Laddinfrastrukturdagarna 2018

Konferensen för dig som arbetar med laddinfrastruktur!

 

Etablering av laddinfrastruktur - hur går vi tillväga?

 

Regeringens målsättning är att Sverige på sikt ska ha en fossilfri fordonsflotta, och då helst innan 2030. För att nå dit är det en förutsättning att det finns en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer.

 

Laddstationen måste även utrustas med rätt laddeffekt och det krävs smarta affärmodeller som gör satsningar på laddlösningar lönsamt både för kund och leverantör. Under denna konferens får du lära dig mer om olika laddlösningar, installation och hur du på bästa sätt förbereder dig inför en kommande transporttransformation.

 

Varmt välkommen!

 

Linnea Willebrand Vinnberg

Projektledare 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 27 november

 

 

 

Hur ska vi nå en fossilfri fordonstrafik – utmaningar & lärdomar från FFF-utredningen
 • Varför behöver vi förändra vårt sätt att se på transport och trafik?
 • När behöver förändringen starta och när bör det vara klart?
 • Hur ska vi förändra vårt beteende och syn på transportmedel?

Thomas B Johansson, FFF utredare & professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet

 
 
 
En nuläges- & framtidsanalys av laddfordon
 • Hur möter du framtidens behov av laddinfrastruktur och hur ser behovet ut?
 • Framtidsspaning – vad kan vi förvänta oss i framtiden och hur kommer tekniken att utvecklas?
 • Regler och lagstiftning kring laddstationer – vad behöver du veta?

Martina Wikström, nationell samordnare, Energimyndigheten
Anders Lewald, senior rådgivare, Energimyndigheten

 
 
 
Garage & parkering – en strategisk tillgång för framtidens fordonsflotta
 • Så skapar en omställning till eldrivna fordon nya affärer för fastighetsägaren
 • Vilken roll har fastighetsägaren i den framtida laddinfrastrukturen?
 • Caas – Charging as a Service
Pelle Sjögren, grundare & VD, Mobility46  
 
 
Erfarenheter & lärdomar från etablering av laddinfrastruktur i Stockholms Stad
 • Så arbetar Stockholms Stad med samverkan och externa aktörer vid laddlösningsprojekt
 • Resultat och erfarenheter för fortsatt arbete med utveckling och etablering av laddinfrastruktur
 • Vad kan vi förvänta oss av framtiden? – Utveckling och trender

Eva Sunnerstedt, chef miljöbilar, miljöförvaltningen, Stockholms Stad

 
 
 
Nät, effekt & utbyggnad av laddinfrastruktur – Akademiska Hus strategi för framtiden
 • Så ser Akademiska Hus laddinfrastruktur-strategi ut inför framtiden
 • Smarta strategier för laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation – erfarenheter efter 150 laddplatser
 • Centrala operatörslösningar och betalningsmodeller som fungerar – så har vi gjort
Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus  
 

 

 

Onsdag 28 november

 

 

En nödvändig omställning – men varför ska de som gör gott betala för att rädda världen?
 • Solenergi som lösning men utmaning för vårt nuvarande energisystem – hur ska en kollision undvikas?
 • Så kommer elbilen att ersätta fossildriva bilar men hur lång tid kommer det att ta?
 • Så flyttar laddsystemen för elbilar klimatåtgärden från den gemensamma nyttan till individen
Johan Ehrenberg, grundare, ETC företagen & ETC el  
 
 
Laddinfrastruktur – hur använder du dina parkeringsytor på bästa sätt?
 • Varför ska man samordna laddlösningar med parkering?
 • Hur löser man praktiskt laddningen i samband med parkering?
 • Hur ska man ta betalt för elen i samband med parkering?
Lena Karlsson, VD, Svepark  
 
 
Hur påverkar en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur elnätet?
 • Vilken flexibilitet kan laddning bidra med?
 • Vad finns det för fördelar och utmaningar med vehicle to grid?
 • Vad finns det för lokala och nationella förutsättningar och vilka politiska initiativ behövs?
Olle Johansson, VD, Power Circle  
 

Workshop

 

Effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur och affärsmöjligheter

 

Utvecklingen av laddbara fordon har ökat kraftigt senaste året och prognoserna närmsta åren är explosionsaktivt. För att möte denna utrullning kommer laddinfrastrukturen som viktig del. Det finns dock utmaningar kring att bygga en smart och flexibel laddinfrastruktur.

 

Under workshopen kommer vi att gå igenom både tekniska och praktiska modeller för utbyggnaden kan gå tillväga på ett framtidssäkert sätt. Du kommer även få lära dig beräkningsmodeller för att beräkna effekt och dynamisk lastbalansering.


Workshopen leds av Patrik Lindegren, Chief Technology Officer, eMobility ChargeStorm/CTEK & styrelseledamot, European Parking Assosciation

 

 

 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
27-28 november 2018
Workshop
28 november 2018
Lokal
Kom hotell
Döbelnsgatan 17, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


26 okt

Fr.o.m.


27 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Linnea Willebrand Vinnberg

lwv@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275573

Tid & plats

Konferens
27-28 november 2018
Workshop
28 november 2018
Lokal
Kom hotell
Döbelnsgatan 17, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


26 okt

Fr.o.m.


27 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Linnea Willebrand Vinnberg

lwv@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275573