Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet

Konferensen för dig som arbetar med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet!

 

Skapa förutsättningar för fler att möta konsten

 

Hur kan du som arbetar med kultur i kommunen på bästa sätt utarbeta strategier och riktlinjer som främjar och integrerar kulturen i samhällsutvecklingen? Hur bör enprocentregeln, som garanterar nya konstverk vid byggnationer i offentliga miljöer, tillämpas? Och hur kan en handlingsplan som möter starka åsikter eller drev mot offentlig konst se ut?

 

Välkommen till årets konferens där du under två dagar får chansen att utveckla ditt arbete med att skapa en kommun som genomsyras av konst och kultur. Ställ dina specifika frågor till experter och inspireras av praktikfall från andra kommuner.

 

På konferensen diskuterar vi bland annat:

 • Hur du kan arbeta med den konstnärliga utformningen tidigt i gestalt­ningsprocessen
 • Riktlinjer utifrån LoU vid inköp och upphandling av offentlig konst
 • Goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen
 • Hur ska du bäst bemöta kritiken när offentlig konst debatteras som konstig, ful och meningslös?

 

Varmt välkommen!

Marc Feucht

Projektledare

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 16 oktober

 

Konstens betydelse i planerings- & stadsutvecklingsprocesser
 •  Så kan konstnärer och konstnärliga strategier involveras redan i början av en planeringsprocess för att främja en helhetssyn på planering, konst och estetiska dimensioner
 • Hur är det möjligt att få in konstnärlig kompetens och kultur tidigt i stadsutvecklingsprocessen och vad innebär det?

 Ann Magnusson, konstkonsult & VD, AM Public

 

 
 
 
Att synliggöra den offentliga konsten – kommunikation & arbetsprocesser
 • Formulering och förankring av en konstpolicy för tydligare riktlinjer vid inköp av offentlig konst
 • Så arbetar vi för att på ett systematiskt sätt planera, genomföra och följa upp förvaltningen av den offentliga konsten
 • Exempel på kommunikation av nya offentliga konstverk
 • Tips på hur en fungerande medborgardialog kan skapas kring ett konstprojekt

Ingela Hermansson, Curator, Sigtuna Museum & Art, Sigtuna Kommun

 
 
 
Metoder & arbetssätt för att väcka intresse för den offentliga konsten hos invånarna
 • Vi måste bli bättre på samarbeten mellan förvaltningarna! – men hur?
 • Så gör vi för att engagera förskola och skola samt övriga invånare
 • Placeringen av den offentliga konsten – hur viktig är den?
 • Exempel på lyckade konstprojekt under åren
Towe Lindblom, kultursekreterare, Tibro kommun  
 
 
Så bör upphandling av offentlig konst hanteras & genomföras enligt LOU

Under detta pass går vi igenom vad som gäller för:

 • Annonserad upphandling
 • Projekttävling
 • Direktupphandling på grund av konstnärliga skäl
 • Direktupphandling på grund av lågt värde
Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten  
 
 
Enprocentregeln & den lokala identiteten
 • Från halv till hel procent – processen och arbetet med att ta fram riktlinjer för enprocentregeln
 • Att arbeta med enprocentregeln utifrån de lokala förutsättningarna
 • Hur bygger man upp en, i princip helt ny, offentlig konstverksamhet och samtidigt tänker framåt?

Carl Bergström, bibliotekschef, & Louise Magnusson, kultursekreterare, Tierps kommun

 
 

 

 

Onsdag 17 oktober

 

 

Hur kan vi bäst bemöta kritik när konsten väcker debatt?
 • Konstens roll i de offentliga rummen – smälta in eller skärpa sinnena?
 • På vilket sätt kan vi hantera motstridiga åsikter och samtidigt försvara konstens integritet?
 • Vanliga argument när konst väcker debatt och hur kritiken kan bemötas
 • Handlingsplan för att möta starka åsikter eller drev – hur kan den se ut?
Inger Höjer Aspemyr, intendent, Statens konstråd  
 
 

 

Den offentliga konsten i Göteborg & olika perspektiv på hur den kan fungera
 • Utmaningar och möjligheter kring metodutvecklingen av enprocentregeln
 • Samtidskonstens olika sätt att skapa dialoger
 • Hur konstnärliga processer kan ompröva begrepp som tid, plats och delaktighet
 • Hur kan vi följa samtidskonst när byråkratin begränsar?
Sarah Hansson, processledare 1%-regeln, Göteborg Konst  
 

 

GRUPPDISKUSSION

Vad är kvalitet & hur kan vi bäst bedöma kvalitet på konstnärliga satsningar?
 • Hur kan vi säkerställa konstnärlig kvalitet i processen?
 • Hur kan vi hantera målgruppernas motstridiga krav och olika syn på kvalitet?
Under ledning av moderator Eva Månsson  
 
 

 

Viktiga förutsättningar för att kunna skapa fler uppdrag för den offentliga konsten
 • Värdet av formella processer
 • Metoder för att involvera och respektera konsten som eget kunskapsområde
 • Så kan vi ställa krav på konstområdet

Maria Agestam, områdesansvarig kultur, Landstinget i Kalmar län

 
 
 

 

Ljusdal – planerad arena för världens största konstutställning
 • Samtidskonst – en utvecklingsstrategi för en glesbygdskommun
 • Att ta hand om de galna idéerna – fasta och lösa plattformar
 • Förankring av konstprojekt i det ”konstovana” samhället
 • Gatukonst som samhällsutvecklare och bevarare av kulturvärden
Marie Abrahamsson, kulturstrateg, Ljusdals kommun  
 
 

 

Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden? 
 • Kulturtrender som nostalgi och autenticitet – varför är det inne just nu och hur kan du hoppa på tåget?
 • Exempel på nytänkande små och stora kultursatsningar som ger ringar på vattnet
 • Så förstärker du konst och kulturupplevelsen med hjälp av digitala verktyg
 • Framtidsspaning – på vilket sätt blir konst och kultur en allt viktigare del i samhället?

Joakim Lind, konsult & forskare med inriktning på kulturella & kreativa näringar, Cloudberry

 

Joakim är delägare i kommunikationsbyrån Cloudberry och har hjälpt åtskilliga regioner och kommuner att utveckla sitt arbete kopplat utifrån populärkultur, litteratur och film. I sitt forskningsprojekt studerar han hur populärkulturella berättelser bidrar och påverkar bilden av platser och regioner.

 
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
16-17 oktober 2018
Lokal
NY LOKAL! Scandic Klara
Slöjdgatan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


21 sep

Fr.o.m.


22 sep
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

Telefon: 076 527 55 70

Mail: mfeu@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
16-17 oktober 2018
Lokal
NY LOKAL! Scandic Klara
Slöjdgatan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


21 sep

Fr.o.m.


22 sep
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

Telefon: 076 527 55 70

Mail: mfeu@teknologiskinstitut.se