Medborgarservice i kommun

Konferensen för dig som arbetar med medborgarservice!

 

Vad krävs av framtidens medborgarservice?

 

Kraven på dig som arbetar med medborgarservice blir att fler och allt mer komplexa och du förväntas arbeta tillgängligt och flexibelt, alltid med medborgaren i fokus.

 

Hur kan du möta de nya kraven i en digitaliserad värld? Hur kan du skapa gemensamma kontaktytor och ett gott samarbete i hela kommunen? Hur hanterar du de utmaningar som uppstår i en komplex organisation? Under konferensen Medborgarservice i kommun ges du möjligheten att få svar på dina frågor.

 

Under två fullspäckade dagar presenteras framgångsrika praktikfall och goda exempel från hela landet. Ta chansen och träffa kollegor och experter för att utveckla arbetet med medborgarservice i just din kommun.

 

Varmt välkommen!

Shiran Ringart Cohen

Projektledare 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

21 november 2018 

 

”En väg in” - hur får vi det att lyckas fullt ut? 
 • Vad är viktigt att tänka på vid införandet av ”en väg in”?
 • Vilka utmaningar och lärdomar har vi tagit med oss?
 • Tips på hur du får med dig hela organisationen på tåget i utvecklandet av god medborgarservice 
Ingrid Mohlin, enhetschef kontaktcenter, Nacka kommun  
 

 

 
Digitalisering av medborgarservice – möjligheter & utmaningar
 • Hur påverkar digitaliseringen våra befintliga processer och arbetssätt och vad medför det för möjligheter och utmaningar?
 • På vilket sätt påverkar digitaliseringen kanalstrategin och vårt arbete med ”en väg in” ?
 • Vilka kommunikationskanaler kan du använda för att nå dina medborgare och hur utvärderar du vilka som fungerar bäst?
 • Tips och råd för hur du kan använda digitalisering som verktyg för att möta medborgarnas önskemål och behov

Peter Ekehult, kundtjänstchef, Skellefteå kommun 

 
 
 
Hur motiverar & organiserar du dina medarbetare för att gruppen ska bli så effektiv som möjligt? 
 • Så kan du arbeta med medarbetaraktiviteter och internutbildning för att öka motivationen och effektiviteten
 • Hur kan du utveckla ditt ledarskap och kommunicera med dina medarbetare för att skapa engagemang?
 • Praktiska exempel på hur du kan få dina medarbetare att effektivisera sitt arbete genom motivation

Rikard Wikenmark, enhetschef servicevägledning, Göteborgs stad

Anna Skärström, enhetschef servicevägledning, Göteborgs stad
 
 

 

Gruppdiskussion

Hur kan vi arbeta för att skapa kvalitetssäkrad medborgarservice i hela kommunen? 
 
   
 
Processer för effektiv ärendehantering – hur får du full kontroll från inkommet ärende till återkoppling & uppföljning? 
 • ”En väg in” som verktyg för bättre ärendehanteringsprocesser  
 • Så har vi i Tanums kommun utvecklat våra interna rutiner för effektiv ärendehantering och bra service  
 • Tips och råd för effektiv ärendehantering med medborgaren i 

Maria Nybro, enhetschef kontaktcenter, Tanum kommun 

 
 
 
Mingel & nätverksträff 
Missa inte möjligheten att runda av konferensens första dag genom nätverkande och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.
   
 

 

22 november 2018 

 

 

Samarbete & samverkan med andra förvaltningar inom kommunen för god gemensam medborgarservice 

 

 • Hur kan vi utveckla kontaktcentret till att bli ett kvalitetsmätningsverktyg för kommunens verksamheter?
 • Så kan vi kommunicera med andra förvaltningar för att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt
 • På vilket sätt kan vi involvera medborgarna i arbetet med att påverka och utveckla sin egen service? 

Anna Enander, verksamhetsutvecklare, Eskilstuna Direkt 

 
 
 
Styrmodell & uppdrag - vilka mandat, arbetsuppgifter & ärenden bör medborgarservice äga? 
 • Internkommunikation mellan medborgarservice och förvaltningarna för bättre förståelse för uppdrag och arbetsuppgifter
 • Vilka mandat har medborgarservice och vilka tillfaller förvaltningarna?
 • Vad finns det för för-och nackdelar finns med olika finansieringsmodeller?  

Patric Klaremo, grundare & senior konsult, Millwater AB

 
 
 
Hur kan du arbeta med digitala lösningar för att förbättra medborgarservicen?
 • Hur kan vi arbeta proaktivt istället för att vänta på att medborgaren hör av sig?
 • På vilket sätt kan du arbeta med digitala lösningar såsom e-tjänster för att medborgaren själv ska kunna utföra fler ärenden?
 • Vad kan vi göra idag och imorgon för att underlätta för medborgaren?

Lina Rudin, projektledare & IT-strateg, Lunds kommun 

 
 

Workshop

Verksamhetsutveckling i praktiken – vad krävs för att framgångsrikt utveckla ett kontaktcenter?

 

För att framgångsrikt utveckla ett kontaktcenter finns det många olika aspekter att ta hänsyn till. Hur anpassar vi verksamhetens processer efter medborgarens krav och behov? Hur får vi med våra medarbetare på tåget? Hur väljer vilja insatser vi ska prioritera?

 

Under workshopen får du lära dig hur du kan utveckla ditt kontakcenter och se till så att du alltid levererar service i världsklass. Du får ta del av praktiska tips och konkreta verktyg för hur du kan utveckla just din verksamhet.

 

 Vi går igenom:

 • Metoder för nulägesanalys – hur ligger just er verksamhet till och vad behöver ni utveckla?
 • Kartläggning av resurser och kompetens – inom vilka områden behöver ni kompetensutveckla eller hitta samarbete med andra?
 • Uppföljning – hur tar ni bäst tillvara på den statistik ni kan få ut, vi går igenom ett praktikfall
 • Vilka utvecklingsinsatser skulle ge mest effekt för er? –Lär dig prioritera utifrån era förutsättningar
 • På vilket sätt du kan anpassa processer, service och tjänster till medborgarens framtida krav och behov

 

Missa inte denna workshop där du får möjligheten att diskutera dina utmaningar och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet!

 

Workshopen leds av Patric Klaremo, grundare av Millwater AB.

Patric har fem års erfarenheter som projektledare och chef för införande och uppbyggnad av ett kommungemensamt servicecenter i Örebro kommun. Med över 60 medarbetare är Örebro kommuns servicecenter en av de största organisationerna i Sverige.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka stöttar Patric och hans kollegor i Millwater AB ett 10-tal kommuner med etablering och utveckling av kommunal medborgarservice. 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21-22 november 2018
Workshop
22 november 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Fabian Wingfors
E-post: fwi@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 5275531

Tid & plats

Konferens
21-22 november 2018
Workshop
22 november 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Fabian Wingfors
E-post: fwi@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 5275531