Landskapsarkitektdagarna 2017

Konferensen Landskapsarkitektdagarna är tillbaka!

 

Arbeta mot en grönare och mer hållbar stadsutveckling

 

En växande stad och ett klimat i förändring ställer nya krav på dig som planerar för ett hållbart samhälle.

 

Välkommen till konferensen som utvecklar ditt mångfunktionella tänkande och lär dig hur du planerar för en mer attraktiv stadsmiljö. Ta chansen att träffa ledande experter och höra om aktuella praktikfall.

 

Passa även på att delta i workshopen där vi går igenom hur man kan mäta effekter av ekosystemtjänster. Diskussion och föreläsning varvas med information om den praktiska metod för värdering som utvecklades i samband med forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”

 

Utställare: 

Veg tech                kompan               

 

Mediepartner:

Tidningen utemiljo

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
En tät stad i nära samspel med naturen – så utvecklar vi gröna mötesplatser i staden
 • Koncept för utveckling i Eskilstuna – så arbetar vi med mötesplatser i stadsrummet
 • Ljus som ett inspel i stadens mötesplatser
 • Utveckling i tre skalor – ta del av koncept Åstråket
Karin Ermegård, landskapsarkitekt, Eskilstuna Kommun  
 
Missa inte!
Argument som fungerar – hur planerar du för ekosystemtjänster i en multifunktionell bebyggelse
 • Vilken kunskap behövs för att arbeta med multifunktionalitet i bebyggelse?
 • Vilka ytor och strukturer behövs för att få en multifunktion av tjänster?
 • Argument för ekosystemtjänster – så försvarar du dem i planeringen

Lena Brunsell, landskapsarkitekt, Ekologigruppen

Ekologigruppen har funnits i över 25 år och anses vara ledande experter inom hållbar natur- och samhällsutveckling. Lena är en efterfrågad föreläsare specialiserad inom hållbar planering med särskilt fokus på ekosystemtjänster
och sociala värden.

 

Läs intervju med Lena här >

 
 
Planering för mångfald i det offentliga rummet – så arbetar Östra Göinge med gränsöverskridande mötesplatser
 • Vem äger det offentliga rummet och hur arbetar du för att göra det tillgängligt för alla?
 • Så arbetar vi med nyinflyttade i vår byplanering – avgörande faktorer för att lyckas
 • Vikten av att locka ut ungdomar i det offentliga rummet
 • Hur blir social hållbarhet en självklar del av den kommunala planeringen i forskarkommunen Östra Göinge?

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef, Östra Göinge kommun


 
 
Så arbetar du med vegetation och artval i din
dagvattenhantering
 • Vilken funktion fyller växterna i dagvattenanläggningen?
 • Så väljer du rätt växter med rätt funktion till ditt projekt

Karin Håkansson, landskapsingenjör, Veg Tech

Veg Tech arbetar med att skapa grönare, vackrare och mer naturliga omgivningar. De är specialiserade inom komplettasystemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening.

 
 
Speciellt inbjuden
Staden i fokus: parker & torg som definierar
stadskvalitet
 • Framtidsspaning – hur förändras stadens offentliga rum?
 • Så utvecklar du parken utifrån stadens offentliga rum som aktivitetsytor
 • Så får du människorna att trivas i de offentliga rummen

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sweco

Thorbjörn är en prisbelönad landskapsarkitekt vars arbete väckt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Han har skrivit och medverkat i ett tjugotal böcker, står bakom flera framgångsrika stadsbyggnadsprojekt och är mycket engagerad i debatten kring förtätning och stadsutveckling.

 

 
 
Årets centrumutvecklare i Sverige 2013
Bred samverkan & medborgardialog
– få medborgarna att tycka till
 • Kreativ medborgardialog – så involverar du dina medborgare i såväl stad som landsbygd
 • Hur kommunicerar du tydligt och effektivt förbi din kompetensprofil?
 • Så arbetar Falkenberg med återkoppling och uppföljning vid medborgardialog

Henrik Olsson, utvecklingsledare Stadskärnan, Falkenberg Näringsliv AB


 
 
Barnens plats i staden – hur planerar du för en barnvänlig stad där det finns utrymme för spontan lek & utevistelse
 • Skapa bra miljö för barn – en vinst för alla
 • Så planerar du för en tillgänglig och hälsofrämjande miljö
 • Hur arbetar du med effektiva ytor i den täta staden?
Gösta Olsson, landskapsarkitekt, Stockholms stad  
 
Speciellt inbjuden
Svensk stadsförtätning – möjligheter & risker för stadens grönstruktur
 • Så arbetar du med funktionell täthet och levnadsmiljöer i den täta staden
 • Förtätningens baksida – vikten av att bevara fria ytor som skapar framtida potential
 • Hur du skapar balans mellan täthet och rymlighet – ett nytt index för kontroll och beräkning

Per G Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU Uppsala

Per är professor i landskapsarkitektur och en av Sveriges mest framstående personligheter inom hållbar stadsutveckling. Sedan åtta år leder han forskning om förtätning vid SLU Uppsala och har publicerat flera böcker, artiklar och filmer om hållbara lokalsamhällen.

 

 
 
Dagvattenhantering i den förtätade staden
– fungerande lösningar & metoder
 • Dagvattenhantering för landskapsarkitekter – vad behöver du veta?
 • Grönblå system som fungerar – exempel och metoder
 • Regnbäddar i den hållbara staden – så går du tillväga
Kent Fridell, landskapsingenjör, Edge & SLU  
 
En hållbar stadsdel med människa & miljö i fokus
– så lyckades vi med Vallaparken
 • Parken som en viktig mötesplats i en alltmer urban miljö
 • Så skapade vi en kombinerad nytto- och rekreationspark för alla
 • Parkens byggstenar - så har parken byggts upp från platt åkermark till böljande park
Ulrika Gunnman, arkitekt, 02Landskap  
 

Workshop

Så mäter du effekten av ekosystemtjänster

– uppföljning & resultat

 

En ny metod för att räkna med ekosystemtjänster


Under denna workshop varvas diskussion och föreläsning med information om en praktisk metod utvecklad inom
forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”. Du kommer få konkreta tips och råd för hur du på ett mer effektivt och gripbart sätt kan argumentera för ett ökat fokus på ekosystemtjänster inom din verksamhet.

 

Vi går igenom:
• Ekosystemtjänster av urban grönska - exempel från forskningsprojektet
• Så kan du mäta ekosystemtjänster
• Hur du kan mäta värden som inte går att kvantifiera monetärt
• Så kan du presentera dina resultat på ett lättförståeligt och konkret vis

 

Workshopen leds av:
Yvonne Andersson–Sköld, professor, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Jenny Klingberg, miljöforskningsinformatör & forskare, Göteborgs botaniska trädgård

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
18-19 oktober 2017
Workshop
19 oktober 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


30 juni

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
18-19 oktober 2017
Workshop
19 oktober 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


30 juni

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80