Inomhusmiljö 2018

Konferensen som utvecklar dig i din yrkesroll!

 

Välkommen till den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med inomhusmiljö! 

 

Idag spenderar vi ca 90% av vår tid inomhus vilket ställer stora krav på dig som arbetar med inomhusmiljöfrågor att ha rätt kunskap för att se till att de bostäder och lokaler vi vistas i är hälsosamma.

 

På den årliga mötesplatsen Inomhusmiljö får du fördjupa dig inom aktuella områden och lyssna till experter, forskare och praktiker som delar med sig av verktyg och praktisk kunskap kring relevanta ämnen och utmaningar. Du nätverkar med kollegor från hela landet och har möjlighet att skräddarsy din konferens och välja det spår som passar dig bäst.

 

Ta chansen och fördjupa dig kring:

 • Hur hälsan påverkas av dålig inomhusmiljö
 • Vilka krav du kan ställa på fastighetsägaren vid åtgärder av problem med inomhusmiljön
 • Den senaste forskningen kring mögellukt från impregnerat virke

 

 

Varmt välkommen!

Veronika Westermark

Projektledare

 

 

I samarbete med: Som medlem i SWESIAQ erhåller du 15% rabatt på konferensens aktuella pris.
Ange kod SWESIAQ15 vid bokning.

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
SWESIAQ har ordet! 
 

SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening under den internationella innemiljöorganisationen International Society of Indoor Air Quality and Climate och är till för alla med intresse för en hälsosam inomhusmiljö. SWESIAQ har bland annat tagit fram den så kallade SWESIAQ-modellen som är en allmänt accepterad metod för att genomföra en bra innemiljöutredning. Metoden kan användas generellt, för alla typer av byggnader där brukarna har besvär av innemiljön. Under passet får du höra mer om hur organisationen arbetar och hur du som har ett intresse för inomhusmiljöfrågor kan involvera dig.

 

Anders Lundin, yrkes- & miljöhygieniker, SWESIAQ 

Spara

Spara

 


Hur påverkas hälsan av dålig inomhusmiljö? 
 • Vad är psykologi och vad är fysiska bekymmer?
 • Vilka besvär kan man få av dålig inomhusmiljö och vilka samband finns det?
 • Varför blir vissa personer sjuka av dålig inomhusmiljö och andra inte?
 • Hur bör symtom tolkas och vilka typer av läkarundersökningar är meningsfulla? 

Anahita Keloushani, specialistläkare, Regionhälsan i Region Örebro län

 

 

 

 

Hur kan du gå tillväga för att utreda & ställa krav på bullerstörningar?
 • Svårigheter i att utreda buller i bostad – hur går vi tillväga och hur får vi in rätt utredning? 
 • Hur utreds bullersituationen i skola och förskola?
 • Vilka krav på försiktighetsmått och åtgärder är rimliga att ställa?
 • Vem kan vi ställa krav mot när det gäller utredning och åtgärder?

Ana Camargo Valencia, bullersakkunnig handläggare, Stockholms stad

Karin Hultman, enhetschef miljöförvaltningen, Stockholms stad 

 

 

 
Den senaste forskningen kring mögellukt från impregnerat virke – ett inomhusmiljöproblem
 • Vad är det som luktar från virke som impregnerades för mer än 40 år sedan?
 • Är lukten alltid ett inomhusmiljöproblem och innebär den en risk för hälsan?
 • Hur kan du minska oron hos dem som förknippar lukten med hälsoproblem?
 • Hur kommer du tillrätta med lukten och förhindrar att den uppstår?

Johnny Lorentzen, Ph.D., Associate Professor, Karolinska Institutet

 

   
 

 

Vilka krav kan ställas på fastighetsägare vid åtgärder av problem med inomhusmiljön?
 • Vår tillsynsmetodik för bostäder och skolverksamheter – hur ser det ut i praktiken?
 • Så skapar du god dialog med fastighetsägaren gällande beslut om åtgärder/utredningar kring inomhusmiljön
 • Vad kan du kräva av fastighetsägaren att åtgärda och hur går du tillväga?
 • Så kan miljöförvaltningen bli ett stöd för fastighetsägare när hyresgästen inte sköter underhållet av bostaden

Natasa Curic, miljö- & livsmedelsinspektör, Eslövs kommun

  

 

Läs intervjun med Natasa här

 

 
Så lär du dig snabbt & effektivt att se indikationer på mögel- & fuktskador

Rankat 4,7/5 under senaste konferensen

 • Hur hanterar du klagomål på fukt och mögel och vad bör du mäta?
 • Vilka krav kan du ställa vid mögelproblematik?
 • Fungerande rutiner och strategier för att utreda fukt och mögel
 • Så hanterar du befintliga skador och undviker nya problem

Joakim Thunborg, diplomerad fuktsakkunnig & byggdoktor, Boverket

 

 

 

 

 

Onsdag 21 november

 

Spår 1 

 

Systematiskt arbete med mätning av radon & lyckat tillsynsarbete 
 • Så kan du arbeta med tillsyn på bästa sätt
 • Olika mätningar av radon – vad är viktigt att tänka på för att mätning och tolkning av resultat ska bli rätt?

Richard Norén, radonsamordnare, Stockholmshem

 
 

 

Spara

Spara

 

Byggnadsteknik – vanliga skador, identifiering & varför de uppkommer 
 • Så går du tillväga för att identifiera skador i byggnaden
 • Vanliga skador i byggnader och varför de uppkommer
 • Hur påverkas äldre hus av installation av ny teknik?
 • Vad finns det för material i fastigheterna som kan påverka inomhusmiljön?

Folke Björk, professor, KTH

 
 

 

Spara

Spara

 

Exempel på metoder för att utreda problem med inomhusmiljön
 • Hur tar du reda på orsaken till varför människor mår dåligt i en lokal?
 • Finns det en bästa väg att utreda problem med inomhusmiljön?
 • Så går du tillväga för att välja rätt metod för olika utredningar 

Maria Alm, innemiljöspecialist, Göteborgs stad

 
 

 

Spara

Spara

 

Spår 2

 

Förebyggande arbete för att skapa god inomhusmiljö i bostäder
 • Hur kan du arbeta förebyggande med bostadstillsyn?
 • Vilka krav ställer vi på en fastighetsägare?
 • Bemötande av synpunkter och överklagande

Isabelle Bjärås, miljöinspektör, Landskrona stad

Sandra Danielsson, miljöinspektör, Landskrona stad

 

 

 

  
Juridik för miljö- & hälsoskyddsinspektörer – praktiskt användbara domstolsavgöranden
 • Uppdatera dig kring aktuell lagstiftning och andra relevanta bestämmelser
 • Praktiska exempel och lärdomar från domstolsavgöranden
 • Tips på hur du formulerar förelägganden och andra beslut 

Ann-Christine Johnsson, advokat, Advokatfirman Ann-Christine Johnsson 

 
 

 

Spara

Spara

 

Ventilation – hur hanterar du upplevd dålig luft trots bra värden? 
 • Ventilation styrd efter CO2 nivåer – hur fungerar tekniken och hur påverkar det arbetet med inomhusmiljön?
 • Vilka lagkrav finns för egenkontroll av ventilation och hur ska de uppnås?
 • Att hantera klagomål på temperatur – åtgärder och uppföljning 

Per-Eric Hjelmer, miljökonsult, Tyréns

Per-Eric Hjelmer är en ofta anlitad föreläsare och har lång erfarenhet som konsult inom inomhusmiljö- och skadeutredning. Tidigare var han miljö- och hälsoskyddsinspektör i Stockholms stad. Numer arbetar Per-Eric som senior konsult inom inomhusmiljö och myndighetstillsyn på Tyréns i Stockholm. 

 
 

 

Spara

Spara

Workshop

Fukt & mögel i byggnader

– förebygg, upptäck & hantera

 

Hur ska du gå tillväga vid klagomål på inomhusmiljön och hur tar du reda på vilka åtgärder som är lämpliga beroende på situationen? För att hantera fukt och mögel i byggnader måste du som förvaltare och miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta en fungerande utredningsmetod. Du behöver både kunskap kring vad du ska titta efter men även vetskap om hur du mäter och gör bedömningar i olika situationer.

 

Välkommen på en interaktiv och fördjupande workshop där du kommer gå igenom ett fiktivt fall i form av ett spel. Föreläsningar varvas med eget arbete där du i grupp genomför undersökningar, mätningar, drar slutsatser och kommer fram till lämpliga åtgärder. Viss information tilldelas ni i början av workshopen men resten är upp till er att arbeta fram allt eftersom er utredning går framåt. I slutet går vi gemensamt igenom fallet och diskuterar åtgärder.

 

Du får lära dig:

 • Utredningsmetodik och vad du ska undersöka
 • Vanliga misstag vid mätningar och hur du undviker dem
 • Vad du bör titta efter samt hur du gör bedömningar
 • Vilka åtgärder du bör välja beroende på situation
 • Hantera olika mätinstrument

 

Workshopen leds av:

Joakim Thunborg, diplomerad fuktsakkuning & byggdoktor, Bengt Dahlgren

 


Joakim är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik samt diplomerad fuktsakkunnig och byggdoktor. Tidigare har han arbetat på Boverket i fem år med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Idag sitter han med i SWESIAQs styrelse och arbetar som konsult inom fukt och inomhusmiljö i både befintliga byggnader och vid nybyggnation. Joakim är även en uppskattad föreläsare.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20-21 november 2018
Workshop
21 november 2018
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


26 okt

Fr.o.m.


27 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
E-post: vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04

 

Tid & plats

Konferens
20-21 november 2018
Workshop
21 november 2018
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 sep

T.o.m.


26 okt

Fr.o.m.


27 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
E-post: vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04