Förtätning av staden

Konferensen för dig som arbetar med förtätning i staden!

 

Mötesplatsen för dig som arbetar med förtätningsfrågor

 

För sjätte året i rad anordnar vi konferensen Förtätning av staden, mötesplatsen för dig som arbetar med förtätningsfrågor.

 

Under årets konferens kommer du få lyssna till forskare, experter och praktiker som delar med sig av sina kunskaper kring hur du kan förtäta för en hållbar framtid. Få tips på hur du skapar mervärde för boende och fördjupa dig i hur du kan bygga blandat och varierat med bibehållen hög kvalité.

 

För att implementera dina nyfunna kunskaper i praktiken åker vi på studiebesök till flera olika förtätade områden i Stockholm. Ta chansen att titta, lyssna och att ställa dina frågor!

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
 

Onsdag 14 november

 

Att bygga blandat & varierat – så skapar du en funktionsblandad stad & bevarar kvalitéer
 • Hur kan du arbeta för att bevara kvalitéer vid förtätning och skapa så få negativa konsekvenser som möjligt?
 • På vilket sätt bidrar förtätning av staden till bättre social hållbarhet?
 • Så planerar du förtätning med hänsyn till stadens utvecklingsbehov - praktiska exempel från Karlshamn
 • Vilka mervärden skapar målmedveten och väl genomtänkt förtätning?
Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun

Emina är stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Karlshamn samt ledamot i Sveriges arkitekters akademi för arkitektur. Hon ansvarar för översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, mätning och mark- och exploatering där hon följer hela processen från planering till genomförande. Emina är en mycket uppskattad och återkommande talare på våra konferenser.

 
 
 

 

Hur hanterar & planerar du för dagvatten i den förtätade staden?
 • Så skapar du en fungerande dagvattenhantering i en förtätad stad
 • Tips på hur du bygger smarta vattenvägar vid förtätning
 • Hur kan du förbereda dig för framtidens utmaningar?
Tobias Wieforss, VA-ingenjör, WSP  
 
 

 

Intensiv förtätning – vad händer om staden blir för tät?
 • Vilka typer av förtätning förekommer idag?
 • Vilka positiva och negativa konsekvenser blir det?
 • Vilka effekter uppstår när man kombinerar horisontell och vertikal förtätning?
 • Invasiv förtätning – hur reagerar de boende?
Per G Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU Uppsala  
 
 

 

Hyresgästernas syn på förtätning
 • Boendes reaktioner och reflektioner kring förtätning och renovering
 • God kommunikation för framgångsrik dialog som ger hyresgästerna reellt inflytande – den kommunala likställhetsprincipens tillämpning och påverkan
 • Praktiska erfarenheter och exempel från Täljstenens plangrupp

Marianne Staaf, sammankallande, Täljstenens plangrupp
Lennart Johansson, sekreterare, Täljstenens plangrupp

 
 

 

Expertanförande

Hur du skapar mervärde för boende & framtida grannar genom värdeskapande förtätning
 • Vad är socialt och ekonomiskt värdeskapande i städer?
 • Hur kan bostadsbyggande bli värdeskapande?
 • Vilka värden uppskattas av boende och grannar?
 • Hur kan vi stadsplanera med hänsyn till både boende och framtida invånare?

Alexander Ståhle, VD, Spacescape

Alexander är stadsforskare vid KTH och arbetar genom sitt förtag med stadsutveckling i bland annat Stockholm, Oslo, Göteborg och Kiruna. Han är en av de mest anlitad föreläsarna inom stadsplanering och skriver flitigt på debattsidor i dags- och fackpress.

 
 

 

 

Förra årets exkursion fick 4 av 5 i betyg!

Förtätningsprojekt i Stockholm under leding av professor Per G Berg

 

Välkommen på en guidad rundtur med buss till olika förtätningsprojekt i Stockholm!


Exkursionen är konferensens mest uppskattade inslag där du under förmiddagen kommer att guidas mellan olika typer av förtätningsprojekt. Du kommer att få diskutera diverse frågor med andra deltagare, upptäcka skillnader mellan olika förtätningsprojekt och guidas på plats av forskare och planerare som kommer lyfta speciella aspekter och iakttagelser för varje område.

 

Tidigare år har vi bland annat besökt Hammarby sjöstad med sig industriområdesförtätning och hållbarhetsfokus, Kvarteret Odin på Norrmalm som byggdes i början på 1900-talet och Stockholms första bostadshus byggda på taket på Mäster Samuelsgatan.

 


Varmt välkommen på en unik chans att lära dig mer om fördelar och fallgropar inom städers förtätning! 


Vi tar med oss smörgås & förmiddagskaffe på vägen!

 

 

 

 

 

 
Rätt tätt – ta del av Boverkets syn på förtätning av staden

Du får lyssna till Boverkets syn och visioner kring förtätning av staden. Lär om projektet Rätt tätt och ta del av kunskap, erfarenhet och framtidsutsikter ur Boverkets perspektiv.

Mirja Raneskjöld, projektledare, Boverket  
 
 

 

 
Boendes upplevelser av förtätning & ombyggnation
 • Vikten av välfungerande kommunikation med fastighetsägare och kommun
 • Uppfattningar kring förändring i det egna hemmet – effekter att ta hänsyn till
 • De sociala nätverken och deras betydelse i en förtätningsprocess
 • Förändring som sätter spår – praktiska exempel från boendes perspektiv

Åse Richard, doktorand Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet

 
 

 

 

Speciellt inbjuden

Hur bygger du den täta & attraktiva staden?

Göran är professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH. Hans intresse är riktat mot processer och strategier för stadsutveckling. Sedan ett par år är han engagerad i Kiruna för att göra en utvecklingsplan för den nya stad som måste byggas på grund av Kirunagruvans expansion. Lyssna till Göran när han berättar om du kan kombinera täthet och attraktivitet i praktiken. Du får handfasta exempel från Kirunaprojektet och Görans många andra erfarenheter inom stadsutveckling.

Göran Cars, professor, KTH  
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
14-15 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


21 sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

llov@teknologiskinstitut.se

076 527 55 27

 

 

Tid & plats

Konferens
14-15 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


21 sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

llov@teknologiskinstitut.se

076 527 55 27