Labbdagarna - sjukhuslabb 2017

Fördjupa dina kunskaper under Labbdagarna - Sjukhuslabb!

 

Ny teknik för snabbare & förenklade analyser

 

Under konferensen Labbdagarna – sjukhuslabb får du ta del av metoder och praktisk kunskap från både praktikfall och ledande experter som hjälper dig att utveckla dig i ditt laboratoriearbete. Du får också en inblick i hur du möter framtidens behov av automatisering, kompetens, kvalitetssäkring och samtidigt höjer vårdkvalitén.

 

Ta chansen att fördjupa dig inom:

 • Forskning och framtidsspaning – ny teknik för snabbare och förenklade analyser
 • Framgångsrika förändrings- och förbättringsarbeten i Region Jönköpings län
 • Rekrytering och inskolning av personal – så arbetar du smart och effektivt


Varmt välkommen!

 

Utställare:

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Forskning & framtidsspaning – ny teknik för snabbare & förenklade analyser

Projekten inom forskningen Framtidens sepsis diagnostik har som mål att utveckla multimarkörpaneler som ska kunna ge ett transparant och trovärdigt kliniskt beslutstöd till kliniken. Detta sker i ett samarbete mellan Skaraborgs sjukhus, det kliniska laboratoriet på Skaraborgs sjukhus Unilabs AB, Högskolan i Skövde och ett antal företag i den medicintekniska branschen internationellt och nationellt. Ta del av projekten samt hur snabbare och förbättrad sepsisdiagnostik kan rädda liv, minska kostnaderna för sjukvården och undvika överanvändning av antibiotika.

 • Framtidens sepsisdiagnostik – så får vi en tidigare, snabbare och mer korrekt sepsisdiagnostik baserad på multiplexteknik
 • Hur mycket kan vi bidra till en hållbar utveckling och lägre kostnader med hjälp av denna innovativa teknik?

Anna-Karin Pernestig, lektor i molekylärbiologi Institutionen för Biovetenskap, Högskolan i Skövde

 

 
 
Rekrytering & inskolning av personal – så arbetar du smart & effektivt
 • Vilka alternativ och möjligheter finns vid rekrytering och bemanning?
 • Hur blir du en attraktiv arbetsgivare som sticker ut i mängden?
 • Så arbetar du effektivt vid upplärning av ny personal
 • Specialisering för BMA – vad krävs för att skapa motivation och delaktighet?
 • Kan BMA överta helhetsbesluten i analysprocessen och vilken kompensation krävs då för den ansvarsnivån?

Agneta Colliander, ordförande, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

 

Agneta är även biträdande verksamhetschef på
laboratoriemedicinska kliniken i Region Örebro län

 

 
 
Fysisk arbetsmiljö – lär dig ett ergonomiskt självförsvar för arbete på labb

Att förebygga arbetsorsakade besvär kräver att du arbetar medvetet och fokuserat. Små förändringar i ditt arbetssätt gör stor skillnad på sikt. Ta de första stegen mot en hållbar arbetsdag redan under föreläsningen!

 • Vilka arbetsrelaterade besvär kan uppstå vid arbete på labb och hur kan detta förebyggas genom små förändringar i ditt arbetssätt?
 • Om skadan är framme – så klarar du av hela ditt yrkesliv med ergonomiska problem i ditt arbete
 • Vi övar och prövar – tips på ergonomiska övningar som du kan använda i din arbetsvardag

Bosse Rosén, leg. sjukgymnast, Balansverkstan

 

Bosse har en bakgrund som ambulanssjukvårdare. Han är en uppskattad föreläsare kring ergonomiskt arbetssätt i labb och i andra krävande arbetsplatser.

 

 
 
Förändrings- & förbättringsarbeten – strategier vid ny-implementeringen på Karolinska universitetslaboratoriet

På Karolinska universitetslaboratoriet genomförs implementering av en ny multidisciplinär plattform som ska skapa grunden för ett nytt laboratorium som kan ge fler analysresultat snabbare.

 • Implementering av en ny plattform – vad innebär detta för verksamheten?
 • Vilka är utmaningarna kring förändringsarbetet och hur hanterar vi dessa?
 • Hur arbetar vi för att få med oss hela verksamheten i processen?
 • Vilka slutsatser kan vi dra från arbetet hittills och vad är nästa steg?

Elisabeth Gustafsson, projektledare/kemist klinisk kemi, Karolinska universitetslaboratoriet

 

 
 
Så arbetar Karolinska universitetslaboratoriet med kvalitetssäkring & utveckling av patientnära analyser (PNA)
 • Vårt koncept för PNA-stöd – hur arbetar vi med kvalitetssäkring av PNA?
 • Så arbetar vi efter Stockholms PNA-riktlinjer
 • Vilka PNA-funktioner inom vården är viktiga för patientnära analysresultat?
 • Förbättringsarbeten på PNA-sektionen – utmaningar och framtida mål

Miriam Lindh Persson, sektionschef/chefskemist, PNA-sektionen Karolinska universitetslaboratoriet

 

 

 

Framgångsrika förändrings- & förbättringsarbeten i Region Jönköpings län
 • Standardiserade arbetssätt – hur söker vi bättre och enklare metoder?
 • Så säkrar vi kvaliteten vid implementering av nya metoder och utrustning
 • Hur inkluderar vi kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet?

Maysae Quttineh, biomedicinsk analytiker, Region Jönköpings län


Maysae är även vice ordförande, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

 

 
 
Effektivisering & utveckling med en dynamisk automation på Laboratoriemedicin i Dalarna

För att klara av utmaningar så som att behandla fler sjukdomar i takt med att befolkningen ökar och blir äldre samtidigt som sjukvårdens kostnader ökar har Laboratoriemedicin Dalarna valt en automationslösning. Detta ger möjlighet till en dynamisk anpassning till laboratoriets utveckling och skapar nya förutsättningar. 

 • Hur arbetar vi för att klara av ökade provvolymer samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera ny laboratoriepersonal?
 • Effektiv provhanteringsprocess från provtagning till kassering utan manuell hantering
 • Så utvecklar och förändrar vi automationen för att inkludera ny teknik

Sivert Stenman, verksamhetschef, Laboratoriemedicin Dalarna

Alf Pettersson, laboratoriekonsult, Siemens Healthineers

 

 

Speciellt inbjuden
Automatisering av laboratoriet på Nordsjällands sjukhus i Danmark

Föredraget hålls på engelska

Institutionen för klinisk biokemi vid Nordsjällands sjukhus i Hillerød är en av världens mest innovativa och patientsäkra system för hantering och analys av blodprover. Avdelningen hanterar cirka 700 tusen patientkontakter och utför runt 9 miljoner analyser om året.

 • Fördjupa dig kring laboratoriets unika blandning av högteknologiska robotar, analysmaskiner och transportsystem
 • Hur vi har arbetat för att automatisera hela arbetsflödet från att blodprovet tas till att läkaren lämnar sitt svar
 • Snabbare diagnostisering och behandling av patienter – så kan vi ge svar på 90% av blodproverna inom en timme
 • Hur har automatiseringen förändrat arbetet på labbet?

 

Evy Ottesen, chefs laboratorietekniker, Nordsjällands sjukhus Danmark  

 

 

Moderator

Tom Pettersson

 
   
 

Workshop

Så får du ihop helheten av kvalitetsarbetet för att möta utveckling, förändringar & framtiden

 

För att följa med i utvecklingen av hälsovården och laboratorieverksamheten är det viktigt att du anpassar dig till ny kunskap. Hur ser framtidens analysteknik ut och hur behöver dagens laboratorium och dess arbetsprocesser anpassas där efter? Ta chansen att lära dig hur du kan analysera era processer för att utvärdera kvaliteten och därmed ta ett helhetsgrepp kring ert utvecklings- och kvalitetsarbete.

 

Välkommen till en interaktiv och fördjupande workshop! Vi varvar kortare föreläsningar med diskussioner och gruppövningar där vi hanterar hur du kan utveckla ert arbete för att skapa en adaptiv verksamhet som kan anpassas efter utveckling, förändringar och kundkrav. Vi bryter för fika under passet.

 

Du får lära dig:

 • Hur organisationen identifierar innovativa utvecklingslinjer, specificerar målinriktning och mobiliserar medarbetarna till att gå i samma riktning
 • Hur du implementerar lean för att utveckla teamorienterad företagskultur, få ut maximal effekt och för att skapa en ständigt adaptiv verksamhet
 • Vad som krävs för att bygga upp, arbeta i och leda en processorienterad, disciplinintegrerad verksamhet
 • Vilka mätningar och kvalitetsindikatorer du kan använda för att analysera och ständigt förbättra era processer
 • Verifiering av nya metoder och instrument som täcker det viktigaste och som känns realistiskt att genomföra
 • Vad är viktigt att tänka på vid offentlig upphandling för att mobilisera innovation, stimulera lärandet och hantera den ekonomiska utmaningen?
 • ”Hälsa och Prevention” – hur bör laboratorium framgent inrikta sig på att mäta faktorer för hälsa istället för faktorer för sjukdom?

 

Workshopen leds av Tom Pettersson, klinisk biokemist, Fil Dr, LeanLabMed

 

Tom har forskarerfarenhet inom området endokrinologi, proteinkemi från Karolinska institutet och Melbourne University. Han har arbetat som 1:ste sjukhuskemist inom offentlig laboratoriemedicin (KS/DS) samt verkat som utvecklingschef inom privat laboratoriemedicin i 14 år. Han är driven förändringsledare med expertkunskap i metoder för flödesdesign, processutveckling, analysteknik, automation, disciplinintegration, kompetensutveckling och värdeorienterad organisationsutveckling.

 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
26-27 september 2017
Workshop
27 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


1 september

Fr.o.m.


2 september
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65

Tid & plats

Konferens
26-27 september 2017
Workshop
27 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


1 september

Fr.o.m.


2 september
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65