Kulturens roll i en föränderlig värld

Konferensen för dig som jobbar med kulturens roll i samhället!

 

Nu är det tillbaka – det högst aktuella och uppskattade forumet för dig som arbetar med kulturfrågor!

 

Samhället förändras och med det människors krav, kulturvanor och förväntningar. För att kunna erbjuda ett rikt, brett och mångfaldigt utbud som lockar boende och besökare är det därför oerhört viktigt att du hänger med i utvecklingen.

 

Konferensen bjuder på ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor som rustar dig inför tidens utmaningar och förbereder dig inför framtiden. Hämta hem tips för hur du kan nå ut till flera målgrupper och få fler engagerade i kultur. Återvänd till arbetsplatsen med nya idéer och verktyg för att lyckas bättre med era kulturinsatser!

 

Varmt välkommen på konferens! 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
 
Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden?
 •  Kulturtrender som nostalgi och autenticitet – varför är det inne just nu och hur kan du hoppa på tåget?
 • Exempel på nytänkande små och stora kultursatsningar som ger ringar på vattnet
 • Så förstärker du kulturupplevelsen med hjälp av digitala verktyg
 • Framtidsspaning – på vilket sätt blir kulturen en allt viktigare del i samhället?
 Joakim Lind, konsult & forskare med inriktning på kulturella & kreativa näringar, Cloudberry

Joakim är delägare i kommunikationsbyrån Cloudberry och har hjälpt åtskilliga regioner och kommuner att utveckla sitt arbete kopplat utifrån populärkultur, litteratur och film. I sitt forskningsprojekt studerar han hur populärkulturella berättelser bidrar och påverkar bilden av platser och regioner.

 
 
 
Årets kulturkommun 2017
Hur kan du tänka utanför ramarna för att öka kulturengagemanget hos medborgarna?
 • Tips på nytänkande kulturaktiviteter som tilltalar fler medborgare
 • Så kan du tänka kring marknadsföringen av ert utbud för att öka engagemanget
 • Hur kan du göra kultur mer tillgängligt för medborgarna?
 • Vad kan du uppnå med små resurser?

Eva Johansson, ordförande i kultur- & fritidsnämnden, Växjö kommun

Eva Johansson
 

 

Miniworkshop

Så kan du bedöma kvalitet på kultursatsningar

Under denna interaktiva föreläsning varvar vi teori med diskussioner. Du får ta del av resultat och lärdomar från forskningsprojektet Konsten att mäta det omätbara och får med dig tips kring hur du kan gå tillväga för att bedöma konstnärlig kvalitet.


Vi går igenom:

 • Kulturförvaltningen som hybridorganisation – möjligheter och utmaningar med att ha flera målgrupper samtidigt
 • Konkreta tips på hur du kan hantera målgruppernas motstridiga krav och olika syn på kvalitet
 • Hur styr du mot en högre konstnärlig kvalitet som passar just din verksamhet?

Erik Wikberg, ekonomie doktor & forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

Erik Wikberg
 
 
 
Så får du barn & unga mer intresserade & engagerade i kultur
 • Ungdomsengagemang – vad motiverar unga idag och på vilket sätt?
 • Konkreta exempel på hur du bygger nätverk för att göra barn och unga mer delaktiga i kulturlivet
 • Så gör vi för att engagera barn och unga – framgångsfaktorer och fallgropar
 • Lyckade exempel på kulturarrangemang, aktiviteter och utbyten

Jan Johansson, verksamhetschef, Ungdomens hus i Säffle
Med ungdomsarbete i tre kommuner och tre föreningar i bagaget, ungas engagemang, delaktighet och initiativ i fokus och kulturella uttrycksformer som verktyg delar Jan med sig av exempel och metoder från Torsby, Forshaga, Karlstad, Säffle, Darkhan i Mongoliet och Krakow i Polen.

 
 

 

 
Aktuell forskning kring kultur – vad gör den för hälsan?
 • Vilka positiva effekter kan kultur ha på hälsan?
 • Hur kan du använda dig av forskningen för att argumentera värdet av kultur för beslutsfattare och kulturkritiska personer?
 • Hur kan vi använda kulturella aktiviteter på arbetsplatserna för att minska risken för utbrändhet?
 • Vad är det egentligen som händer i kroppen när man får positiva kulturupplevelser?
Töres Theorell, läkare & professor, Stressforskningsinstitutet  
 

 

 

Speciellt inbjuden

Så identifierar du vad som är unikt med platsen för att skapa ett attraktivt kulturutbud
 • Konkreta tips på hur du identifierar det unika med er plats
 • Hur tar du reda på vad som efterfrågas av medborgarna och besökarna?
 • Så kopplar du ihop dessa två och skapar ett attraktivt och engagerande kulturutbud

Mia Wahlström, tekn. dr. på KTH & konsult inom stadsutveckling på Tyréns


Mia har lång erfarenhet inom strategisk stadsutveckling, rådgivning och utredningar till kommuner och aktörer på fastighetsmarknaden. Hon har arbetat med många olika aspekter av stadsattraktivitet och är nybliven doktor i samhällsplanering. Avhandlingen handlar om städers attraktivitet och det huvudsakliga syftet är att få en större förståelse för invånarnas åsikter och preferenser när det gäller olika aspekter av hållbarhet och goda levnadsförhållanden.

 
 

 

 

Nominerad till Årets kulturkommun 2018

Så differentierar vi oss som en mindre kulturkommun
 • Så har vi tagit fram ett kulturutbud som ger ett mervärde och får invånarna att vilja stanna kvar i kommunen
 • Begränsade resurser – så har vi resonerat kring olika satsningar och prioriteringar
 • Hur kan du, genom samarbete med bygdegårdsföreningar, nå ut med kultur i hela kommunen?

Emelie Olsson, kulturstrateg, Ljungby kommun

Emelie Olsson
 

 

Nominerad till Årets kulturkommun 2018

Det mångkulturella samhället – så har vi tänkt kring utbud för att göra alla delaktiga i kulturlivet
 • Hur arbetar Finspångs kommun för att tillgodose alla kulturers önskemål?
 • Praktiska exempel på hur vi använt oss av kultur som verktyg för integration
 • Så arbetar vi för att öppna upp vårt kulturhus för att göra det mer mångkulturellt

Lars Wassrin, kulturutvecklingschef, Finspångs kommun

Annelie Egelin Tärning, kultursamordnare, Finspångs kommun

 

 

 

 

 
 
Exempel på hur du kan uppnå ett rikt kulturutbud med begränsade resurser
 • Konkreta exempel på kultursatsningar som haft låga kostnader och genererat stort engagemang
 • Samarbeten med andra kommuner och näringslivet – så kan det se ut och fungera i praktiken
Lars Wassrin fortsätter  
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
29-30 maj 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


4 maj

Fr.o.m.


5 maj
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 69

Tid & plats

Konferens
29-30 maj 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


4 maj

Fr.o.m.


5 maj
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 69