Rehabilitering av äldre

Konferensen för dig som arbetar med rehabilitering av äldre!

 

Rehabiliterande insatser med den äldre i centrum

 

Hur kan du skapa rätt förutsättningar för en god rehabilitering i hemmiljö för den äldre patienten och hur kan ni arbeta över professionsgränserna för att säkra en trygg och kvalitativ rehabilitering? Hur bör du bemöta patienter med demens och hur ska du tänka kring rehabilitering av stroke-patienter? På konferensen ”Rehabilitering av äldre” får du svar på de frågorna och många fler. Under två dagar fokuserar vi på rehabiliterande insatser och ger dig handfasta tips och praktiska verktyg som hjälper dig att utveckla och kvalitetssäkra rehabiliteringen av äldre.


Vi går bland annat igenom:

 • Bemötande och rehabilitering av personer med demenssjukdom
 • Rehabilitering efter stroke
 • Lyckade exempel på samverkan över professionsgränserna
 • Aktuellt från Socialstyrelsen inom äldreområdet

 

Varmt välkommen!
Jenny Engerdahl
Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 27 november

 

Aktuellt från Socialstyrelsen inom äldreområdet
 • Rehabilitering av äldre – uppdateringar under året som påverkar dig
 • Vad är på gång framöver?
 • Passa på att ställa dina specifika frågor till Socialstyrelsen

Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor, Socialstyrelsen
Under passet går Michaela igenom vad som är på gång inom
Socialstyrelsen som berör äldre, vad som har hänt under året
och vad som är på tapeten framöver

 
 

 
Bemötande & rehabilitering av personer med demenssjukdom – vad ska du tänka på?
 • Hur påverkas rörelseförmågan av demenssjukdom?
 • Kommunikation med personer med demenssjukdom
 • Fysisk aktivitet och träning

Emma Gard, leg. fysioterapeut, MSc & Silviafysioterapeut, Aleris Salabacke Plaza

 
 
 
Utvärdering & uppföljning av rehabiliterande insatser för ett friskare äldreliv
 • Äldrepower – en studie för insamling, analys och jämförande information om träning för äldre i samverkan med forskare, utvecklare av träningsmaskiner samt specialister på uppföljning och utvärdering av gjorda insatser
 • Vår arbetsmetodik för trygg introduktion med speciell vikt lagd på individens förutsättningar och behov
Christel Haglund, chef vård & social omsorg, Blomsterfonden  
 
 
Rehabilitering i hemmiljö – framgångsfaktorer & utmaningar
 • Teambaserad hemrehabilitering kopplad till hemtjänst för att förebygga senare insatser
 • Så har teamarbetet blivit en röd tråd i hela rehabiliteringskedjan

Lisa Marklund, enhetschef hemsjukvård & hemrehab, Östersunds kommun


År 2000 genomfördes en stor rehabsatsning i Östersunds kommun. Fler arbetsterapeuter och sjukgymnaster anställdes och arbetet mot en effektiv kommunal hemrehabilitering för äldre påbörjades. På passet delar Lisa Marklund och medarbetare med sig av erfarenheter, utmaningar och resultat från 18 års lyckat arbete med teamsamverkan och hemrehabilitering.

 
 

 

Erfarenheter & effekter av högintensiv träning för äldre

 • Vilka resultat visar studierna och hur upplever de äldre träningen?
 • Framgångsfaktorer för intensiv träning på särskilda boenden
 • Hemmaboende med demens – intervjuer i en teamrehabiliteringsstudie

Nina Lindelöf, PhD, fysioterapeut & universitetslektor, Umeå universitet

 
 

 

Onsdag 28 november

 

Handledning av personal vid rehabilitering – hur når vi fram?
 • Den viktiga frågan varför?
 • Vikten av att all personal har betydelse för en lyckad rehabilitering av äldre
 • Ökat samarbete mellan yrkesgrupper för att nå rehabiliteringsmålen – fungerande arbetssätt

Anna Skaring, leg. fysioterapeut, Säker Senior
Sofia Biderholt, leg. arbetsterapeut, Säker Senior

 
 
 
Effektivt teamarbete som bidrar till ökad självständighet för den äldre
 • Vikten av ett rehabiliterande förhållningssätt hos alla i teamet
 • Planering, mötesstruktur och dialog som skapar en ökad trygghet för den äldre – vad fungerar?
 • Ekonomiska och rehabiliterande vinster under åren – vilka resultat har vi sett?

Camilla Arvidsson, sjukgymnast & medicinskt ansvarig för rehabilitering, Kalmar kommun

 
 
 
Aktuellt forskningsprojekt: vardagsrehabilitering med personcentrerat förhållningssätt
 • Vardagsrehabilitering – definition och bakgrund
 • Hur kan du understödja ”egen aktivitet” istället för att ”göra åt” patienterna?
 • Diskussion: personcentrerat förhållningssätt – möjligheter och hinder

Aileen Bergström, leg. arbetsterapeut, PhD & universitetsadjunkt, Karolinska Institutet

 
 

Workshop

Rehabilitering efter stroke - ny teknik som hjälp på vägen till ett aktivare liv

 


Bristande rehabiliteringsresurser för personer som haft stroke leder till negativa konsekvenser såsom fysisk inaktivitet, försämrad kondition och ökad risk för nyinsjuknande. Det är därför viktigt att öka den fysiska aktivitetsnivån och att göra det individ-anpassat. 

 

Under denna workshop får du ökade kunskaper om vikten av att röra på sig efter stroke, vad som händer om man inte rör på sig samt information om ett pågående projekt där ny sensorteknik för intensivträning efter stroke föreslås. Teoretisk kunskap varvas med diskussioner i mindre grupper och du kommer även få förslag på övningar som utmanar balansen i ”säkra positioner”. 

 

Under workshopen tar vi upp:

 • Hur fysisk aktivitet påverkar individen efter stroke
 • Hur aktivitetsnivån kan ökas hos personer med stroke oavsett funktionsstatus
 • Vad intensivträning efter stroke innebär för individen och hjärnan
 • Hur stroke-rehabiliteringen behöver förändras för att individen ska kunna ta mer egen-ansvar för sin träning
 • Hur ny sensorteknik kan nyttjas inom ramen för hemrehabilitering efter stroke

 

Workshopen leds av Birgit Vahlberg & Gunilla Elmgren Frykberg, Uppsala universitet
Birgit är specialist fysioterapeut i neurologi och geriatrik och disputerade 2015 med en avhandling rörande träning av äldre personer med stroke. Hon driver nu ett forskningsprojekt för att stimulera till ökad fysisk aktivitet i det akuta skedet efter stroke eller TIA. 

 

Gunilla är specialistfysioterapeut inom neurologi, disputerade 2010 med en avhandling om rörelsekontroll efter stroke och deltar i flera projekt där sensorteknik används för att mäta hur vi rör oss. Hon är engagerad i olika sammanhang där nya former för stroke-rehabilitering testas.

 
   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
27–28 november 2018
Workshop
28 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


21 sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl

076-527 55 81

jeen@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
27–28 november 2018
Workshop
28 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


21 sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl

076-527 55 81

jeen@teknologiskinstitut.se