSS, Riksdagen

 

 
 
För chefer - välj spår!
Så motiverar du din personal till att omsätta nyfunna kunskaper i praktiken
 • Kompetensutveckling utifrån medarbetarens och verksamhetens behöv
 • Skapa engagemang och följsamhet av nya kunskaper bland personalen
 • Metoder för förändringsarbete och varaktiga resultat

Eva Isaksson, lärare och handledare inom LSS verksamheter och uppdragsutbildningar, Ersta Sköndal högskola

 

 
 
För chefer - välj spår!
Kostnad & kvalitet - meningsfulla nyckeltal för LSS
 • Resultatstyrning, uppföljning och analys – hitta dina förbättringsområden
 • Få dina medarbetare att kommunicera ut nyckeltalen
 • Benchmarka er verksamhet mot andra kommuner

Camilla Eriksson, projektledare, RKA

 

 
 
För handläggare - välj spår!
Från kaos till klarhet – tydliggörande pedagogik i vardagen
 • Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet?
 • Vad måste vi ta hänsyn till vid utveckling av visuella hjälpmedel?
 • Skapa klarhet genom struktur, förutsägbarhet och flexibilitet
 • Så håller du arbetet med tydliggörande pedagogik levande över tid

Louise Ardoris, utbildningsansvarig, Attendo NimbusAkademin

 

 
 
För handläggare - välj spår!
Kräv ett gott bemötande – uppnå utveckling & självständighet
 • Grunden till utveckling hos våra klienter och hos oss själva
 • Uppnå framgångsrika möten genom rätt ton, intention och mening
 • Bemötandes kraft – positiva och negativa följder
 • Bli mer tidseffektiv genom ett gott bemötande

Erik Hagberg, regionschef, Resursteamet

 

 
 
Speciellt inbjuden
LSS-utredningen – vad händer?

Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige


Lars, tidigare partiledare för Vänsterpartiet, är nytillsatt ordförande för Funktionsrätt Sverige som arbetar aktivt med visionen om ett samhälle för alla. Lyssna till när Lars tar upp frågor som berör den politiska processen, utskottsinitiativ och regeringsförslag ur Funktionsrätt Sveriges perspektiv.

   
 
Forskning, framtidsvisioner & utmaningar inom LSS
 • Aktuell forskning – ett axplock av den senaste forskningen
 • Framtidsvisioner och utmaningar inom LSS
 • Pågående forskning och viktiga ämnen för framtiden  

 Jenny Wallentin, utbildare & handledare inom socialt arbete

 

 
 
Aktuellt från Försäkringskassan
 • Uppdateringar och nyheter – vad händer på Försäkringskassan just nu?
 • Hur din verksamhet påverkas av förändringarna
 • Ta chansen att ställa dina verksamhetsspecifika frågor

Susanne Lövgren, partnerstrateg, Försäkringskassan

 

 
 
Myndigheters & kommuners roll vid anmälan till IVO & vad som händer efter anmälan
 • IVO:s ansvar för brukares säkerhet och verksamheters kvalité
 • Anmälan till IVO bildar underlag till IVO:s riskbaserade tillsyn
 • Vad händer efter anmälan kommit till IVO – praktiska exempel

Lena Koepke Holmvall & Monica Panagio, inspektörer, IVO 

 

 
 
IBIC ur socialstyrelsens perspektiv
 • Effektivt stöd för att tydliggöra individens behov, mål och resultat
 • Dokumentation för systematisk uppföljning – att kunskapsbasera socialtjänsten
 • Implementation av IBIC i verksamheter – reflektioner och erfarenheter

Erik Wessman, utredare, Socialstyrelsen

 

 
 
Moderator
Susanne Larsson
 
   
 

Workshop

Rättssäkra dina LSS-insatser

– juridik & lagtolkning i praktiken

 

Att arbeta inom LSS innebär att du ofta måste tolka en mycket komplex lagstiftning, samtidigt som du vill vara trygg i att dina beslut är både välgrundade och rättssäkra. I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop en djupdykning i juridiken kring gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning inom LSS.

 

Under fördjupningen får du tillfälle att ställa de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete till en erfaren och sakkunnig jurist. Vi går igenom de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha kunskap om. Efter denna workshop kommer du vara redo med hands-on-kunskaper som gör din verksamhets insatser mer rättssäkra.

 

Du får fördjupa dina kunskaper inom:

 • LSS-insatserna och deras särskilda villkor enligt förarbeten och modern praxis
 • Gränsdragning mot SoL och HSL
 • Handläggning och dokumentation beträffande LSS-insatser
 • Utformningen av insatsen – vilket inflytande har den enskilde?
 • Personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna - viktiga bedömningskriterier
 • Rättssäker bedömning av personkretsarna
 • Goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå – vari består skillnaden?
 • Vad innebär föräldraansvar, makeansvar och samboansvar i praktiken? 

 

Workshopen leds av Finn Kronsporre, jurist, JP Infonet Förlag

Finn är specialiserad inom socialrätt och har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.

 

Plats & Pris

Konferens
22-23 november 2017
Workshop
23 november 2017
Lokal
Scandic Foresta
Herserudsvägen 22, Lidingö

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

Tid & plats

Konferens
22-23 november 2017
Workshop
23 november 2017
Lokal
Scandic Foresta
Herserudsvägen 22, Lidingö

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27