Sexuell hälsa 2018

Årets upplaga av succékonferensen Sexuell hälsa är tillbaka!

 

Din viktiga roll som rådgivare inom sexuell hälsa

 

För dig som arbetar med sexuell hälsa har vi återigen skapat en högaktuell, skräddarsydd konferens. Vi varvar forskning med lyckade metoder och konkreta tips på hur du kan bli en bättre rådgivare samt hur du kan tala om sex och sexualitet med dina patienter på ett professionellt sätt.

 

Under dagarna får du lära dig mer om hur du bemöter patienter som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, hur du kan prata om intima frågor med patienter från andra kulturer samt hur du kan stötta och hjälpa patienten att öka känslan för lust och njutning.

 

Missa inte chansen att lyssna till erfarna experter inom branschen och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom sexuell hälsa.

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

Moderaror: Helena Cewers, leg. barnmorska, auktoriserad klinisk sexolog & föreläsare

Helena har över 40 års erfarenhet som barnmorska och sexolog och har arbetat både inom förlossningsvården och på barnmorskemottagningar. Hon är fortfarande verksam med sin sexologmottagning och får ofta göra expertutlåtanden. Helena är en mycket erfaren och uppskattad talare och på konferensen är det hon som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

   
 

Onsdag 5 december 2018

 
Sex & prestation – hur kan vi förstå & stötta de patienter som lider av sexuell prestationsångest?
 • Hur kan du stötta personer som känner att de inte lever upp till normer kring sex?
 • Så kan psykoterapeutisk behandling av sexuella problem gå till
 • Metoder för att minska prestationsångesten och lättare hitta lusten och förmågan
 • Fallbeskrivningar och exempel på behandling av sexuella problem hos män, kvinnor och par

Malin Drevstamsocionom, leg. psykoterapeut, författare & sexolog

Malin har lång erfarenhet av att arbeta med patienter från sina år på sex- och samlevnadsmottagningen på Danderyds sjukhus. Idag driver hon en egen terapimottagning för individer och par med fokus på sexuell problematik. 

 

   
 
Lustproblematik – så kan du genom rätt rådgivning göra skillnad & hjälpa patienter att hitta lösningar
 • Vilka är vanliga orsaker till bristande lust?
 • Olika mycket lust i ett förhållande – hur kan du öka förståelsen hos patienten och partnern?
 • Tips på hur du kan stötta och hjälpa patienten att öka känslan för lust och njutning
 • Ta del av forskning kring sexuell lust i olika åldrar och livssituationer

Eva Elmerstig, barnmorska, sexolog, med. dr., universitetslektor & docent i sexologi, Malmö universitet

Eva bedriver forskning kring sexuella funktioner och olika sexuella problem. Hon arbetar även kliniskt som sexolog vid barnmorskegruppen Öresund, BMGO i Malmö.

 
 
 
Så får du dina patienter att våga tala om sex & sexualitet

Som verksam inom ett yrke där du dagligen möter människor går det inte att kringå frågan om sexualitet och du kommer på olika sätt komma i kontakt med patienter och deras sexuella och reproduktiva hälsa. Det är därför både viktigt och angeläget att våga fråga och tala om frågeställningar som rör sexualitet och sexuell hälsa. Hur bygger du upp ett förtroende för att samtala om detta med dina patienter. 

 • Så pratar du om sex och sexualitet på ett professionellt sätt
 • Utmaningar och möjligheter – så leder du de bästa samtalen
 • Lär dig att identifiera när patienter som söker för något annat egentligen vill samtala om sexuella problem
 • Konkreta tips på hur du kan inkludera frågor kring sexualitet och sexuell hälsa i mötet med patienterna

Suzann Larsdotter, sakkunnig på RFSU, socionom & sexolog

Suzann är auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete samt sexologisk rådgivare.

 
 
 
Personer från olika kulturer – så kan du tala om sex & sexualitet
 • Kulturskillnader och bristande kunskap – få verktyg för att bemöta dessa patienter på bästa sätt
 • Vad är viktigt att ha i åtanke när du möter människor från andra kulturer?
 • Olika sätt att se på sex och sexualitet – vad behöver du vara uppmärksam på hos patienten och dig själv?
 • Unga tjejer från andra kulturer – hur bemöter du deras föräldrars syn på sex och sexualitet?
 • Hur bör olika önskemål bemötas och när ska gränser dras?

Jeanette Ohlsson Carlborg, ägare & VD, Kulturlänk

Jeanette är religionshistoriker och expert på interkulturell kommunikation inom vården. Hon är ofta ute och föreläser och utbildar inom detta tema och får fina recensioner från sina åhörare.

 
 
 

 

Torsdag 6 december 2018

 
Sexuella övergrepp – att identifiera & möta personer med erfarenheter av sexuellt våld
 • Vad är ett sexuellt övergrepp och hur vanligt är det att våra patienter har utsatts för det?
 • Att möta personer med erfarenheter av sexuellt våld i hälso- och sjukvården – vad är viktigt att tänka på?
 • Hur påverkar ett övergrepp den sexuella hälsan?

Torun Carrfors, leg. sjuksköterska & masterstudent i sexologi

Torun har tidigare arbetat på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.

 
 
 
Sexuell exploatering & sexuellt riskbruk – hur kan du fånga upp personerna i ett tidigt skede?
 • Begreppet ”sexuell risk” och hur du känner igen tidiga tecken på det
 • Sex mot ersättning, både på nätet och i verkliga livet – vad ska vi vara observanta på?
 • Hur kan du bemöta och tala med patienter med ett sexuellt självskadebeteende?

Kalle Norwald, socionom, terapeut & auktoriserad sexolog

Kalle är en flitigt anlitad föreläsare inom sexuell hälsa och har mer än femhundra föreläsningstimmar bakom sig. Han driver en egen sexologisk mottagning och har bland annat varit projektledare för den psykosociala uppföljningen på akutmottagningen för våldtagna i Stockholm.

 
 
 
Den mogna sexualiteten – hjälpmedel & bemötande
 • Lust att ha lust – det mogna parets sexualitet
 • Hur hanterar vi klimakteriet?
Helena Cewers, leg. barnmorska, auktoriserad klinisk sexolog & föreläsare  
 
 
Endometrios – vad är det?
 • Diagnostik – så kan du hjälpa kvinnan att få rätt hjälp
 • Vilka är de bästa och mest effektiva behandlingsmetoderna?
 • Hur kan endometrios påverka sexualitet och fertilitet?
Katarina Fröberg, gynekolog, Kvinnokliniken på Helsingborgs lasarett  
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
5-6 december 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


9 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275585

Tid & plats

Konferens
5-6 december 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


9 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275585