Framtidens gymnasiemiljöer 2018

Hur hanterar vi bäst de utmaningar som gymnasiemiljöns utformande ställs inför?

 

Konferensen för dig som vill vara med och utveckla framtidens gymnasiemiljö!

 

Planeringen och utformningen av gymnasiemiljön ställs hela tiden inför nya utmaningar. Hur ska du på bästa sätt disponera ytorna i skolan? Vilka faktorer i miljön påverkar elevernas trivsel och studieresultat? Vilken roll kommer digitaliseringen att spela i framtidens gymnasieskola? Och hur påverkar byggnaden de elever och lärare som ska vistas i byggnaden?

Under två dagar samlar vi ledande experter och praktiker som delar sin kunskap och sina erfarenheter inom allt från pedagogik, digitala trender samt ny- och ombyggnation. Under konferensen tar vi ett helhetsgrepp kring gymnasiemiljön och diskuterar möjligheter och framgångsfaktorer som skapar förutsättningar för en bättre skola, både nu och i framtiden.  

 

Varmt välkommen!

 

Philip Alfredsson

Projektledare

 1. Program
 2. Fördjupning
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 4 december 

 

 

Väggarnas koreografi & gymnasieskolans framtidsutmaningar

För att på bästa sätt förbereda gymnasieeleverna för de många utmaningar de kommer möta som framtidens samhällsmedborgare behöver lärarna skapa ett brett spektrum av pedagogiska situationer. Detta ställer höga krav på flexibilitet i skolmiljön för att skapa utrymme för varierade aktiviteter och snabba förändringar.

 

 

Under passet delar Anna Törnqvist med sig av sina erfarenheter och driver resonemang om den rumsliga organisationens betydelse för lärmiljön. Hon lyfter även byggnadsplaneringens potential som motor i utvecklingsprocessen mot mer pedagogiska gymnasiemiljöer som tillgodoser framtidens behov.

 

Anna Törnqvist, arkitektTörnqvist & Törnqvist  
 

 
Från övre tonåren till unga vuxna – så påverkas eleverna av arkitektur & design
 • Vilka krav ställer dagens elever på lärmiljön och hur formas idealen?Vikten av att tillgodose olika individers behov – kraven på varierande miljöer.
 • Förutsättningar för att skapa flexibilitet och möjligheter för elever att påverka miljöer som de vistas i utanför studietid
 • Så skapas god atmosfär och en modern gymnasiemiljö med arkitektur, design och ljussättning
Ludmila Choumakova, arkitektCedervall arkitekter  
 
 
Rum för lärande – konkreta tips & metoder för att skapa en attraktiv & modern lärmiljö
 • Exempel på hur du skapar kreativa och lustfyllda lärmiljöer – för alla elever!
 • Vilken roll spelar läraren för lärmiljön?
 • Att gräva där du är – så kan du använda befintliga lokaler/resurser på ett effektivt sätt

Joanna Lundin, NPF-pedagogHuddinge kommun  
 
 
Dynamiska byggnader – hur kan nästa generation byggnader bidra till lösningar för dagens lokalutmaningar?
 • Brist på tid, plats och ekonomiska medel?
 • Så skapar du ett smart och flexibelt lokalbestånd för framtidens gymnasiemiljöer

Satellitmodellen är en skräddarsydd byggnadslösning som kombinerar permanent lokalinfrastruktur och dynamiska byggnader. Kombinationen skapar ett flexibelt lokalbestånd där kommuner kan anpassa sig till variationer i elevantal, ytbehov och framtidens pedagogiska krav.

 

Vicky Laflamme, arkitektParmaco  
 

 

Missa inte!

Trendspaning inom utbildningsområdet – digitalisering, ungdomar & undervisning

 

Under detta pass ges ett helikopterperspektiv på skolans digitalisering varvat med nedstamp i den praktiska verksamheten – klassrummet. Föreläsningen utgår från fyra rubriker:

 

 

 

 

 • Skolans uppdrag idag
 • Digital kompetens
 • Digitaliseringens utveckling
 • Elevernas (skol)vardag

Här pratar föreläsaren bl.a. om den reviderade läroplanen, hur programmering och algoritmer påverkar individ och samhälle, vikten av källkritik, de senaste 20 årens digitala framfart samt de sociala mediernas utveckling. Vi går även in på en del ord och begrepp som genomsyrar den moderna (skol)vardagen och digitala miljön: VR, AR, MR, MOOC, AI, machine learning, wearable tech, digitala responssystem, blended learning, flipped classroom, gamification, kollaborativitet och socialt lärande. 

 

Patricia Diaz, språklärare på Viktor Rydbergs gymnasium Jarlaplan, pedagogisk utvecklare på KTH, utbildningskonsult, föreläsare & författare  
 

 

Onsdag 5 december 

 

 
Så utvecklar vi framtidens skolmiljöer med fokus på kvalitet, hållbarhet & mätbarhet

Bra och hållbara skolmiljöer förutsätter ett livscykelperspektiv där vi väger in de samhällsvinster som skolan kan ge – men hur vet vi om det blir bra? Genom att identifiera mätbara indikatorer inom trygghet, psykisk och fysisk hälsa och skolans bidrag till samhället och dessutom inkludera det i kravställningen på skolprojektet blir även samhällsvinsten mätbar i skolans verksamhet. Under passet får du ta del av Skanskas byggkoncept och de hållbarhetsutmaningar de identifierat i dagens skola.  

 • Hållbarhetsutmaningar i dagens skolmiljö – hur tar vi hänsyn till dem i byggprojektet?
 • Hur mäter vi hållbarhet i framtidens skolbyggnation?
 • Samverkan mellan Skanska, kommun och forskning – så arbetar vi

Erik Bragg, affärsutvecklingschef skola, Skanska  
 
 
Ögon för inkluderande lärmiljö – med utgångspunkt i hälsa
 • Vad är det i vår omgivning som främjar hälsa?
 • Vikten av att bygga en skolmiljö som stödjer hälsa och lärande
 • Hur kan du praktiskt arbeta för att skapa god hälsa och bättre lärmiljöer?

   

Louise Persson, studierektor folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Torbjörn Wrange, verksamhetsutvecklare pedagogisk miljö, Karlstads kommun

 
 
Interaktivt pass!
ALC - Active Learning Classroom
 • Vilka är de pedagogiska vinningarna med ett klassrum byggt för grupparbete?

ALC är ett rum för aktivt lärande. Med enkla medel synliggör man de processer som pågår i klassrummet och främjar samarbeten inom och mellan grupper. Under passet tittar vi på några exempel på hur man kan arbeta i den här tyoen av sal, diskuterar fördelar och eventuella fallgropar samt provar ett lättare ALC-upplägg tillsammans. 

 

Håkan Åkerblom, biträdande rektor teknik, Kreativa gymnasiet Göteborg  
 

Fördjupning

 
Studiebesök på P A Fogelströms gymnasium

 

Inför höstterminen 2018 flyttade P A Fogelströms gymnasium in i lokalerna på Stigberget på Södermalm i Stockholm. Skolan dimensionerades för att ta emot fyra klasser på Ekonomiprogrammet och tre klasser på Naturvetenskapsprogrammet. Innan flytten totalrenoverades den 100 år gamla k-märkta byggnaden för att skapa en modern gymnasieskola som kan tillgodose alla de behov och moderniteter som dagens och framtidens gymnasieskola ska innehålla. Studiebesöket inleds med en presentation av projektet innan vi letar oss ut i skolans lokaler för att se hur olika lösningar anammats i praktiken.

 

 Vi går bl.a. igenom:

 • Möjligheter och utmaningar under projektet
 • Tuffa vägval – så resonerade vi och därför fattade vi vissa beslut
 • Dilemman med att skapa en modern och digital skola i en 100 år gammal byggnad
 • Akustik, ljus och luft – så har vi arbetat

 

Thomas Lejdemalm, rektor, P A Fogelströms gymnasium & Anders Lööv, projektansvarig, SISAB Skolfastigheter.

Thomas och Anders delar med sig av erfarenheter från arbetet med den nya skolan och alla de vägval, beslut och utmaningar som de stött på under vägen till en färdig och modern gymnasieskola.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
4-5 dec 2018
Fördjupning
25 oktober 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 okt

T.o.m.


16 nov

Fr.o.m.


17 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 000 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson

076-527 55 82

phal@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
4-5 dec 2018
Fördjupning
25 oktober 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 okt

T.o.m.


16 nov

Fr.o.m.


17 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 000 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson

076-527 55 82

phal@teknologiskinstitut.se