Parkeringsdagarna 2018

Konferensen för dig som arbetar med parkeringsfrågor!

 

Uppdatera dig kring det senaste inom smarta parkeringslösningar!

 

Konferensen Parkeringsdagarna, årets självklara forum för dig som arbetar med trafik- och parkeringsfrågor, är tillbaka! Tillsammans med framgångsrika praktikfall och ledande experter tar vi ett helhetsgrepp om ämnet och reder ut de mest vanligt förekommande utmaningarna kring parkeringsfrågor i dagens stadsplanering. 

 

Under konferensen får du bland annat ta del av:

 • Gröna parkeringstal och hållbart stadsbyggande – incitament för hållbart resande
 • Hur du på bästa sätt skapar en dialog kring parkeringar med medborgare och politiker
 • Samspel mellan inblandade aktörer vid ny- och ombyggnation av parkeringsplatser
 • Färre parkeringar och ett effektivare trafikflöde – lättillgängliga mobilitetslösningar som gör skillnad

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 27 november 

 

 
Göteborgs stad möter människors behov – ibland med parkeringar 

Göteborg förändras och det betyder att de som lever i och besöker Göteborg också behöver förändras. En levande stad kräver god tillgänglighet men vi kan inte ta oss an framtiden med dåtidens lösningar.

 • Vad har bilen för plats i en stad som förändras?
 • Hur kan vi möta ett ökat behov med att förändra beteenden?
 • Hur kan andra mobilitetslösningar tillgodose våra behov men förändra våra vanor?
 • Kan digitaliseringen realisera visionerna om ett mer hållbart resande och livskraftiga städer och regioner? 
  Maria Stenström, VD, Göteborgs Stads Parkeringsbolag
   
 
 
Parkering i nya stadsdelar – vägen från kostnad till tillgång
 • Historisk återblick om p-normers ursprung och mål
 • Vad kan man få till samma kostnad som parkeringsplatser? 
 • Hur tänker boende om längre avstånd till parkering när det innebär lägre kostnader? 

Pelle Envall, VD, Trafikutredningsbyrån AB

 
 
 
Nytt automatiserat parkeringssystem i Årsta – innovationer för gatuparkeringar
 • Laserradar och kamerasystem som letar lediga p-platser och identifierar parkerade fordon – hur fungerar det?
 • Möjligheter och begränsningar med nya tekniska lösningar – resultat efter praktiska tester i Årsta
 • Genomgång av innovationstävling för nya tekniska lösningar med kombinerad funktionalitet

Thomas Sjöström, projektledare, Trafikkontoret Stockholms stad

 
 

 

Speciellt inbjuden

Så tog Stockholm fram sin nya parkeringsstrategi 2016 & så genomförs idag nya parkeringsregler för bättre framkomlighet & en mer levande stad
 • Så motiverar vi och når politiska mål med en mycket omfattande parkeringsreform
 • Hur kan du föra en dialog med intressegrupper som helt eller delvis ogillar parkeringsreformer?
 • Genomförande av justeringar och förändringar i det politiska förslaget – konkreta tips
 • Arbetssätt för att hålla i processen under en lång genomförandetid 

Daniel Helldén, trafikborgarråd, Stockholms stad 

 
 
 
Gröna parkeringstal & hållbart stadsbyggande 
 • Vilka faktorer förklarar bilinnehavet och därmed det faktiska parkeringsbehovet?
 • Så kan parkeringstal anpassas till det faktiska parkeringsbehovet och samtidigt skapa incitament för hållbart resande
 • Så kan stadsbyggande och trafikplanering påverka och styra parkeringsbehovet på kvarters- och gatumark

Alexander Ståhle, stadsforskare på KTH & VD på analysföretaget Spacescape

Alexander arbetar bland annat med stadsutveckling i Stockholm, Oslo, Göteborg och Kiruna. Han är en av de mest anlitade föreläsarna inom stadsplanering och trafik och skriver flitigt på debattsidor i dags- och fackpress. 

 
 
 
Mingel & nätverkande 
Passa på att knyta nya kontakter och utbyta tankar och idéer med kollegor från stora delar av landet.

 

   
 

 

Onsdag 28 november 2018

 

Arbetssätt för att bättre förstå & uppfylla kundens faktiska önskemål & parkeringsbehov
 • Innovativa parkeringsstrategier i praktiken – så har vi resonerat och löst utmaningarna
 • Parkeringsstrategi som anger vad som är viktigt för stadens utveckling
 • Mer mobilitet och mindre asfalt som ger fler bostäder – så har vi arbetat

Therese Lundborg, ansvarig för fastighetsutveckling, Fastighets AB Förvaltaren

 
 
 
Färre parkeringar & ett effektivare trafikflöde – lättillgängliga mobilitetslösningar som gör skillnad
 • Nytänkande exempel på bilpooler – så minskar parkeringsbehovet genom implementering och ökning av bilpooler
 • Så tar du reda på vilka mobilitetslösningar som kan anpassas efter olika områden och behov
 • En övergripande plan för mobila åtgärder i staden – förberedelser och strategier

Kenneth Falk, grundare & affärsutvecklare, Our Green Car

Thomas Droben, medgrundare och VD, Our Green Car

 

 
 
 
Kvalitativa resvanestudier – hur tänker & ser människor på parkeringar?
 • Hur bibehåller storstadsbor sin tillgång till mobilitet och parkeringar i anslutning till bostaden?
 • Hur tänker och argumenterar stadsbor kring och hur tar vi ställning till:

-      Utrymmen och kostnader som olika transportslag tar i anspråk?

-      Den egna och andras nytta av olika transportslag och mobilitetslösningar? 

 

I slutet av passet öppnar vi upp för diskussion där du själv får möjligheten att dela med dig av dina tankar och resonemang kring ovanstående frågeställningar.

Greger Henriksson, docent i miljösociologi & etnologi, KTH

 
 

 

Interaktivt pass

Att planera i väntan på framtiden – hur Malmö vågar driva en utveckling trots osäkerheter
 • Konflikten mellan tydliga p-tal och flexibilitet inför framtiden
 • Delaktighet från branschen – implementering av ett nytt förhållningssätt till parkering
 • Erfarenheter från 8 år av flexibla p-tal – från pilotprojekt till vedertaget verktyg
 • Vidareutveckling och nytänkande kring p-tal och mobilitet – vad är nästa steg? 

Sophia Hammarberg & Eva-Marie Wenehed, trafik- och stadsplanerare på Tyréns

Tyréns har tillsammans med Malmö stad under tre års tid genomfört en översyn av befintlig parkeringspolitik samt arbetat fram en ny policy och norm för mobilitet och parkering som går upp för beslut om antagande i KF i augusti. Policyn tar ett helhetsgrepp kring trafik- och stadsplanering och använder parkering som ett verktyg för att bidra till en förändrad färdmedelsfördelning, lägre byggkostnader, bättre förutsätt­ningar för näringsliv och en effektivare markanvändning i staden. 

 
 
 
Flexibla parkeringstal som motprestation i stadsmiljöavtal 
 • Stadsmiljöavtal – stöd till infrastruktur för kollektivtrafik och cykel med krav på motprestationer för hållbar stadsutveckling 
 • Parkering som styrmedel för minskad biltrafik i staden 
 • Exempel på hur parkering används som motprestation i stadsmiljöavtal  

 Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket

 
 
 
Samarbetspartner

 

 
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
27-28 november 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

6 980 kr
7 780kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson

076-527 55 82

phal@teknologiskinstitut.se

 

Projektledare, Marc Feucht

076-527 55 70

mfeu@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
27-28 november 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

6 980 kr
7 780kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson

076-527 55 82

phal@teknologiskinstitut.se

 

Projektledare, Marc Feucht

076-527 55 70

mfeu@teknologiskinstitut.se