Installationssamordningsdagarna 2017

Konferensen för dig som arbetar med installationssamordning!

 

Skapa rätt förutsättningar för dina projekt

 

Installationssystem upptar en stor del av den totala byggkostnaden och spelar en alltmer avgörande roll i byggprojekten. Därför är det viktigt att du arbetar på ett fungerande sätt och lär dig styra, planera och samordna olika installationer för att skapa en störningsfri produkt.

 

Under konferensen får du lära dig hur du med tydligt ledarskap och kommunikation skapar gott samarbete mellan olika installatörer och förståelse för helheten i projektet. Du får också ta del av fungerande arbetssätt från både större och mindre projekt som ger dig kunskapen du behöver för att lyckas med samordningen av alla installationer.

 

Varmt välkommen!

 

Utställare:

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Samordnad provning – att säkerställa funktion från projektering till besiktning
 • Så kan du skapa bäst förutsättningar för lyckad samordnad provning redan i ett tidigt skede
 • Installation vid ombyggnation och renovering – vad kan du göra för att skapa rätt förutsättning innan byggnationen påbörjas?
 • Så samordnar du installationer under projektering och byggnation för att undvika onödiga kollisioner både funktionsmässigt och utrymmesmässigt
 • Vad kan resultera i problem under besiktning om installationssamordning
 • inte är gjord korrekt under produktion?

Mikael Johansson, projektledare/installationssamordnare, Hifab AB
Mats Karlsson, projektledare/installationssamordnare, Hifab AB

 

 

 

Projekteringsfasen – så skapar du rätt förutsättningar för dina projekt
 • Hur har processen kring installationssamordningen sett ut under det tidiga skedet?
 • Vilka metoder och arbetssätt använde vi under projekteringsfasen för att skapa bra förutsättningar för installationerna?
 • Fungerande samordning av projektering, tider och upplägg – hur har det sett ut i praktiken?
 • Så skapar du en fungerande tidsplan över projekteringen

Johan Öberg, gruppchef installationsledning, Ebab Installationsteknik AB

 
 
Så samordnar du installationer under projektering för att undvika onödiga kollisioner både funktionsmässigt & utrymmesmässigt
 • Kvalitativ kollisionskontroll för effektivare produktionsprocess – praktiska exempel
 • Samordningsmodeller – så skapar du löpande kommunikation med projektgruppen
 • Lär dig skapa utrymme till all teknik och installationer i större projekt
 • Automation – modellen som producerar automatiska samordningsmodeller och uppdaterar information löpande

Mats Romblad, gruppledare – BIM, Visualisering & GIS, Ramböll Sverige AB

 
 
Utmaningar & lösningar från större projekt – installationssamordning & projekteringsledning i samverkan
 • Hur kan du bygga upp tekniken i tekniskt krävande anläggningarna på rätt sätt?
 • Bra informationsflöde mellan olika aktörer – hur lyckas du?
 • Hur skapar du raka gränssnitt och undviker att blanda olika teknikområden för mycket?
 • Praktiska exempel på installationssamordning i komplexa projekt – utmaningar och lösningar
Mats Manelli, VD, VVS Projektutveckling i Helsingborg AB  

 

 

Ritningsproducering – vad bör du ta hänsyn till på ritbordet för att undvika eventuella brister i samordning senare i projektet?
 • Hur uppnår du god kommunikation vid ritningsproducering?
 • Praktiska tips för att undvika kollision mellan olika ritningar
 • Så samordnar du ritningar för att säkerställa att de kommer fungera i praktiken
 • Metoder och arbetssätt för att skapa bra förutsättningar och utrymme till all teknik
 • Bra egenkontroll för samordning med brandskyddsbeskrivning – hur ser det ut i praktiken?
Stefan Ekström, installationssamordnare, Ekströms VVS  
 
Systemoptimering och att välja rätt teknik – hur ska du arbeta utifrån ditt projekt?
 • Lär dig välja enkla och smarta systemlösningar som utgår från tekniska krav
 • Kunskapsöverföring mellan beställare och projektgrupp – hur uppnår du god uppföljning och transparens?
 • Integrerad design – skapa bästa förutsättningarna för synergi mellan systemlösningar och byggnaden
 • Hur hanterar du valsituationer i olika projekt för att skapar en röd tråd mellan olika krav?
Göran Andersson, styringenjör, GICON Installationsledning AB  
 
Effektivt & givande arbete i uppstartsfasen av projektet – hur ska du göra för att undvika onödiga efterkostnader?
 • Hur skapar du principiella lösningar som fungerar genom hela projektet och kan användas i flera faser
 • Hur skapar du bra förutsättningar för att öka effektiviteten av den fysiska samordningen redan tidigt i projektet?
 • Tips för hur du kan ta tag i de stora samordningsfrågorna redan innan ritningsproducering och modellering

Philip Klaar, VVS-ingenjör, Sweco

 
 
Nytänkande inom installationssamordning – från ritning till färdigt projekt
 • Så uppnår du bra samarbete i entreprenörsgruppen
 • Dokument som vi använder och hur vi samordnar dem under projektering i praktiken
 • Hur skapar du bra samarbete och kommunikation kring installationssamordning på byggarbetsplatsen?
Kjell-Åke Henriksson, energi- och installationsansvarig, JM AB  
 
God kommunikation mellan installationssamordnare och entreprenörer
 • Hur resursstyr entreprenörerna i ett samverkansprojekt?
 • Så ser ett bra samarbete ut i praktiken
 • Effektiv kommunikation kring installationssamordningsfrågor

Thomas Nilsson, installationschef, WSP Systems
Jimmie Råsten, installationsledare, WSP Systems

 
 
Så får du fungerande papperslös ritningshantering i PDF med verktyget Bluebeam Revu
 • Levande dokument – lär dig hur du enkelt kan utbyta info i pdf
 • Spårbarhet i dokumentet – så bidrar det till trygghet och säkerhet för alla inblandade
 • Samordning och samarbete – hur alla kan arbeta med mot samma dokument och undvika kollisioner?

Ulf Arvehed, Bluebeam AB

Fredrik Emilsson, CADELIT Sverige AB

Certifierad instruktör, Bluebeam Revu

 

CADELIT Sverige AB är en auktoriserad partner till Bluebeam Revu och under detta pass får du lära dig fördelar och möjligheter med verktyget. 

 

 
 

Workshop

Funktionssamordning med fokus på provning & gränsdragning

 

För att lyckas med installationssamordningen krävs inte bara förståelse för byggprocessen och tekniken, du måste även ha förmåga att leda, hålla ihop och samordna funktioner och installationer för ett lyckat resultat. Under denna workshop får du möjlighet att djupdyka inom ämnet funktionssamordning. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar och du får lära dig både metoder och verktyg som du kan applicera i dina projekt.

 

Schema över eftermiddagen

13.00 Genomgång funktionssambanden i bygghandlingen
13.20 Övningsuppgift kring funktionssambanden i bygghandlingen
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Genomgång funktionsprovningsprotokollet
15.20 Övningsuppgift kring funktionsprovningsprotokollet
17.00 Workshopen avslutas

 

Workshopen leds av Göran Larsson, Cavati AB

 

Göran har flerårig erfarenhet av arbetet kring installationssamordning. Hans kunskap innefattar bland annat samordnad provning, funktioner och samband i olika skeden av projektet; från program och projektering till genomförande och projektavslut.

 

Ta med dig en bärbar dator till workshopen – övningsuppgifter kommer genomföras på dator.

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 maj

T.o.m.


22 juni

Fr.o.m.


23 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 maj

T.o.m.


22 juni

Fr.o.m.


23 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04