Matematiksvårigheter 2018

Konferensen för dig som undervisar och stöttar inom matematik! 

 

Främja engagemang, drivkraft & god kunskapsutveckling! 

 

Utmaningarna för dig som undervisar och stöttar inom matematik är många och utmanande, och för att främja engagemang, drivkraft och god kunskapsutveckling behöver du effektiva strategier för att hantera matematiksvårigheter. Men hur kan du motivera och utmana alla elever, oavsett kunskapsnivå och hur skapar du motivation och lust för matematiken som ämne? Hur går du tillväga för att identifiera och tillmötesgå varje elevs specifika behov?

 

På årets konferens får du svaren på dessa frågor och mycket mer. Under två inspirerande dagar får du som deltagare träffa ledande experter inom matematikundervisning och specialpedagogik. Lär dig om effektiva och nytänkande undervisningsmetoder, ta del av inspirerande praktikfall och få konkreta verktyg för hur du bedriver en inkluderande undervisning som höjer elevernas engagemang, självförtroende och måluppfyllelse. 

 

Varmt välkommen!

Marc Feucht & Michael Linnell

Projektledare 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. PDF KOMMER

Tisdag 27 november 

 

Innovativ undervisningsmetod för inkludering, motivation & språklig samt matematisk kunskapsutveckling

 

Under detta pass får du som deltagare ta del av Torben Lundéns framgångsrika och nytänkande undervisningsmetod. Utifrån ledorden inkludering, språkutveckling, rörelse och synliggjort lärande har Torben lyckats skapa flertalet positiva effekter såsom engagemang, kunskapsutveckling och självförtroende hos eleverna. Utöver den mediala uppmärksamhet som Torbens arbete har medfört har eleverna på Bäckahagens skola under våren 2018 nått de bästa matematikresultaten på 20 år. 

 

Torben Lundén, förstelärare i matematik, Bäckahagens skola

 
 
 

 

Konkreta metoder för individanpassad matematikundervisning
 • Hur kartlägger du elevens matematikkunskaper på bästa sätt för att förstå deras behov och förutsättningar?
 • Att utifrån kartläggningen anpassa undervisningen för elever med matematiksvårigheter och främja kunskapsutveckling
 • Så kan du bedriva matematikundervisning som får eleven att utföra matematik utan att tänka på det  
Robert Calmstedt, förstelärare i matematik, Roslättsskolan, Svedala kommun  
 

 

Speciellt inbjuden

Vinnande hjälp för elever med matematiksvårigheter & dyskalkyli
 • Vad ska övas och vad ska kompenseras med hjälpmedel?
 • Högeffektiv kognitiv träning i matematik – hur går det till?
 • Så utvärderar du de pedagogiska hjälpinsatserna tillsammans med eleven
 • Konkreta verktyg och metoder för framgångsrikt stöd till elever med särskilda behov

Björn Adler, leg. psykolog, specialist inom neuropsykologi & leg. psykoterapeut med inriktning KBT 

 
 
 
 
Strukturerad matematikundervisning för bättre kunskapsutveckling
 • Senaste forskningen om matematiksvårigheter och dess relation till undervisning
 • Exempel på modell för strukturerad undervisning som inkluderar alla elever
 • Digitala hjälpmedel i matematikundervisningen – exempel från forskning

Ola Helenius, forskare, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet

 
 
 
 
Så stärker du elevernas begreppsförståelse genom språkutvecklande matematik
 • Nytänkande och konkreta metoder för en effektiv, upplevelsebaserad undervisning som ger resultat
 • Hur du kan använda matematikundervisningen som en katalysator i språkinlärningen
 • Konkreta exempel på vanliga fallgropar och hur du undviker dem

Karoline Holmgren, specialpedagog & lärare, Tannbergsskolan, Lycksele

Karoline innehar lärarlegitimation för matematik- och språkundervisning inom både förskolan, grundskolan och gymnasiet. Hon har gedigen erfarenhet av undervisning inom alla dessa instanser och arbetar idag på gymnasieskolan Tannbergsskolan i Lycksele. Som projektledare för EU-projektet Plug In har Karoline på senare år engagerat sig i språkutvecklande matematik där hon metodiskt har bidragit till att allt färre elever – inte minst de med svagt skolspråk – lämnar skolan i förtid på grund av bristande språkkunskaper.

 
 

 

 

Onsdag 28 november 

 

 

Så inkluderar du lågpresterande elever & främjar utvecklingen för de högpresterande
 • Tips på övningar som involverar alla i klassen
 • Konkreta tips och metoder för undervisning som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga
 • Att belysa ett problem från flera håll – så kan du byta perspektiv och öka möjligheterna till förståelse

Maria Lindroth & Per Berggren, matematiklärare, författare & lärarfortbildare, Trädgårdsstadsskolan, Tullinge

 
 
 
 
 
Inkluderande & framgångsrik undervisningsmetod som skapar engagemang

 

Passet leds av Nina Aspegrén, matematiklärare, lärarfortbildare och inspiratör på Sarlinska skolan i Pargas, Finland. Nina, som år 2017 blev utsedd till årets lärare i hemstaden Pargas, är även resursperson vid Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan samt driver bloggen Räkna med mig. Under detta pass berättar hon om sin uppmärksammade undervisningsmetodik som bland annat utgår från modellen flipped classroom. Tack vare denna metod frigörs värdefull tid, som Nina istället kan använda till det som gör störst nytta – att på olika sätt motivera eleverna och ge dem anpassat stöd utifrån deras respektive behov. Undervisningen varvas dessutom med laborationer, utomhuspedagogik och spel, som skapar lust och intresse hos eleverna. Missa inte chansen att inspireras av våra framgångsrika grannar i öst! 

   
 
 
Så rustas eleverna för framtiden genom matematikundervisning med ny teknik

 

Under detta pass får du som deltagare en spännande inblick i hur ny teknik används för att göra matematiken rolig, begriplig, konkret och värdefull i förberedelserna för livet i ett digitaliserat samhälle. Anne-Marit Selstø, matematiklärare på Rothaugen skole i Bergen, Norge, berättar om arbetet med 3D-modellering och 3D–printing av historiska byggnader, drönarprogrammering samt innovativa rollspel för inkluderande och utvecklande klassrumsdiskussioner. Med sig har Anne-Marit två elever som ger sina perspektiv på de möjligheter som undervisningen medför och även demonstrerar live hur man kan styra drönare med hjälp av matematiska formler.

Anne-Marit Selstø & elever från Rothaugen skole, Bergen

 
 

Workshop

Stödinsatser som ger resultat – lär & inspireras av hur du effektivt kan undervisa elever med matematiksvårigheter

 

Är det lärarens undervisningsmetoder som ger eleven matematiksvårigheter eller är det själva matematikämnet i sig som är det svåra? Är det lärobokens fel att eleven får matematiksvårigheter eller är det eleven som är ”svag”?
Ta chansen att delta i denna workshop där vi under tre timmar varvar diskussioner med laborativa och praktiska övningar som du kan använda dig av i din undervisning.

 

De laborativa exemplen under workshopen kopplas till kursplanens centrala innehåll från årskurs 1 i grundskolan till Ma 2 på gymnasiet.

 

Vi går bland annat igenom:

 • Olika typer av matematiksvårigheter, vanliga missuppfattningar och insatser som fungerar bra för dessa
 • Hur du hjälper dina elever att få tillbaka sin självbild och självförtroende inom matematiken
 • Klassrumsnära exempel på uppgifter och handledning som främjar och utvecklar begrepps- och problemlösningsförmågor
 • Hur elevernas matematiska begrepp och språk kan lyftas fram med koppling till diskussioner angående stödinsatser

 

Workshopen leds av Eva-Stina Källgården, lärarutbildare, matematiklärare & författare inom matematik & matematikdidaktik. Eva-Stina har lång erfarenhet som matematiklärare och lärarutbildare. Sedan starten som lärare inom matematisk statistik på Stockholms universitet och sedan som lärare i grundskolan och gymnasiet i matematik och fysik. Eva-Stina har alltid strävat efter att komma på djupet och lära sig mer om barns utveckling av matematiska begrepp och språk via undervisning med koppling till hur begreppen bildats i matematikhistoriskt skede. Eva–Stina är författare till handböcker i matematik och didaktik för lärare från förskoleklass till gymnasiet.

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
27-28 november 2018
Workshop
28 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

mfeu@teknologiskinstitut.se

076-527 55 70

Projektledare, Michael Linnell

mlin@teknologiskinstitut.se

076-527 55 26

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
27-28 november 2018
Workshop
28 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


2 nov

Fr.o.m.


3 nov
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

mfeu@teknologiskinstitut.se

076-527 55 70

Projektledare, Michael Linnell

mlin@teknologiskinstitut.se

076-527 55 26