Labbdagarna 2018

 

Välkommen till årets upplaga av Labbdagarana!

 

Vad bör du som är verksam i laboratoriemiljöer utveckla för att kunna bedriva ett säkert och kvalitativt arbete?

 

Ta chansen att lära dig mer om mätosäkerhet, riskbedömningar, avvikelseutredningar och hur du utför ett effektivt labbarbete. Konferensen ger dig den senaste forskningen om framtidens laboratoriemiljöer och labbarbete.

 

Du kommer även få praktiska tips om hur du på bästa sätt genomför förändringsarbeten och utvecklar just din verksamhet. Ta tillfället i akt och knyt kontakter med kollegor runt om i landet samtidigt som du får höra om högaktuella praktikfall och lyssna till branschexperter med lång erfarenhet.

 

Varmt välkommen på konferensen!

 

Samarbetspartner: 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Missa inte!

Så skapar du framtidens effektiva labbarbete – med kundfokus, kvalitetsarbete & resursoptimering
 • Vad är en bra kund och hur skapar du nytta för kunden samtidigt som det gynnar laboratoriet?
 • Hur driver du ett kvalitetsarbete med syfte att möjliggöra ökad produktion?
 • Så höjer du instrumentbeläggning och tillgänglighet genom uthyrning till externa användare via Open Access

Jonas Gullberg, Head of Facility, Swedish Metabolomics Center & SLU Umeå

 
 

 


Säkerhetsarbete i laboratoriemiljö – riskbedömningar, säkerhetskultur & tekniska åtgärder
 • Tillvägagångssätt för effektiva riskbedömningar – vad bör du tänka på?
 • Så skapar du en god säkerhetskultur i din organisation
 • Beteendesäkerhet i högriskmiljöer – hur skapar du en förståelse för risker på din arbetsplats?
 • Praktiska exempel och tekniska detaljer från Astra Zeneca gällande arbetsmiljö och säkerhet
Linda Wålinder, arbetsmiljöingenjör, Astra Zeneca  
 

 

 

Gruppdiskussion

Hur skapar du en god säkerhetskultur på din arbetsplats med medarbetare som tänker & agerar säkert
 
Under ledning av moderator Tanja Wijkman  
 

 

 

Speciellt inbjuden

Framtidens lab – så byggdes ANA8 om till ett yteffektivt & flexibelt laboratorium utformat för att möta framtidens krav
 • Så ser framtidens laboratoriemiljö ut – tanke, utformning och verksamhet
 • ANA8s förändringsresa – laboratoriet och organisation
 • Utformning och funktionalitet – så har LINK Arkitektur skapat flexibla och effektiva labbmiljöer

Laila Ifwer Sternhoff, Arkitekt SIR/MSA, LINK arkitektur
Lars Frelin, docent & samordnare för Framtidens Lab ANA8, Karolinska Institutet

 
 

  

 

 
Nykvarnsverket i Linköping – landets första fullskaliga permanenta anläggning för läkemedelsrening av avloppsvatten
 • Läkemedelsrester i avloppsvatten – var ligger problemet och hur löser vi det?
 • Ozonering av stora vattenvolymer – reningseffekt, hantering och risker
 • Vår process – från analys till rening

Malin Magounakis, avdelningschef laboratorium, Tekniska Verken

 
 

 

 

 

Validering, mätosäkerhet & kalibrering – så förbättrar du ditt kvalitetsarbete
 • Förstå dina resultat – noggrannhet och osäkerhet vid användning av instrument
 • Kalibrering i lab – hur skapar du kontinuitet kring kalibrering oberoende av metod eller utrustning?
 • Validering genom jämförelsemätningar/tester (PT)
 • Hur gör du osäkerhetstänkandet förståeligt i din organisation?

Håkan Källgren, Technical director & CEO, Swedish Metrology and Quality

 
 
 
Kompetensförsörjning inom labb – vad betyder det i praktiken?
 • Varför är kompetensförsörjning viktigt och vilka utmaningar står vi inför?
 • Hur kommer du igång med en planering och vad bör du tänka på?
 • Så har laboratoriemedicin i Region Jönköping arbetat med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela labborganisationen

Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef laboratoriemedicin, Region Jönköpings län

 
 

 

 

Testa på plats!

Gräsrotsergonomi – så håller du dig stark & fri från skador i labbmiljö
 • Ta ansvar för ditt eget välbefinnande – vad är bra respektive skadlig belastning?
 • Vad är en ergonomisk arbetshöjd? – bra utgångsställningar för stående och sittande position
 • Minska skadan av böjda eller vridna positioner – pausövningar, träning och återhämtning
 • Praktiska tips och smarta övningar att göra i labbet
Bosse Rosén, leg. sjukgymnast, Balansverkstan  
 

 

 

 

Så arbetar du effektivt med avvikelser
 • Vad är en avvikelse och vilka är riskerna?
 • Grunderna i ett effektivt avvikelsearbete – metoder och verktyg
 • Bra avvikelseutredningar – en möjlighet för din organisations förbättringsarbete
Ulf Appelgren, Senior Consultant & CEO, GeMPe  
 

 
Moderator
Tanja arbetar som kanslisamordnare och verksamhetsutvecklare på Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) som är yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker. Hon är leg. biomedicinsk bioanalytiker och har tidigare arbetat på avdelningen klinisk mikrobiologi på Karolinska Universitetssjukhuset och på Vårdförbundet.
   
 

Workshop

Hur driver du lyckade förändrings- & förbättringsarbeten i labbmiljö? – åtta principer för framgångsrika team

 

Att driva framgångsrika förändrings- och förbättringsarbeten kräver starka team där alla drar åt samma håll. Nyckeln är samarbete och kommunikation inom grupper och team, men att nå dit är en komplicerad uppgift. Hur bygger du starka team som överlever och når sina mål samt hur arbetar du för att motverka själviskhet och egoism i din organisation?

 

Under workshopen varvas diskussioner och föreläsningar med information och råd om hur du på bästa sätt skapar framgångsrika team. Du kommer att få ny kunskap om ledarskap och gruppdynamik samt få tips kring hur du utvecklar just din organisation.

 

Vi går igenom:
• Metoder för att skapa en positiv arbetsmiljö
• Vad som gör att ett team överlever
• Hur du sätter gemensamma mål och följer upp dem
• Om och hur det är möjligt att designa bort själviskhet?
• Hur du snabbt och effektivt omsätter planer till handling samtidigt som du upprätthåller motivationen i din arbetsgrupp

 


Workshopen leds av: Oskar Henrikson, leg. psykolog, Habitud

 

Oskar är en efterfrågad om omtyckt föreläsare som är specialiserad på organisations-utveckling och ledarskap. Habitud är ett psykologiskt ”gym” som varje dag publicerar en utmaning så att du kan förbättra arbetsmiljön för dig själv och din omgivning. För tillfället är Oskar aktuell som författare av boken Ensam eller stark - åtta principer för framgångsrika team. Du har möjlighet att påverka workshopens innehåll!

 

Skicka dina frågor till Johan Rundquist, jru@teknologiskinstitut.se senast den 15 januari.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
30-31 januari 2018
Workshop
31 januari 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


27 nov

T.o.m.


8 dec

Fr.o.m.


9 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
30-31 januari 2018
Workshop
31 januari 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


27 nov

T.o.m.


8 dec

Fr.o.m.


9 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80