Installationssamordningsdagarna 2018

 

Konferensen som utvecklar dig inom installationssamordning!

 

Vad ingår i din roll som installationssamordnare?

 

Installationssamordningen av ett projekt spelar en alltmer avgörande roll i huruvida ett byggprojekt genomförs på ett framgångsrikt vis eller inte. Därför är det viktigt att du som arbetar med installationssamordning genomför styrning, planering och samordning på ett effektivt och noggrant sätt.

 

Under konferensen Installationssamordningsdagarna får du lära dig hur tydlighet i ledarskap och kommunikation lägger grunden för ett framgångsrikt arbete. Vi går även igenom hur du på bästa sätt arbetar med gränsdragningar, ansvarsfördelning och upphandlingsfrågor i projekt. Du får också ta del av fungerande arbetssätt och digitala verktyg som ger dig kunskapen du behöver för att lyckas med samordningen – från projektering till överlämning av projekt.

 

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med installationssamordning!

 

Utställare:

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 29 augusti 2018

 

Akademiska Hus – vilka förväntningar & krav ställer vi som beställarorganisation på våra installationssamordnare?
 • Förväntningar och krav ställda på installationssamordningen och installationssamordnare
 • Vilken kravbild kan du som installationssamordnare ställa på din beställare?
 • Samordnad provning – hur kommer vi dit?
 • Projektet Campus Albano – så resonerade vi vid rekrytering för GE Stomkomplettering Installationssamordnare

Thomas Eriksson, projektledare, Akademiska Hus

 

 

 
 
Så ökar du kommunikation, effektivisering & kvalitetssäkring i projekterings- & produktionsskedet med hjälp av BIM & digitala verktyg?
 • Vad är BIM, vad krävs och vad innebär detta konkret jämfört med ”traditionell projektering”?
 • Nulägesanalys – var är vi idag?
 • Samordning med digitala hjälpmedel i projekterings- och produktionsskedet – fördelar, möjligheter och risker
 • 2D-Ritningar, BIM-modell eller båda – är den juridiska aspekten avgörande?
 • Framtidsspaning – vart är vi på väg?

Alexander Morton, Area Manager & VDC Engineer, Zynka BIM


Zynka BIM – Digitalising the built environment industry with business minded strategies for digital building information and model management.

 

 

 
 
Från projektering till färdigt bygge – installationssamordningen i byggprocessen
 • Hur planerar du rätt beroende på skede?
 • Bra informationsflöde mellan olika aktörer – hur lyckas du?
 • Installationssamordningens olika faser – planering, inköp, produktionsstart & avslut

Mirko Naumanen, projektledare & projektchef, Terrier projektledning & PEAB

 

 

 
 
Partnering – att tänka på vid utformning av avtal under såväl projekterings- som utförandefas

Anders är delägare i Advokatfirman Lindahl och ordförande i Lindahls kompetensgrupp för entreprenadrätt. Han har arbetat nästan 20 år med entreprenadrätt framförallt riktat mot entreprenadrättsliga tvister. Han har vid ett flertal tillfällen blivit utsedd till skiljeman och har lång erfarenhet av att på uppdrag av byggbolag och beställare granska och upprätta entreprenadrättsliga avtal.

 

 • Vem av Beställaren eller Entreprenören ansvar för tekniska lösningar framtagna inom entreprenaden samt för att entreprenaden i övrigt uppfyller ställda krav?
 • Vilket samordningsansvar har Entreprenören enligt AB/ABT?
 • Hur bör ”kollisioner” av installationer som uppstår i produktionsskedet hanteras juridiskt?

Anders Eriksson, delägare & ordförande i Lindahls kompetensgrupp för entreprenadrätt, Advokatfirman Lindahl

 

 

 
 
Installationssamordning – så blir installationssamordning en naturlig del i
planering & utförande av projektet
 • Så arbetar du förebyggande och framgångsrikt med installationssamordning i projekterings- och produktionsfasen
 • Installationssamordnarens tekniska kunskaper och helhetssyn – vad behöver du veta?
 • Hur planerar och utför du din installationssamordning – vad måste du veta?
 • Från projektering till färdigt bygge – installationssamordningens roll i byggprocessen

Mats Karlsson, projektledare & installationssamordnare, WSP Sverige, Management Södertälje


Mats Karlsson har ca 35 års erfarenhet inom drift- och fastighetsinstallationer samt inom projektledning.

 

 

 
 

Torsdag 30 augusti 2018

 

Granskning & samordning i PDF med Bluebeam Revu

 • Nya standarden för granskning av ritningar – PDF Guidelines
 • Förprojektering och skalenligt ritande i PDF
 • Spårbarhet i dokumentet – så bidrar det till trygghet och säkerhet för alla inblandade
 • Samordning och samarbete – hur alla kan arbeta med/mot samma dokument

Fredrik Emilsson, certifierad instruktör, Bluebeam Revu


Om CADELIT AB:
CADELIT Sverige AB är en auktoriserad partner till Bluebeam Revu och under detta pass får du lära dig fördelar och möjligheter med verktyget.

 

 

 
 
Samordnad funktionskontroll – så skapar du rätt förutsättningar för en effektiv kontroll & för ett väl fungerande driftsskede
 • Vad bör du ta hänsyn till på ritbordet för att undvika eventuella brister i samordningen samt för att få rätt funktion?
 • Hur arbetar du med din egenkontroll samt med uppföljning av egna och gemensamma funktioner i projektet?
 • Lär dig att göra rätt ifrån början – vanliga misstag och brister vid projektering, produktion och installationssamordning

Stefan Ekström, installationssamordnare, Ekström VVS

 

 

 
 

Workshop

Funktionssamordning med fokus på provning & gränsdragning

 


För att lyckas med installationssamordningen krävs inte bara förståelse för byggprocessen och tekniken, du måste även ha förmåga att leda, hålla ihop och samordna funktioner och installationer för ett lyckat resultat. Under denna workshop får du möjlighet att djupdyka inom ämnet funktionssamordning. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar och du får lära dig både metoder och verktyg som du kan applicera i dina projekt.

 


Schema över eftermiddagen:


13.00 Genomgång funktionssambanden i bygghandlingen
13.20 Övningsuppgift kring funktionssambanden i bygghandlingen
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Genomgång funktionsprovningsprotokollet
15.20 Övningsuppgift kring funktionsprovningsprotokollet
16.00 Workshopen avslutas

 

Workshopen leds av Göran Larsson, Cavati AB


Göran har flerårig erfarenhet av arbetet kring installationssamordning. Hans kunskap innefattar bland annat samordnad provning, funktioner och samband i olika skeden av projektet; från program och projektering till genomförande och projektavslut. Ta med dig en bärbar dator till workshopen – övningsuppgifter kommer genomföras på dator

 

 

Plats & Pris

Konferens
29-30 augusti 2018
Workshop
30 augusti 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


4 maj

T.o.m.


15 juni

Fr.o.m.


16 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson
phal@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-5275582

Tid & plats

Konferens
29-30 augusti 2018
Workshop
30 augusti 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


4 maj

T.o.m.


15 juni

Fr.o.m.


16 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson
phal@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-5275582